กรุณารอสักครู่..

งานอนุรักษ์พลังงานภายในองค์กร

ค้นหาข้อมูลสถิติตามเวลา

ค้นหาข้อมูลสถิติตามจุดมิเตอร์

งานอนุรักษ์พลังงานภายในองค์กร

สถิติการใช้ไฟฟ้าและค่าไฟฟ้าพื้นฐานตามจุดต่างๆภายในองค์กร(เมษายน 2565)
  • 2565
  • 2564

ยูนิดอม 2

4,940 บาท.

ยอดค่าไฟมิเตอร์

1,245 หน่วย.

ยอดการใช้งานคำนวณจุดมิเตอร์

รายละเอียดการคำนวณค่าไฟฟ้า ยูนิดอม 2

*ค่าไฟเป็นสีเขียว จุดดังกล่าวมีโซล่ารูฟและไฟฟ้าที่ผลิตได้จากโซลาร์รูฟมีค่ามากกว่าการใช้ไฟฟ้าภายในจุดดังกล่าว ไฟฟ้าส่วนเกินจะไหลไปใช้ในจุดใกล้เคียง

*หน่วยที่ใช้จริง = (ค่าที่อ่านได้ X ตัวคูณมิเตอร์)

*คำนวณค่าไฟ = ((หน่วยที่ใช้จริงXหน่วยค่าไฟฟ้า)+(หน่วยที่ใช้จริงXค่าft))+รวมภาษี 7%+ค่ารักษามิเตอร์

ปี/เดือน เทียบกับเดือนก่อน เลขมิเตอร์ก่อน|หลัง ค่าที่อ่านได้|ตัวคูณมิเตอร์ หน่วยที่ใช้จริง คำนวณค่าไฟ
2565 เมษายน
29.4%
8267.9|8292.8 24.9|50.0 1245.0
4,940 บาท.
2565 มีนาคม
20.7%
8232.6|8267.9 35.3|50.0 1765.0
6,999 บาท.
2565 กุมภาพันธ์
12.3%
8188.1|8232.6 44.5|50.0 2225.0
8,820 บาท.
2565 มกราคม
15.0%
8149.1|8188.1 39.0|50.0 1950.0
7,731 บาท.
2564 ธันวาคม
14.0%
8103.2|8149.1 45.9|50.0 2295.0
9,097 บาท.
2564 พฤษจิกายน
26.9%
8049.8|8103.2 53.4|50.0 2670.0
10,582 บาท.
2564 ตุลาคม
28.0%
8010.8|8049.8 39.0|50.0 1950.0
7,731 บาท.
2564 กันยายน
19.0%
7956.6|8010.8 54.2|50.0 2710.0
10,740 บาท.
2564 สิงหาคม
9.6%
7912.7|7956.6 43.9|50.0 2195.0
8,701 บาท.
2564 กรกฎาคม
6.1%
7873.0|7912.7 39.7|50.0 1985.0
7,870 บาท.
2564 มิถุนายน
14.0%
7830.7|7873.0 42.3|50.0 2115.0
8,384 บาท.
2564 พฤษภาคม
12.2%
7781.5|7830.7 49.2|50.0 2460.0
9,751 บาท.
2564 เมษายน
25.6%
7738.3|7781.5 43.2|50.0 2160.0
8,563 บาท.
2564 มีนาคม
4.0%
7680.2|7738.3 58.1|50.0 2905.0
11,512 บาท.
2564 กุมภาพันธ์
9.2%
7619.7|7680.2 60.5|50.0 3025.0
11,988 บาท.
2564 มกราคม
13.3%
7564.8|7619.7 54.9|50.0 2745.0
10,879 บาท.
2563 ธันวาคม
11.7%
7501.5|7564.8 63.3|50.0 3165.0
12,542 บาท.
2563 พฤษจิกายน
15.0%
7445.6|7501.5 55.9|50.0 2795.0
11,077 บาท.
2563 ตุลาคม
8.0%
7379.8|7445.6 65.8|50.0 3290.0
13,037 บาท.
2563 กันยายน
8.9%
7319.3|7379.8 60.5|50.0 3025.0
11,988 บาท.
2563 สิงหาคม
4.8%
7252.9|7319.3 66.4|50.0 3320.0
13,156 บาท.
2563 กรกฎาคม
17.0%
7189.7|7252.9 63.2|50.0 3160.0
12,522 บาท.
2563 มิถุนายน
24.8%
7113.5|7189.7 76.2|50.0 3810.0
15,096 บาท.
2563 พฤษภาคม
30.7%
7012.2|7113.5 101.3|50.0 5065.0
20,065 บาท.
2563 เมษายน
9.0%
6865.9|7012.2 146.3|50.0 7315.0
28,974 บาท.
2563 มีนาคม
13.7%
6705.1|6865.9 160.8|50.0 8040.0
31,845 บาท.
2563 กุมภาพันธ์
11.2%
6566.3|6705.1 138.8|50.0 6940.0
27,489 บาท.
2563 มกราคม
0%
6393.1|6566.3 156.3|50.0 7815.0
30,954 บาท.
2562 ธันวาคม
2.3%
6236.8|6393.1 156.3|50.0 7815.0
30,954 บาท.
2562 พฤษจิกายน
13.7%
6076.8|6236.8 160.0|50.0 8000.0
31,686 บาท.
2562 ตุลาคม
21.5%
5938.8|6076.8 138.0|50.0 6900.0
27,331 บาท.
2562 กันยายน
6.2%
5763.0|5938.8 175.8|50.0 8790.0
34,814 บาท.
2562 สิงหาคม
45.5%
5598.0|5763.0 165.0|50.0 8245.0
32,656 บาท.
2562 กรกฎาคม
43.2%
5508.0|5598.0 90.0|50.0 4490.0
17,788 บาท.
2562 มิถุนายน
23.9%
5457.0|5508.0 51.0|50.0 2550.0
10,107 บาท.
2562 พฤษภาคม
35.9%
5390.3|5457.3 67.0|50.0 3350.0
13,274 บาท.
2562 เมษายน
22.0%
5286.0|5390.0 105.0|50.0 5230.0
20,718 บาท.
2562 มีนาคม
23.4%
5204.0|5286.0 82.0|50.0 4080.0
16,165 บาท.
2562 กุมภาพันธ์
5.0%
5142.0|5204.0 63.0|50.0 3125.0
12,384 บาท.
2562 มกราคม
33.3%
5082.0|5142.0 59.0|50.0 2970.0
11,770 บาท.
2561 ธันวาคม
21.6%
4993.0|5082.0 89.0|50.0 4455.0
17,650 บาท.
2561 พฤษจิกายน
37.8%
4880.0|4993.0 114.0|50.0 5680.0
22,500 บาท.
2561 ตุลาคม
26.8%
4697.0|4880.0 183.0|50.0 9140.0
36,200 บาท.
2561 กันยายน
19.4%
4563.0|4697.0 134.0|50.0 6690.0
26,499 บาท.
2561 สิงหาคม
22.2%
4455.0|4563.0 108.0|50.0 5390.0
21,352 บาท.
2561 กรกฎาคม
37.5%
4371.0|4455.0 84.0|50.0 4195.0
16,620 บาท.
2561 มิถุนายน
48.8%
4319.0|4371.0 52.0|50.0 2620.0
10,384 บาท.
2561 พฤษภาคม
5.5%
4216.0|4319.0 102.0|50.0 5120.0
20,283 บาท.
2561 เมษายน
16.5%
4120.0|4216.0 97.0|50.0 4840.0
19,174 บาท.
2561 มีนาคม
7.9%
4004.0|4120.0 116.0|50.0 5795.0
22,956 บาท.
2561 กุมภาพันธ์
33.3%
3878.0|4004.0 126.0|50.0 6295.0
24,935 บาท.
2561 มกราคม
35.0%
3794.0|3878.0 84.0|50.0 4200.0
16,640 บาท.
2560 ธันวาคม
64.6%
3739.0|3794.0 55.0|50.0 2730.0
10,820 บาท.
2560 พฤษจิกายน
1.0%
3585.0|3739.0 154.0|50.0 7715.0
30,558 บาท.
2560 ตุลาคม
7.3%
3432.0|3585.0 153.0|50.0 7635.0
30,241 บาท.
2560 กันยายน
53.5%
3268.0|3432.0 165.0|50.0 8235.0
32,617 บาท.
2560 สิงหาคม
38.9%
3191.0|3268.0 77.0|50.0 3825.0
15,155 บาท.
2560 กรกฎาคม
23.7%
3066.0|3191.0 125.0|50.0 6265.0
24,816 บาท.
2560 มิถุนายน
27.5%
2970.0|3066.0 96.0|50.0 4780.0
18,937 บาท.
2560 พฤษภาคม
5.6%
2838.0|2970.0 132.0|50.0 6590.0
26,103 บาท.
2560 เมษายน
11.0%
2699.0|2838.0 140.0|50.0 6980.0
27,648 บาท.
2560 มีนาคม
16.3%
2542.0|2699.0 157.0|50.0 7840.0
31,053 บาท.
2560 กุมภาพันธ์
6.8%
2411.0|2542.0 131.0|50.0 6565.0
26,004 บาท.
2560 มกราคม ไม่มีข้อมูลเทียบ 2288.0|2411.0 122.0|50.0 6115.0
24,223 บาท.