กรุณารอสักครู่..

งานอนุรักษ์พลังงานภายในองค์กร

ค้นหาข้อมูลสถิติตามเวลา

ค้นหาข้อมูลสถิติตามจุดมิเตอร์

งานอนุรักษ์พลังงานภายในองค์กร

สถิติการใช้ไฟฟ้าและค่าไฟฟ้าพื้นฐานตามจุดต่างๆภายในองค์กร(เมษายน 2565)
  • 2565
  • 2564

สำนักงานดนตรี ซ้อมคนตรี

992 บาท.

ยอดค่าไฟมิเตอร์

248 หน่วย.

ยอดการใช้งานคำนวณจุดมิเตอร์

รายละเอียดการคำนวณค่าไฟฟ้า สำนักงานดนตรี ซ้อมคนตรี

*ค่าไฟเป็นสีเขียว จุดดังกล่าวมีโซล่ารูฟและไฟฟ้าที่ผลิตได้จากโซลาร์รูฟมีค่ามากกว่าการใช้ไฟฟ้าภายในจุดดังกล่าว ไฟฟ้าส่วนเกินจะไหลไปใช้ในจุดใกล้เคียง

*หน่วยที่ใช้จริง = (ค่าที่อ่านได้ X ตัวคูณมิเตอร์)

*คำนวณค่าไฟ = ((หน่วยที่ใช้จริงXหน่วยค่าไฟฟ้า)+(หน่วยที่ใช้จริงXค่าft))+รวมภาษี 7%+ค่ารักษามิเตอร์

ปี/เดือน เทียบกับเดือนก่อน เลขมิเตอร์ก่อน|หลัง ค่าที่อ่านได้|ตัวคูณมิเตอร์ หน่วยที่ใช้จริง คำนวณค่าไฟ
2565 เมษายน
19.2%
77775.0|78023.0 248.0|1.0 248.0
992 บาท.
2565 มีนาคม
37.0%
77575.0|77775.0 200.0|1.0 200.0
802 บาท.
2565 กุมภาพันธ์
45.1%
77256.0|77575.0 319.0|1.0 319.0
1,273 บาท.
2565 มกราคม
14.9%
77082.0|77256.0 174.0|1.0 174.0
699 บาท.
2564 ธันวาคม
34.6%
76877.0|77082.0 205.0|1.0 205.0
822 บาท.
2564 พฤษจิกายน
61.4%
76562.0|76877.0 315.0|1.0 315.0
1,257 บาท.
2564 ตุลาคม
27.3%
76442.0|76562.0 120.0|1.0 120.0
485 บาท.
2564 กันยายน
เดือนก่อนไม่มีข้อมูล
76276.0|76442.0 166.0|1.0 166.0
667 บาท.
2564 สิงหาคม
ไม่มีข้อมูล
76276.0|76276.0 0.0|1.0 0.0
10 บาท.
2564 กรกฎาคม
1.2%
76032.0|76276.0 244.0|1.0 244.0
976 บาท.
2564 มิถุนายน
2.0%
75785.0|76032.0 247.0|1.0 247.0
988 บาท.
2564 พฤษภาคม
49.5%
75533.0|75785.0 252.0|1.0 252.0
1,008 บาท.
2564 เมษายน
30.1%
75032.0|75533.0 501.0|1.0 501.0
1,994 บาท.
2564 มีนาคม
32.5%
74314.0|75032.0 718.0|1.0 718.0
2,853 บาท.
2564 กุมภาพันธ์
38.2%
73830.0|74314.0 484.0|1.0 484.0
1,926 บาท.
2564 มกราคม
88.5%
73532.0|73830.0 298.0|1.0 298.0
1,190 บาท.
2563 ธันวาคม
73.3%
73500.0|73532.0 32.0|1.0 32.0
137 บาท.
2563 พฤษจิกายน
83.2%
73373.0|73500.0 127.0|1.0 127.0
513 บาท.
2563 ตุลาคม
18.8%
72603.0|73373.0 770.0|1.0 770.0
3,059 บาท.
2563 กันยายน
9.2%
71978.0|72603.0 625.0|1.0 625.0
2,485 บาท.
2563 สิงหาคม
23.2%
71411.0|71978.0 567.0|1.0 567.0
2,255 บาท.
2563 กรกฎาคม
56.5%
70976.0|71411.0 435.0|1.0 435.0
1,732 บาท.
2563 มิถุนายน
58.3%
70788.0|70976.0 188.0|1.0 188.0
754 บาท.
2563 พฤษภาคม
21.0%
70334.0|70788.0 454.0|1.0 454.0
1,808 บาท.
2563 เมษายน
7.7%
69976.0|70334.0 358.0|1.0 358.0
1,428 บาท.
2563 มีนาคม
2.3%
69588.0|69976.0 388.0|1.0 388.0
1,546 บาท.
2563 กุมภาพันธ์
15.5%
69209.0|69588.0 379.0|1.0 379.0
1,511 บาท.
2563 มกราคม
0%
68767.0|69209.0 320.0|1.0 320.0
1,277 บาท.
2562 ธันวาคม
58.6%
68447.0|68767.0 320.0|1.0 320.0
1,277 บาท.
2562 พฤษจิกายน
14.8%
67671.0|68447.0 776.0|1.0 776.0
3,083 บาท.
2562 ตุลาคม
23.8%
66760.0|67671.0 911.0|1.0 911.0
3,617 บาท.
2562 กันยายน
26.3%
65564.0|66760.0 1196.0|1.0 1196.0
4,746 บาท.
2562 สิงหาคม
56.8%
64683.0|65564.0 881.0|1.0 881.0
3,498 บาท.
2562 กรกฎาคม
89.1%
64304.0|64683.0 379.0|1.0 379.0
1,511 บาท.
2562 มิถุนายน
91.3%
64265.0|64304.0 39.0|1.0 39.0
164 บาท.
2562 พฤษภาคม
28.7%
63791.0|64265.0 474.0|1.0 474.0
1,887 บาท.
2562 เมษายน
23.6%
63125.0|63791.0 666.0|1.0 666.0
2,647 บาท.
2562 มีนาคม
12.9%
62617.0|63125.0 508.0|1.0 508.0
2,021 บาท.
2562 กุมภาพันธ์
11.0%
62175.0|62617.0 442.0|1.0 442.0
1,760 บาท.
2562 มกราคม
25.7%
61782.0|62175.0 393.0|1.0 393.0
1,566 บาท.
2561 ธันวาคม
14.6%
61252.0|61782.0 530.0|1.0 530.0
2,109 บาท.
2561 พฤษจิกายน
37.5%
60631.0|61252.0 621.0|1.0 621.0
2,469 บาท.
2561 ตุลาคม
13.1%
59636.0|60631.0 995.0|1.0 995.0
3,950 บาท.
2561 กันยายน
20.7%
58772.0|59636.0 864.0|1.0 864.0
3,431 บาท.
2561 สิงหาคม
8.7%
58087.0|58772.0 685.0|1.0 685.0
2,722 บาท.
2561 กรกฎาคม
37.5%
57337.0|58087.0 750.0|1.0 750.0
2,980 บาท.
2561 มิถุนายน
37.0%
56869.0|57337.0 468.0|1.0 468.0
1,863 บาท.
2561 พฤษภาคม
13.1%
56125.0|56869.0 744.0|1.0 744.0
2,956 บาท.
2561 เมษายน
0.3%
55479.0|56125.0 646.0|1.0 646.0
2,568 บาท.
2561 มีนาคม
0.6%
54831.0|55479.0 648.0|1.0 648.0
2,576 บาท.
2561 กุมภาพันธ์
28.1%
54179.0|54831.0 652.0|1.0 652.0
2,592 บาท.
2561 มกราคม
34.1%
53711.0|54179.0 468.0|1.0 468.0
1,863 บาท.
2560 ธันวาคม
41.1%
53000.0|53711.0 711.0|1.0 711.0
2,825 บาท.
2560 พฤษจิกายน
7.3%
51792.0|53000.0 1208.0|1.0 1208.0
4,793 บาท.
2560 ตุลาคม
17.7%
50673.0|51792.0 1119.0|1.0 1119.0
4,441 บาท.
2560 กันยายน
1.3%
49312.0|50673.0 1361.0|1.0 1361.0
5,399 บาท.
2560 สิงหาคม
10.9%
47969.0|49312.0 1343.0|1.0 1343.0
5,328 บาท.
2560 กรกฎาคม
21.9%
46461.0|47969.0 1508.0|1.0 1508.0
5,981 บาท.
2560 มิถุนายน
23.9%
45284.0|46461.0 1177.0|1.0 1177.0
4,670 บาท.
2560 พฤษภาคม
33.0%
43737.0|45284.0 1547.0|1.0 1547.0
6,135 บาท.
2560 เมษายน
3.6%
42701.0|43737.0 1036.0|1.0 1036.0
4,112 บาท.
2560 มีนาคม
36.0%
41703.0|42701.0 998.0|1.0 998.0
3,962 บาท.
2560 กุมภาพันธ์
8.8%
41065.0|41703.0 638.0|1.0 638.0
2,536 บาท.
2560 มกราคม ไม่มีข้อมูลเทียบ 40483.0|41065.0 582.0|1.0 582.0
2,314 บาท.