กรุณารอสักครู่..

งานอนุรักษ์พลังงานภายในองค์กร

ค้นหาข้อมูลสถิติตามเวลา

ค้นหาข้อมูลสถิติตามจุดมิเตอร์

งานอนุรักษ์พลังงานภายในองค์กร

สถิติการใช้ไฟฟ้าและค่าไฟฟ้าพื้นฐานตามจุดต่างๆภายในองค์กร(เมษายน 2565)
  • 2565
  • 2564

อาคารโปรแกรมคณิตศาสตร์

7,454 บาท.

ยอดค่าไฟมิเตอร์

1,880 หน่วย.

ยอดการใช้งานคำนวณจุดมิเตอร์

รายละเอียดการคำนวณค่าไฟฟ้า อาคารโปรแกรมคณิตศาสตร์

*ค่าไฟเป็นสีเขียว จุดดังกล่าวมีโซล่ารูฟและไฟฟ้าที่ผลิตได้จากโซลาร์รูฟมีค่ามากกว่าการใช้ไฟฟ้าภายในจุดดังกล่าว ไฟฟ้าส่วนเกินจะไหลไปใช้ในจุดใกล้เคียง

*หน่วยที่ใช้จริง = (ค่าที่อ่านได้ X ตัวคูณมิเตอร์)

*คำนวณค่าไฟ = ((หน่วยที่ใช้จริงXหน่วยค่าไฟฟ้า)+(หน่วยที่ใช้จริงXค่าft))+รวมภาษี 7%+ค่ารักษามิเตอร์

ปี/เดือน เทียบกับเดือนก่อน เลขมิเตอร์ก่อน|หลัง ค่าที่อ่านได้|ตัวคูณมิเตอร์ หน่วยที่ใช้จริง คำนวณค่าไฟ
2565 เมษายน
32.9%
57.8|95.4 37.6|50.0 1880.0
7,454 บาท.
2565 มีนาคม
32.8%
1.7|57.8 56.1|50.0 2805.0
11,117 บาท.
2565 กุมภาพันธ์
25.2%
9964.0|10001.7 37.7|50.0 1885.0
7,474 บาท.
2565 มกราคม
28.4%
9935.8|9964.0 28.2|50.0 1410.0
5,593 บาท.
2564 ธันวาคม
21.5%
9896.4|9935.8 39.4|50.0 1970.0
7,810 บาท.
2564 พฤษจิกายน
7.2%
9846.2|9896.4 50.2|50.0 2510.0
9,948 บาท.
2564 ตุลาคม
21.1%
9799.6|9846.2 46.6|50.0 2330.0
9,236 บาท.
2564 กันยายน
44.1%
9740.5|9799.6 59.1|50.0 2955.0
11,710 บาท.
2564 สิงหาคม
75.7%
9634.7|9740.5 105.8|50.0 5290.0
20,956 บาท.
2564 กรกฎาคม
3.0%
9609.0|9634.7 25.7|50.0 1285.0
5,098 บาท.
2564 มิถุนายน
19.7%
9582.5|9609.0 26.5|50.0 1325.0
5,256 บาท.
2564 พฤษภาคม
27.8%
9549.5|9582.5 33.0|50.0 1650.0
6,543 บาท.
2564 เมษายน
60.3%
9525.7|9549.5 23.8|50.0 1190.0
4,722 บาท.
2564 มีนาคม
44.8%
9465.7|9525.7 60.0|50.0 3000.0
11,889 บาท.
2564 กุมภาพันธ์
37.1%
9432.6|9465.7 33.1|50.0 1655.0
6,563 บาท.
2564 มกราคม
32.0%
9411.8|9432.6 20.8|50.0 1040.0
4,128 บาท.
2563 ธันวาคม
61.0%
9381.2|9411.8 30.6|50.0 1530.0
6,068 บาท.
2563 พฤษจิกายน
18.8%
9336.8|9381.2 44.4|50.0 3929.9
15,571 บาท.
2563 ตุลาคม
9.4%
9245.8|9336.8 91.0|50.0 4840.6
19,177 บาท.
2563 กันยายน
9.4%
9146.5|9245.8 99.3|50.0 4385.3
17,374 บาท.
2563 สิงหาคม
54.2%
9073.1|9146.5 73.4|50.0 4840.6
19,177 บาท.
2563 กรกฎาคม
8.8%
9028.8|9073.1 44.3|50.0 2215.0
8,780 บาท.
2563 มิถุนายน
36.5%
8980.2|9028.8 48.6|50.0 2430.0
9,632 บาท.
2563 พฤษภาคม
82.1%
8962.7|8980.2 17.5|50.0 3831.0
15,179 บาท.
2563 เมษายน
81.6%
8944.6|8962.7 18.1|50.0 683.1
2,715 บาท.
2563 มีนาคม
41.2%
8920.6|8944.6 24.0|50.0 3732.0
14,787 บาท.
2563 กุมภาพันธ์
21.8%
8876.7|8920.6 43.9|50.0 2195.0
8,701 บาท.
2563 มกราคม
0%
8829.6|8876.7 34.3|50.0 1715.0
6,801 บาท.
2562 ธันวาคม
54.6%
8795.3|8829.6 34.3|50.0 1715.0
6,801 บาท.
2562 พฤษจิกายน
36.6%
8719.7|8795.3 75.6|50.0 3780.0
14,977 บาท.
2562 ตุลาคม
50.6%
8671.8|8719.7 47.9|50.0 2395.0
9,493 บาท.
2562 กันยายน
2.5%
8574.7|8671.8 97.1|50.0 4855.0
19,234 บาท.
2562 สิงหาคม
4.7%
8475.0|8575.0 100.0|50.0 4980.0
19,728 บาท.
2562 กรกฎาคม
6.4%
8380.0|8475.0 95.0|50.0 4745.0
18,798 บาท.
2562 มิถุนายน
16.0%
8279.0|8380.0 101.0|50.0 5070.0
20,085 บาท.
2562 พฤษภาคม
26.6%
8193.6|8278.8 85.2|50.0 4260.0
16,878 บาท.
2562 เมษายน
44.3%
8078.0|8194.0 116.0|50.0 5805.0
22,995 บาท.
2562 มีนาคม
39.5%
8013.0|8078.0 65.0|50.0 3235.0
12,819 บาท.
2562 กุมภาพันธ์
11.0%
7974.0|8013.0 39.0|50.0 1955.0
7,751 บาท.
2562 มกราคม
10.5%
7939.0|7974.0 35.0|50.0 1740.0
6,900 บาท.
2561 ธันวาคม
35.0%
7900.0|7939.0 39.0|50.0 1945.0
7,711 บาท.
2561 พฤษจิกายน
35.1%
7840.0|7900.0 60.0|50.0 2995.0
11,869 บาท.
2561 ตุลาคม
1.6%
7748.0|7840.0 92.0|50.0 4615.0
18,283 บาท.
2561 กันยายน
10.4%
7654.0|7748.0 94.0|50.0 4690.0
18,580 บาท.
2561 สิงหาคม
40.2%
7570.0|7654.0 84.0|50.0 4200.0
16,640 บาท.
2561 กรกฎาคม
28.1%
7520.0|7570.0 50.0|50.0 2510.0
9,948 บาท.
2561 มิถุนายน
56.8%
7484.0|7520.0 36.0|50.0 1805.0
7,157 บาท.
2561 พฤษภาคม
42.2%
7400.0|7484.0 84.0|50.0 4185.0
16,581 บาท.
2561 เมษายน
64.5%
7352.0|7400.0 48.0|50.0 2420.0
9,592 บาท.
2561 มีนาคม
54.9%
7215.0|7352.0 136.0|50.0 6815.0
26,994 บาท.
2561 กุมภาพันธ์
31.0%
7154.0|7215.0 62.0|50.0 3075.0
12,186 บาท.
2561 มกราคม
22.4%
7111.0|7154.0 42.0|50.0 2120.0
8,404 บาท.
2560 ธันวาคม
74.1%
7079.0|7111.0 33.0|50.0 1645.0
6,523 บาท.
2560 พฤษจิกายน
2.4%
6951.0|7079.0 127.0|50.0 6370.0
25,232 บาท.
2560 ตุลาคม
40.2%
6827.0|6951.0 124.0|50.0 6220.0
24,638 บาท.
2560 กันยายน
23.2%
6619.0|6827.0 208.0|50.0 10395.0
41,169 บาท.
2560 สิงหาคม
38.9%
6459.0|6619.0 160.0|50.0 7985.0
31,627 บาท.
2560 กรกฎาคม
18.4%
6362.0|6459.0 98.0|50.0 4880.0
19,333 บาท.
2560 มิถุนายน
9.2%
6282.0|6362.0 80.0|50.0 3980.0
15,769 บาท.
2560 พฤษภาคม
37.3%
6210.0|6282.0 72.0|50.0 3615.0
14,324 บาท.
2560 เมษายน
35.2%
6094.0|6210.0 115.0|50.0 5770.0
22,857 บาท.
2560 มีนาคม
53.1%
5916.0|6094.0 178.0|50.0 8900.0
35,250 บาท.
2560 กุมภาพันธ์
34.6%
5833.0|5916.0 84.0|50.0 4175.0
16,541 บาท.
2560 มกราคม ไม่มีข้อมูลเทียบ 5778.0|5833.0 55.0|50.0 2730.0
10,820 บาท.