กรุณารอสักครู่..

งานอนุรักษ์พลังงานภายในองค์กร

ค้นหาข้อมูลสถิติตามเวลา

ค้นหาข้อมูลสถิติตามจุดมิเตอร์

งานอนุรักษ์พลังงานภายในองค์กร

สถิติการใช้ไฟฟ้าและค่าไฟฟ้าพื้นฐานตามจุดต่างๆภายในองค์กร(เมษายน 2565)
  • 2565
  • 2564

อาคารยุพราชวิทยมงคล

121,520 บาท.

ยอดค่าไฟมิเตอร์

30,688 หน่วย.

ยอดการใช้งานคำนวณจุดมิเตอร์

รายละเอียดการคำนวณค่าไฟฟ้า อาคารยุพราชวิทยมงคล

*ค่าไฟเป็นสีเขียว จุดดังกล่าวมีโซล่ารูฟและไฟฟ้าที่ผลิตได้จากโซลาร์รูฟมีค่ามากกว่าการใช้ไฟฟ้าภายในจุดดังกล่าว ไฟฟ้าส่วนเกินจะไหลไปใช้ในจุดใกล้เคียง

*หน่วยที่ใช้จริง = (ค่าที่อ่านได้ X ตัวคูณมิเตอร์)

*คำนวณค่าไฟ = ((หน่วยที่ใช้จริงXหน่วยค่าไฟฟ้า)+(หน่วยที่ใช้จริงXค่าft))+รวมภาษี 7%+ค่ารักษามิเตอร์

ปี/เดือน เทียบกับเดือนก่อน เลขมิเตอร์ก่อน|หลัง ค่าที่อ่านได้|ตัวคูณมิเตอร์ หน่วยที่ใช้จริง คำนวณค่าไฟ
2565 เมษายน
23.8%
7650.6|7746.5 95.9|320.0 30688.0
121,520 บาท.
2565 มีนาคม
37.0%
7524.8|7650.6 125.8|320.0 40256.0
159,405 บาท.
2565 กุมภาพันธ์
10.8%
7445.5|7524.8 79.3|320.0 25376.0
100,487 บาท.
2565 มกราคม
19.7%
7374.8|7445.5 70.7|320.0 22624.0
89,591 บาท.
2564 ธันวาคม
22.0%
7286.7|7374.8 88.1|320.0 28192.0
111,637 บาท.
2564 พฤษจิกายน
5.1%
7173.7|7286.7 113.0|320.0 36160.0
143,187 บาท.
2564 ตุลาคม
30.9%
7066.5|7173.7 107.2|320.0 34304.0
135,838 บาท.
2564 กันยายน
16.4%
6911.4|7066.5 155.1|320.0 49632.0
196,530 บาท.
2564 สิงหาคม
49.5%
6725.8|6911.4 185.6|320.0 59392.0
235,175 บาท.
2564 กรกฎาคม
1.0%
6632.0|6725.8 93.8|320.0 30016.0
118,859 บาท.
2564 มิถุนายน
11.7%
6537.3|6632.0 94.7|320.0 30304.0
120,000 บาท.
2564 พฤษภาคม
27.9%
6430.0|6537.3 107.3|320.0 34336.0
135,965 บาท.
2564 เมษายน
28.3%
6352.6|6430.0 77.4|320.0 24768.0
98,080 บาท.
2564 มีนาคม
37.2%
6244.7|6352.6 107.9|320.0 34528.0
136,725 บาท.
2564 กุมภาพันธ์
15.5%
6176.9|6244.7 67.8|320.0 21696.0
85,916 บาท.
2564 มกราคม
26.3%
6119.6|6176.9 57.3|320.0 18336.0
72,612 บาท.
2563 ธันวาคม
10.0%
6041.8|6119.6 77.8|320.0 24896.0
98,587 บาท.
2563 พฤษจิกายน
20.7%
5955.4|6041.8 86.4|320.0 27648.0
109,483 บาท.
2563 ตุลาคม
7.9%
5846.4|5955.4 109.0|320.0 34880.0
138,119 บาท.
2563 กันยายน
3.5%
5728.0|5846.4 118.4|320.0 37888.0
150,029 บาท.
2563 สิงหาคม
7.8%
5613.7|5728.0 114.3|320.0 36576.0
144,834 บาท.
2563 กรกฎาคม
17.8%
5508.3|5613.7 105.4|320.0 33728.0
133,557 บาท.
2563 มิถุนายน
32.2%
5380.0|5508.3 128.3|320.0 41056.0
162,573 บาท.
2563 พฤษภาคม
17.5%
5293.0|5380.0 87.0|320.0 27840.0
110,244 บาท.
2563 เมษายน
9.5%
5221.2|5293.0 71.8|320.0 22976.0
90,984 บาท.
2563 มีนาคม
19.3%
5141.9|5221.2 79.3|320.0 25376.0
100,487 บาท.
2563 กุมภาพันธ์
1.7%
5073.2|5141.9 68.7|320.0 20489.0
81,137 บาท.
2563 มกราคม
0%
4997.3|5073.2 67.7|320.0 20834.0
82,503 บาท.
2562 ธันวาคม
36.5%
4929.6|4997.3 67.7|320.0 20834.0
82,503 บาท.
2562 พฤษจิกายน
14.4%
4820.8|4929.6 108.8|320.0 32801.0
129,887 บาท.
2562 ตุลาคม
16.8%
4693.5|4820.8 127.3|320.0 38311.0
151,704 บาท.
2562 กันยายน
10.0%
4542.7|4693.5 150.8|320.0 46046.0
182,331 บาท.
2562 สิงหาคม
6.9%
4405.0|4543.0 138.0|320.0 41432.0
164,061 บาท.
2562 กรกฎาคม
3.6%
4250.0|4405.0 154.0|320.0 44494.0
176,186 บาท.
2562 มิถุนายน
9.0%
4099.0|4250.0 152.0|320.0 42901.0
169,878 บาท.
2562 พฤษภาคม
2.8%
3940.1|4098.6 158.5|320.0 47150.0
186,702 บาท.
2562 เมษายน
30.0%
3788.0|3940.0 153.0|320.0 45812.0
181,404 บาท.
2562 มีนาคม
27.2%
3681.0|3788.0 106.0|320.0 32088.0
127,064 บาท.
2562 กุมภาพันธ์
6.7%
3604.0|3681.0 78.0|320.0 23352.0
92,473 บาท.
2562 มกราคม
26.9%
3534.0|3604.0 70.0|320.0 21780.0
86,249 บาท.
2561 ธันวาคม
5.9%
3435.0|3534.0 98.0|320.0 29787.0
117,953 บาท.
2561 พฤษจิกายน
41.3%
3345.0|3435.0 90.0|320.0 28043.0
111,047 บาท.
2561 ตุลาคม
11.7%
3177.0|3345.0 168.0|320.0 47808.0
189,307 บาท.
2561 กันยายน
22.7%
3028.0|3177.0 149.0|320.0 42206.0
167,126 บาท.
2561 สิงหาคม
26.8%
2909.0|3028.0 119.0|320.0 32623.0
129,182 บาท.
2561 กรกฎาคม
30.7%
2762.0|2909.0 148.0|320.0 44583.0
176,538 บาท.
2561 มิถุนายน
39.7%
2658.0|2762.0 104.0|320.0 30910.0
122,399 บาท.
2561 พฤษภาคม
33.3%
2494.0|2658.0 164.0|320.0 51271.0
203,019 บาท.
2561 เมษายน
12.0%
2384.0|2494.0 110.0|320.0 34220.0
135,505 บาท.
2561 มีนาคม
10.1%
2288.0|2384.0 96.0|320.0 30097.0
119,180 บาท.
2561 กุมภาพันธ์
18.3%
2179.0|2288.0 109.0|320.0 33465.0
132,516 บาท.
2561 มกราคม
0.1%
2093.0|2179.0 87.0|320.0 27332.0
108,232 บาท.
2560 ธันวาคม
38.3%
2006.0|2093.0 87.0|320.0 27370.0
108,382 บาท.
2560 พฤษจิกายน
5.7%
1858.0|2006.0 147.0|320.0 44361.0
175,659 บาท.
2560 ตุลาคม
6.8%
1720.0|1858.0 138.0|320.0 41838.0
165,669 บาท.
2560 กันยายน
9.5%
1556.0|1720.0 164.0|320.0 44870.0
177,674 บาท.
2560 สิงหาคม
11.1%
1408.0|1556.0 148.0|320.0 40604.0
160,783 บาท.
2560 กรกฎาคม
23.5%
1281.0|1408.0 127.0|320.0 36086.0
142,894 บาท.
2560 มิถุนายน
4.2%
1124.0|1281.0 157.0|320.0 47166.0
186,765 บาท.
2560 พฤษภาคม
24.1%
974.0|1124.0 150.0|320.0 45206.0
179,005 บาท.
2560 เมษายน
16.3%
854.0|974.0 120.0|320.0 34312.0
135,870 บาท.
2560 มีนาคม
37.4%
708.0|854.0 145.0|320.0 40981.0
162,276 บาท.
2560 กุมภาพันธ์
0.7%
624.0|708.0 84.0|320.0 25634.0
101,509 บาท.
2560 มกราคม ไม่มีข้อมูลเทียบ 540.0|624.0 84.0|320.0 25813.0
102,217 บาท.