กรุณารอสักครู่..

งานอนุรักษ์พลังงานภายในองค์กร

ค้นหาข้อมูลสถิติตามเวลา

ค้นหาข้อมูลสถิติตามจุดมิเตอร์

งานอนุรักษ์พลังงานภายในองค์กร

สถิติการใช้ไฟฟ้าและค่าไฟฟ้าพื้นฐานตามจุดต่างๆภายในองค์กร(เมษายน 2565)
  • 2565
  • 2564

โปรแกรมสาธารณสุข(วิทย์ใหม่)

2,564 บาท.

ยอดค่าไฟมิเตอร์

645 หน่วย.

ยอดการใช้งานคำนวณจุดมิเตอร์

รายละเอียดการคำนวณค่าไฟฟ้า โปรแกรมสาธารณสุข(วิทย์ใหม่)

*ค่าไฟเป็นสีเขียว จุดดังกล่าวมีโซล่ารูฟและไฟฟ้าที่ผลิตได้จากโซลาร์รูฟมีค่ามากกว่าการใช้ไฟฟ้าภายในจุดดังกล่าว ไฟฟ้าส่วนเกินจะไหลไปใช้ในจุดใกล้เคียง

*หน่วยที่ใช้จริง = (ค่าที่อ่านได้ X ตัวคูณมิเตอร์)

*คำนวณค่าไฟ = ((หน่วยที่ใช้จริงXหน่วยค่าไฟฟ้า)+(หน่วยที่ใช้จริงXค่าft))+รวมภาษี 7%+ค่ารักษามิเตอร์

ปี/เดือน เทียบกับเดือนก่อน เลขมิเตอร์ก่อน|หลัง ค่าที่อ่านได้|ตัวคูณมิเตอร์ หน่วยที่ใช้จริง คำนวณค่าไฟ
2565 เมษายน
45.5%
3125.1|3138.0 12.9|50.0 645.0
2,564 บาท.
2565 มีนาคม
62.3%
3101.4|3125.1 23.7|50.0 1185.0
4,702 บาท.
2565 กุมภาพันธ์
22.3%
3092.5|3101.4 8.9|50.0 445.0
1,772 บาท.
2565 มกราคม
34.1%
3085.6|3092.5 6.9|50.0 345.0
1,376 บาท.
2564 ธันวาคม
64.9%
3075.1|3085.6 10.5|50.0 525.0
2,089 บาท.
2564 พฤษจิกายน
30.6%
3045.1|3075.1 30.0|50.0 1500.0
5,949 บาท.
2564 ตุลาคม
27.0%
3024.3|3045.1 20.8|50.0 1040.0
4,128 บาท.
2564 กันยายน
36.2%
2995.8|3024.3 28.5|50.0 1425.0
5,652 บาท.
2564 สิงหาคม
59.4%
2951.1|2995.8 44.7|50.0 2235.0
8,860 บาท.
2564 กรกฎาคม
4.7%
2933.0|2951.1 18.1|50.0 905.0
3,593 บาท.
2564 มิถุนายน
15.5%
2914.0|2933.0 19.0|50.0 950.0
3,772 บาท.
2564 พฤษภาคม
38.6%
2891.5|2914.0 22.5|50.0 1125.0
4,465 บาท.
2564 เมษายน
37.2%
2877.7|2891.5 13.8|50.0 690.0
2,742 บาท.
2564 มีนาคม
33.6%
2855.7|2877.7 22.0|50.0 1100.0
4,366 บาท.
2564 กุมภาพันธ์
47.8%
2841.1|2855.7 14.6|50.0 730.0
2,901 บาท.
2564 มกราคม
35.4%
2833.5|2841.1 7.6|50.0 380.0
1,515 บาท.
2563 ธันวาคม
40.3%
2821.7|2833.5 11.8|50.0 590.0
2,346 บาท.
2563 พฤษจิกายน
18.8%
2801.9|2821.7 19.8|50.0 990.0
3,930 บาท.
2563 ตุลาคม
9.4%
2777.5|2801.9 24.4|50.0 1220.0
4,841 บาท.
2563 กันยายน
9.4%
2755.4|2777.5 22.1|50.0 1105.0
4,385 บาท.
2563 สิงหาคม
4.5%
2731.0|2755.4 24.4|50.0 1220.0
4,841 บาท.
2563 กรกฎาคม
24.8%
2707.7|2731.0 23.3|50.0 1165.0
4,623 บาท.
2563 มิถุนายน
37.7%
2676.7|2707.7 31.0|50.0 1550.0
6,147 บาท.
2563 พฤษภาคม
82.2%
2657.4|2676.7 19.3|50.0 965.0
3,831 บาท.
2563 เมษายน
81.7%
2654.0|2657.4 3.4|50.0 170.0
683 บาท.
2563 มีนาคม
22.8%
2635.2|2654.0 18.8|50.0 940.0
3,732 บาท.
2563 กุมภาพันธ์
20.6%
2620.7|2635.2 14.5|50.0 725.0
2,881 บาท.
2563 มกราคม
0%
2606.1|2620.7 11.5|50.0 575.0
2,287 บาท.
2562 ธันวาคม
58.7%
2594.6|2606.1 11.5|50.0 575.0
2,287 บาท.
2562 พฤษจิกายน
5.7%
2566.7|2594.6 27.9|50.0 1395.0
5,534 บาท.
2562 ตุลาคม
27.2%
2537.1|2566.7 29.6|50.0 1480.0
5,870 บาท.
2562 กันยายน
19.9%
2496.4|2537.1 40.7|50.0 2035.0
8,068 บาท.
2562 สิงหาคม
17.7%
2464.0|2496.0 33.0|50.0 1630.0
6,464 บาท.
2562 กรกฎาคม
2.7%
2424.0|2464.0 40.0|50.0 1980.0
7,850 บาท.
2562 มิถุนายน
21.6%
2384.0|2424.0 41.0|50.0 2035.0
8,068 บาท.
2562 พฤษภาคม
10.9%
2351.6|2383.5 31.9|50.0 1595.0
6,326 บาท.
2562 เมษายน
28.2%
2316.0|2352.0 36.0|50.0 1790.0
7,098 บาท.
2562 มีนาคม
36.1%
2290.0|2316.0 26.0|50.0 1285.0
5,098 บาท.
2562 กุมภาพันธ์
20.1%
2274.0|2290.0 16.0|50.0 820.0
3,257 บาท.
2562 มกราคม
19.1%
2261.0|2274.0 13.0|50.0 655.0
2,603 บาท.
2561 ธันวาคม
14.3%
2244.0|2261.0 16.0|50.0 810.0
3,217 บาท.
2561 พฤษจิกายน
51.2%
2226.0|2244.0 19.0|50.0 945.0
3,752 บาท.
2561 ตุลาคม
1.3%
2187.0|2226.0 39.0|50.0 1940.0
7,691 บาท.
2561 กันยายน
23.0%
2148.0|2187.0 38.0|50.0 1915.0
7,593 บาท.
2561 สิงหาคม
22.3%
2119.0|2148.0 30.0|50.0 1475.0
5,850 บาท.
2561 กรกฎาคม
25.2%
2081.0|2119.0 38.0|50.0 1900.0
7,533 บาท.
2561 มิถุนายน
36.4%
2053.0|2081.0 28.0|50.0 1420.0
5,633 บาท.
2561 พฤษภาคม
53.0%
2008.0|2053.0 45.0|50.0 2235.0
8,860 บาท.
2561 เมษายน
43.8%
1987.0|2008.0 21.0|50.0 1050.0
4,168 บาท.
2561 มีนาคม
38.5%
1949.0|1987.0 37.0|50.0 1870.0
7,414 บาท.
2561 กุมภาพันธ์
35.6%
1926.0|1949.0 23.0|50.0 1150.0
4,563 บาท.
2561 มกราคม
11.3%
1912.0|1926.0 15.0|50.0 740.0
2,940 บาท.
2560 ธันวาคม
55.8%
1895.0|1912.0 17.0|50.0 835.0
3,316 บาท.
2560 พฤษจิกายน
4.3%
1857.0|1895.0 38.0|50.0 1890.0
7,494 บาท.
2560 ตุลาคม
23.7%
1818.0|1857.0 40.0|50.0 1975.0
7,830 บาท.
2560 กันยายน
22.4%
1766.0|1818.0 52.0|50.0 2590.0
10,265 บาท.
2560 สิงหาคม
19.1%
1726.0|1766.0 40.0|50.0 2010.0
7,969 บาท.
2560 กรกฎาคม
6.6%
1693.0|1726.0 33.0|50.0 1625.0
6,444 บาท.
2560 มิถุนายน
11.9%
1658.0|1693.0 35.0|50.0 1740.0
6,900 บาท.
2560 พฤษภาคม
19.7%
1619.0|1658.0 40.0|50.0 1975.0
7,830 บาท.
2560 เมษายน
9.9%
1587.0|1619.0 32.0|50.0 1585.0
6,286 บาท.
2560 มีนาคม
42.6%
1552.0|1587.0 35.0|50.0 1760.0
6,979 บาท.
2560 กุมภาพันธ์
20.7%
1532.0|1552.0 20.0|50.0 1010.0
4,009 บาท.
2560 มกราคม ไม่มีข้อมูลเทียบ 1516.0|1532.0 16.0|50.0 800.0
3,178 บาท.