กรุณารอสักครู่..

งานอนุรักษ์พลังงานภายในองค์กร

ค้นหาข้อมูลสถิติตามเวลา

ค้นหาข้อมูลสถิติตามจุดมิเตอร์

งานอนุรักษ์พลังงานภายในองค์กร

สถิติการใช้ไฟฟ้าและค่าไฟฟ้าพื้นฐานตามจุดต่างๆภายในองค์กร(เมษายน 2565)
  • 2565
  • 2564

อาคารมนุษย์ศาสตร์ใหม่79

1,277 บาท.

ยอดค่าไฟมิเตอร์

320 หน่วย.

ยอดการใช้งานคำนวณจุดมิเตอร์

รายละเอียดการคำนวณค่าไฟฟ้า อาคารมนุษย์ศาสตร์ใหม่79

*ค่าไฟเป็นสีเขียว จุดดังกล่าวมีโซล่ารูฟและไฟฟ้าที่ผลิตได้จากโซลาร์รูฟมีค่ามากกว่าการใช้ไฟฟ้าภายในจุดดังกล่าว ไฟฟ้าส่วนเกินจะไหลไปใช้ในจุดใกล้เคียง

*หน่วยที่ใช้จริง = (ค่าที่อ่านได้ X ตัวคูณมิเตอร์)

*คำนวณค่าไฟ = ((หน่วยที่ใช้จริงXหน่วยค่าไฟฟ้า)+(หน่วยที่ใช้จริงXค่าft))+รวมภาษี 7%+ค่ารักษามิเตอร์

ปี/เดือน เทียบกับเดือนก่อน เลขมิเตอร์ก่อน|หลัง ค่าที่อ่านได้|ตัวคูณมิเตอร์ หน่วยที่ใช้จริง คำนวณค่าไฟ
2565 เมษายน
15.7%
4591.3|4597.7 6.4|50.0 320.0
1,277 บาท.
2565 มีนาคม
28.8%
4583.7|4591.3 7.6|50.0 380.0
1,515 บาท.
2565 กุมภาพันธ์
14.7%
4578.3|4583.7 5.4|50.0 270.0
1,079 บาท.
2565 มกราคม
23.1%
4573.7|4578.3 4.6|50.0 230.0
921 บาท.
2564 ธันวาคม
49.8%
4567.7|4573.7 6.0|50.0 300.0
1,198 บาท.
2564 พฤษจิกายน
17.4%
4555.7|4567.7 12.0|50.0 600.0
2,386 บาท.
2564 ตุลาคม
10.8%
4545.8|4555.7 9.9|50.0 495.0
1,970 บาท.
2564 กันยายน
18.9%
4534.7|4545.8 11.1|50.0 555.0
2,208 บาท.
2564 สิงหาคม
48.7%
4521.0|4534.7 13.7|50.0 685.0
2,722 บาท.
2564 กรกฎาคม
13.5%
4514.0|4521.0 7.0|50.0 350.0
1,396 บาท.
2564 มิถุนายน
34.5%
4505.9|4514.0 8.1|50.0 405.0
1,614 บาท.
2564 พฤษภาคม
21.4%
4493.5|4505.9 12.4|50.0 620.0
2,465 บาท.
2564 เมษายน
24.0%
4477.7|4493.5 15.8|50.0 790.0
3,138 บาท.
2564 มีนาคม
49.4%
4456.9|4477.7 20.8|50.0 1040.0
4,128 บาท.
2564 กุมภาพันธ์
40.8%
4446.4|4456.9 10.5|50.0 525.0
2,089 บาท.
2564 มกราคม
49.4%
4440.2|4446.4 6.2|50.0 310.0
1,238 บาท.
2563 ธันวาคม
26.3%
4427.9|4440.2 12.3|50.0 615.0
2,445 บาท.
2563 พฤษจิกายน
32.2%
4411.2|4427.9 16.7|50.0 835.0
3,316 บาท.
2563 ตุลาคม
17.5%
4399.9|4411.2 11.3|50.0 565.0
2,247 บาท.
2563 กันยายน
5.8%
4386.2|4399.9 13.7|50.0 685.0
2,722 บาท.
2563 สิงหาคม
13.1%
4373.3|4386.2 12.9|50.0 645.0
2,564 บาท.
2563 กรกฎาคม
28.6%
4362.1|4373.3 11.2|50.0 560.0
2,227 บาท.
2563 มิถุนายน
38.1%
4346.4|4362.1 15.7|50.0 785.0
3,118 บาท.
2563 พฤษภาคม
26.4%
4336.7|4346.4 9.7|50.0 485.0
1,930 บาท.
2563 เมษายน
12.1%
4323.5|4336.7 13.2|50.0 660.0
2,623 บาท.
2563 มีนาคม
21.6%
4311.9|4323.5 11.6|50.0 580.0
2,307 บาท.
2563 กุมภาพันธ์
13.4%
4297.1|4311.9 14.8|50.0 740.0
2,940 บาท.
2563 มกราคม
0%
4280.7|4297.1 17.1|50.0 855.0
3,395 บาท.
2562 ธันวาคม
47.0%
4263.6|4280.7 17.1|50.0 855.0
3,395 บาท.
2562 พฤษจิกายน
21.6%
4231.3|4263.6 32.3|50.0 1615.0
6,405 บาท.
2562 ตุลาคม
34.7%
4206.0|4231.3 25.3|50.0 1265.0
5,019 บาท.
2562 กันยายน
4.0%
4167.2|4206.0 38.8|50.0 1940.0
7,692 บาท.
2562 สิงหาคม
8.2%
4127.0|4167.0 40.0|50.0 2020.0
8,008 บาท.
2562 กรกฎาคม
6.6%
4083.0|4127.0 44.0|50.0 2200.0
8,721 บาท.
2562 มิถุนายน
22.1%
4042.0|4083.0 41.0|50.0 2055.0
8,147 บาท.
2562 พฤษภาคม
16.6%
4009.7|4041.7 32.0|50.0 1600.0
6,345 บาท.
2562 เมษายน
23.9%
3971.0|4010.0 38.0|50.0 1920.0
7,612 บาท.
2562 มีนาคม
37.6%
3942.0|3971.0 29.0|50.0 1460.0
5,791 บาท.
2562 กุมภาพันธ์
32.9%
3924.0|3942.0 18.0|50.0 910.0
3,613 บาท.
2562 มกราคม
13.4%
3912.0|3924.0 12.0|50.0 610.0
2,425 บาท.
2561 ธันวาคม
31.8%
3898.0|3912.0 14.0|50.0 705.0
2,801 บาท.
2561 พฤษจิกายน
52.7%
3877.0|3898.0 21.0|50.0 1035.0
4,108 บาท.
2561 ตุลาคม
12.1%
3833.0|3877.0 44.0|50.0 2190.0
8,681 บาท.
2561 กันยายน
36.8%
3795.0|3833.0 39.0|50.0 1925.0
7,632 บาท.
2561 สิงหาคม
38.7%
3770.0|3795.0 24.0|50.0 1215.0
4,821 บาท.
2561 กรกฎาคม
21.6%
3731.0|3770.0 40.0|50.0 1985.0
7,870 บาท.
2561 มิถุนายน
11.6%
3700.0|3731.0 31.0|50.0 1555.0
6,167 บาท.
2561 พฤษภาคม
43.4%
3664.0|3700.0 35.0|50.0 1760.0
6,979 บาท.
2561 เมษายน
42.4%
3644.0|3664.0 20.0|50.0 995.0
3,950 บาท.
2561 มีนาคม
47.0%
3610.0|3644.0 35.0|50.0 1730.0
6,860 บาท.
2561 กุมภาพันธ์
50.1%
3592.0|3610.0 18.0|50.0 915.0
3,633 บาท.
2561 มกราคม
7.7%
3582.0|3592.0 9.0|50.0 455.0
1,812 บาท.
2560 ธันวาคม
70.5%
3574.0|3582.0 8.0|50.0 420.0
1,673 บาท.
2560 พฤษจิกายน
13.3%
3545.0|3574.0 29.0|50.0 1430.0
5,672 บาท.
2560 ตุลาคม
34.2%
3512.0|3545.0 33.0|50.0 1650.0
6,543 บาท.
2560 กันยายน
39.6%
3462.0|3512.0 50.0|50.0 2510.0
9,948 บาท.
2560 สิงหาคม
5.0%
3432.0|3462.0 30.0|50.0 1515.0
6,009 บาท.
2560 กรกฎาคม
38.0%
3400.0|3432.0 32.0|50.0 1595.0
6,325 บาท.
2560 มิถุนายน
13.2%
3349.0|3400.0 52.0|50.0 2575.0
10,206 บาท.
2560 พฤษภาคม
30.8%
3304.0|3349.0 45.0|50.0 2235.0
8,860 บาท.
2560 เมษายน
37.0%
3273.0|3304.0 31.0|50.0 1545.0
6,127 บาท.
2560 มีนาคม
58.2%
3224.0|3273.0 49.0|50.0 2455.0
9,731 บาท.
2560 กุมภาพันธ์
38.0%
3203.0|3224.0 21.0|50.0 1025.0
4,069 บาท.
2560 มกราคม ไม่มีข้อมูลเทียบ 3191.0|3203.0 13.0|50.0 635.0
2,524 บาท.