กรุณารอสักครู่..

งานอนุรักษ์พลังงานภายในองค์กร

ค้นหาข้อมูลสถิติตามเวลา

ค้นหาข้อมูลสถิติตามจุดมิเตอร์

งานอนุรักษ์พลังงานภายในองค์กร

สถิติการใช้ไฟฟ้าและค่าไฟฟ้าพื้นฐานตามจุดต่างๆภายในองค์กร(เมษายน 2565)
  • 2565
  • 2564

อาคารสำนักงาน รร.สาธิต

4,564 บาท.

ยอดค่าไฟมิเตอร์

1,150 หน่วย.

ยอดการใช้งานคำนวณจุดมิเตอร์

รายละเอียดการคำนวณค่าไฟฟ้า อาคารสำนักงาน รร.สาธิต

*ค่าไฟเป็นสีเขียว จุดดังกล่าวมีโซล่ารูฟและไฟฟ้าที่ผลิตได้จากโซลาร์รูฟมีค่ามากกว่าการใช้ไฟฟ้าภายในจุดดังกล่าว ไฟฟ้าส่วนเกินจะไหลไปใช้ในจุดใกล้เคียง

*หน่วยที่ใช้จริง = (ค่าที่อ่านได้ X ตัวคูณมิเตอร์)

*คำนวณค่าไฟ = ((หน่วยที่ใช้จริงXหน่วยค่าไฟฟ้า)+(หน่วยที่ใช้จริงXค่าft))+รวมภาษี 7%+ค่ารักษามิเตอร์

ปี/เดือน เทียบกับเดือนก่อน เลขมิเตอร์ก่อน|หลัง ค่าที่อ่านได้|ตัวคูณมิเตอร์ หน่วยที่ใช้จริง คำนวณค่าไฟ
2565 เมษายน
45.2%
5351.0|5374.0 23.0|50.0 1150.0
4,564 บาท.
2565 มีนาคม
57.1%
5309.0|5351.0 42.0|50.0 2100.0
8,325 บาท.
2565 กุมภาพันธ์
27.7%
5291.0|5309.0 18.0|50.0 900.0
3,574 บาท.
2565 มกราคม
27.7%
5278.0|5291.0 13.0|50.0 650.0
2,584 บาท.
2564 ธันวาคม
45.4%
5260.0|5278.0 18.0|50.0 900.0
3,574 บาท.
2564 พฤษจิกายน
21.4%
5227.0|5260.0 33.0|50.0 1650.0
6,543 บาท.
2564 ตุลาคม
16.0%
5185.0|5227.0 42.0|50.0 2100.0
8,325 บาท.
2564 กันยายน
4.4%
5135.0|5185.0 50.0|50.0 2500.0
9,909 บาท.
2564 สิงหาคม
20.1%
5087.2|5135.0 47.8|50.0 2390.0
9,473 บาท.
2564 กรกฎาคม
2.0%
5049.0|5087.2 38.2|50.0 1910.0
7,573 บาท.
2564 มิถุนายน
15.2%
5010.0|5049.0 39.0|50.0 1950.0
7,731 บาท.
2564 พฤษภาคม
54.3%
4964.0|5010.0 46.0|50.0 2300.0
9,117 บาท.
2564 เมษายน
51.1%
4943.0|4964.0 21.0|50.0 1050.0
4,168 บาท.
2564 มีนาคม
39.5%
4900.0|4943.0 43.0|50.0 2150.0
8,523 บาท.
2564 กุมภาพันธ์
23.0%
4874.0|4900.0 26.0|50.0 1300.0
5,157 บาท.
2564 มกราคม
23.0%
4854.0|4874.0 20.0|50.0 1000.0
3,970 บาท.
2563 ธันวาคม
13.3%
4828.0|4854.0 26.0|50.0 1300.0
5,157 บาท.
2563 พฤษจิกายน
21.0%
4798.0|4828.0 30.0|50.0 1500.0
5,949 บาท.
2563 ตุลาคม
5.0%
4760.0|4798.0 38.0|50.0 1900.0
7,533 บาท.
2563 กันยายน
0%
4720.0|4760.0 40.0|50.0 2000.0
7,929 บาท.
2563 สิงหาคม
11.1%
4680.0|4720.0 40.0|50.0 2000.0
7,929 บาท.
2563 กรกฎาคม
32.8%
4635.0|4680.0 45.0|50.0 2250.0
8,919 บาท.
2563 มิถุนายน
32.8%
4568.0|4635.0 67.0|50.0 3350.0
13,274 บาท.
2563 พฤษภาคม
55.5%
4523.0|4568.0 45.0|50.0 2250.0
8,919 บาท.
2563 เมษายน
37.4%
4503.0|4523.0 20.0|50.0 1000.0
3,970 บาท.
2563 มีนาคม
3.1%
4471.0|4503.0 32.0|50.0 1600.0
6,345 บาท.
2563 กุมภาพันธ์
25.8%
4440.0|4471.0 31.0|50.0 1550.0
6,147 บาท.
2563 มกราคม
0%
4408.0|4440.0 23.0|50.0 1150.0
4,564 บาท.
2562 ธันวาคม
56.5%
4385.0|4408.0 23.0|50.0 1150.0
4,564 บาท.
2562 พฤษจิกายน
26.4%
4332.0|4385.0 53.0|50.0 2650.0
10,503 บาท.
2562 ตุลาคม
41.8%
4293.0|4332.0 39.0|50.0 1950.0
7,731 บาท.
2562 กันยายน
16.4%
4226.0|4293.0 67.0|50.0 3350.0
13,274 บาท.
2562 สิงหาคม
9.7%
4170.0|4226.0 56.0|50.0 2800.0
11,097 บาท.
2562 กรกฎาคม
19.5%
4108.0|4170.0 62.0|50.0 3100.0
12,285 บาท.
2562 มิถุนายน
18.2%
4031.0|4108.0 77.0|50.0 3850.0
15,254 บาท.
2562 พฤษภาคม
28.5%
3968.0|4031.0 63.0|50.0 3150.0
12,483 บาท.
2562 เมษายน
11.1%
3923.0|3968.0 45.0|50.0 2250.0
8,919 บาท.
2562 มีนาคม
35.0%
3883.0|3923.0 40.0|50.0 2000.0
7,929 บาท.
2562 กุมภาพันธ์
3.7%
3857.0|3883.0 26.0|50.0 1300.0
5,157 บาท.
2562 มกราคม
25.0%
3830.0|3857.0 27.0|50.0 1350.0
5,355 บาท.
2561 ธันวาคม
14.3%
3794.0|3830.0 36.0|50.0 1800.0
7,137 บาท.
2561 พฤษจิกายน
16.0%
3752.0|3794.0 42.0|50.0 2100.0
8,325 บาท.
2561 ตุลาคม
2.0%
3702.0|3752.0 50.0|50.0 2500.0
9,909 บาท.
2561 กันยายน
2.0%
3653.0|3702.0 49.0|50.0 2450.0
9,711 บาท.
2561 สิงหาคม
20.0%
3605.0|3653.0 48.0|50.0 2400.0
9,513 บาท.
2561 กรกฎาคม
23.3%
3545.0|3605.0 60.0|50.0 3000.0
11,889 บาท.
2561 มิถุนายน
19.3%
3499.0|3545.0 46.0|50.0 2300.0
9,117 บาท.
2561 พฤษภาคม
63.1%
3442.0|3499.0 57.0|50.0 2850.0
11,295 บาท.
2561 เมษายน
54.3%
3421.0|3442.0 21.0|50.0 1050.0
4,168 บาท.
2561 มีนาคม
16.4%
3375.0|3421.0 46.0|50.0 2300.0
9,117 บาท.
2561 กุมภาพันธ์
34.5%
3320.0|3375.0 55.0|50.0 2750.0
10,899 บาท.
2561 มกราคม
2.7%
3284.0|3320.0 36.0|50.0 1800.0
7,137 บาท.
2560 ธันวาคม
47.1%
3247.0|3284.0 37.0|50.0 1850.0
7,335 บาท.
2560 พฤษจิกายน
40.0%
3177.0|3247.0 70.0|50.0 3500.0
13,868 บาท.
2560 ตุลาคม
39.1%
3135.0|3177.0 42.0|50.0 2100.0
8,325 บาท.
2560 กันยายน
13.7%
3066.0|3135.0 69.0|50.0 3450.0
13,670 บาท.
2560 สิงหาคม
12.5%
2986.0|3066.0 80.0|50.0 4000.0
15,848 บาท.
2560 กรกฎาคม
10.3%
2916.0|2986.0 70.0|50.0 3500.0
13,868 บาท.
2560 มิถุนายน
3.8%
2838.0|2916.0 78.0|50.0 3900.0
15,452 บาท.
2560 พฤษภาคม
54.6%
2763.0|2838.0 75.0|50.0 3750.0
14,858 บาท.
2560 เมษายน
37.0%
2729.0|2763.0 34.0|50.0 1700.0
6,741 บาท.
2560 มีนาคม
13.0%
2675.0|2729.0 54.0|50.0 2700.0
10,701 บาท.
2560 กุมภาพันธ์
4.3%
2628.0|2675.0 47.0|50.0 2350.0
9,315 บาท.
2560 มกราคม ไม่มีข้อมูลเทียบ 2583.0|2628.0 45.0|50.0 2250.0
8,919 บาท.