กรุณารอสักครู่..

งานอนุรักษ์พลังงานภายในองค์กร

ค้นหาข้อมูลสถิติตามเวลา

ค้นหาข้อมูลสถิติตามจุดมิเตอร์

งานอนุรักษ์พลังงานภายในองค์กร

สถิติการใช้ไฟฟ้าและค่าไฟฟ้าพื้นฐานตามจุดต่างๆภายในองค์กร(เมษายน 2565)
  • 2565
  • 2564

อาคารวิจัยและพัฒนา

3,811 บาท.

ยอดค่าไฟมิเตอร์

960 หน่วย.

ยอดการใช้งานคำนวณจุดมิเตอร์

รายละเอียดการคำนวณค่าไฟฟ้า อาคารวิจัยและพัฒนา

*ค่าไฟเป็นสีเขียว จุดดังกล่าวมีโซล่ารูฟและไฟฟ้าที่ผลิตได้จากโซลาร์รูฟมีค่ามากกว่าการใช้ไฟฟ้าภายในจุดดังกล่าว ไฟฟ้าส่วนเกินจะไหลไปใช้ในจุดใกล้เคียง

*หน่วยที่ใช้จริง = (ค่าที่อ่านได้ X ตัวคูณมิเตอร์)

*คำนวณค่าไฟ = ((หน่วยที่ใช้จริงXหน่วยค่าไฟฟ้า)+(หน่วยที่ใช้จริงXค่าft))+รวมภาษี 7%+ค่ารักษามิเตอร์

ปี/เดือน เทียบกับเดือนก่อน เลขมิเตอร์ก่อน|หลัง ค่าที่อ่านได้|ตัวคูณมิเตอร์ หน่วยที่ใช้จริง คำนวณค่าไฟ
2565 เมษายน
22.2%
1977.8|1997.0 19.2|50.0 960.0
3,811 บาท.
2565 มีนาคม
42.0%
1953.1|1977.8 24.7|50.0 1235.0
4,900 บาท.
2565 กุมภาพันธ์
11.1%
1938.8|1953.1 14.3|50.0 715.0
2,841 บาท.
2565 มกราคม
13.9%
1922.7|1938.8 16.1|50.0 805.0
3,197 บาท.
2564 ธันวาคม
7.9%
1904.0|1922.7 18.7|50.0 935.0
3,712 บาท.
2564 พฤษจิกายน
20.0%
1883.7|1904.0 20.3|50.0 1015.0
4,029 บาท.
2564 ตุลาคม
24.6%
1858.3|1883.7 25.4|50.0 1270.0
5,039 บาท.
2564 กันยายน
67.6%
1824.6|1858.3 33.7|50.0 1685.0
6,682 บาท.
2564 สิงหาคม
67.6%
1813.7|1824.6 10.9|50.0 545.0
2,168 บาท.
2564 กรกฎาคม
4.8%
1780.0|1813.7 33.7|50.0 1685.0
6,682 บาท.
2564 มิถุนายน
9.0%
1744.6|1780.0 35.4|50.0 1770.0
7,018 บาท.
2564 พฤษภาคม
57.0%
1705.7|1744.6 38.9|50.0 1945.0
7,711 บาท.
2564 เมษายน
15.2%
1689.0|1705.7 16.7|50.0 835.0
3,316 บาท.
2564 มีนาคม
68.4%
1669.3|1689.0 19.7|50.0 985.0
3,910 บาท.
2564 กุมภาพันธ์
49.6%
1663.1|1669.3 6.2|50.0 310.0
1,238 บาท.
2564 มกราคม
27.6%
1660.0|1663.1 3.1|50.0 155.0
624 บาท.
2563 ธันวาคม
30.4%
1655.7|1660.0 4.3|50.0 215.0
861 บาท.
2563 พฤษจิกายน
32.4%
1649.5|1655.7 6.2|50.0 310.0
1,238 บาท.
2563 ตุลาคม
10.8%
1640.3|1649.5 9.2|50.0 460.0
1,831 บาท.
2563 กันยายน
4.8%
1632.1|1640.3 8.2|50.0 410.0
1,633 บาท.
2563 สิงหาคม
9.2%
1624.3|1632.1 7.8|50.0 390.0
1,554 บาท.
2563 กรกฎาคม
23.1%
1615.7|1624.3 8.6|50.0 430.0
1,713 บาท.
2563 มิถุนายน
40.0%
1604.5|1615.7 11.2|50.0 560.0
2,227 บาท.
2563 พฤษภาคม
75.5%
1597.8|1604.5 6.7|50.0 335.0
1,336 บาท.
2563 เมษายน
74.0%
1596.2|1597.8 1.6|50.0 80.0
327 บาท.
2563 มีนาคม
20.5%
1589.9|1596.2 6.3|50.0 315.0
1,257 บาท.
2563 กุมภาพันธ์
17.9%
1584.9|1589.9 5.0|50.0 250.0
1,000 บาท.
2563 มกราคม
0%
1578.1|1584.9 6.1|50.0 305.0
1,218 บาท.
2562 ธันวาคม
31.3%
1572.0|1578.1 6.1|50.0 305.0
1,218 บาท.
2562 พฤษจิกายน
3.2%
1563.1|1572.0 8.9|50.0 445.0
1,772 บาท.
2562 ตุลาคม
15.5%
1553.9|1563.1 9.2|50.0 460.0
1,831 บาท.
2562 กันยายน
19.2%
1543.0|1553.9 10.9|50.0 545.0
2,168 บาท.
2562 สิงหาคม
15.3%
1534.0|1543.0 9.0|50.0 440.0
1,752 บาท.
2562 กรกฎาคม
21.7%
1524.0|1534.0 10.0|50.0 520.0
2,069 บาท.
2562 มิถุนายน
21.7%
1511.0|1524.0 13.0|50.0 665.0
2,643 บาท.
2562 พฤษภาคม
0%
1500.1|1510.5 10.4|50.0 520.0
2,069 บาท.
2562 เมษายน
28.7%
1490.0|1500.0 10.0|50.0 520.0
2,069 บาท.
2562 มีนาคม
25.5%
1482.0|1490.0 7.0|50.0 370.0
1,475 บาท.
2562 กุมภาพันธ์
6.7%
1477.0|1482.0 6.0|50.0 275.0
1,099 บาท.
2562 มกราคม
3.4%
1471.0|1477.0 6.0|50.0 295.0
1,178 บาท.
2561 ธันวาคม
6.6%
1465.0|1471.0 6.0|50.0 285.0
1,138 บาท.
2561 พฤษจิกายน
29.7%
1459.0|1465.0 6.0|50.0 305.0
1,218 บาท.
2561 ตุลาคม
15.5%
1450.0|1459.0 9.0|50.0 435.0
1,732 บาท.
2561 กันยายน
14.5%
1440.0|1450.0 10.0|50.0 515.0
2,049 บาท.
2561 สิงหาคม
6.4%
1431.0|1440.0 9.0|50.0 440.0
1,752 บาท.
2561 กรกฎาคม
7.4%
1422.0|1431.0 9.0|50.0 470.0
1,871 บาท.
2561 มิถุนายน
35.9%
1413.0|1422.0 9.0|50.0 435.0
1,732 บาท.
2561 พฤษภาคม
54.2%
1400.0|1413.0 14.0|50.0 680.0
2,702 บาท.
2561 เมษายน
42.9%
1393.0|1400.0 6.0|50.0 310.0
1,237 บาท.
2561 มีนาคม
5.5%
1383.0|1393.0 11.0|50.0 545.0
2,168 บาท.
2561 กุมภาพันธ์
31.9%
1372.0|1383.0 10.0|50.0 515.0
2,049 บาท.
2561 มกราคม
5.7%
1365.0|1372.0 7.0|50.0 350.0
1,396 บาท.
2560 ธันวาคม
42.9%
1359.0|1365.0 7.0|50.0 330.0
1,317 บาท.
2560 พฤษจิกายน
0.8%
1347.0|1359.0 12.0|50.0 580.0
2,307 บาท.
2560 ตุลาคม
34.2%
1335.0|1347.0 12.0|50.0 585.0
2,326 บาท.
2560 กันยายน
21.3%
1318.0|1335.0 18.0|50.0 890.0
3,534 บาท.
2560 สิงหาคม
1.4%
1304.0|1318.0 14.0|50.0 700.0
2,782 บาท.
2560 กรกฎาคม
9.4%
1290.0|1304.0 14.0|50.0 690.0
2,742 บาท.
2560 มิถุนายน
12.0%
1277.0|1290.0 13.0|50.0 625.0
2,485 บาท.
2560 พฤษภาคม
12.7%
1266.0|1277.0 11.0|50.0 550.0
2,188 บาท.
2560 เมษายน
29.8%
1257.0|1266.0 10.0|50.0 480.0
1,911 บาท.
2560 มีนาคม
24.7%
1243.0|1257.0 14.0|50.0 685.0
2,722 บาท.
2560 กุมภาพันธ์
25.1%
1233.0|1243.0 10.0|50.0 515.0
2,049 บาท.
2560 มกราคม ไม่มีข้อมูลเทียบ 1225.0|1233.0 8.0|50.0 385.0
1,534 บาท.