กรุณารอสักครู่..

งานอนุรักษ์พลังงานภายในองค์กร

ค้นหาข้อมูลสถิติตามเวลา

ค้นหาข้อมูลสถิติตามจุดมิเตอร์

งานอนุรักษ์พลังงานภายในองค์กร

สถิติการใช้ไฟฟ้าและค่าไฟฟ้าพื้นฐานตามจุดต่างๆภายในองค์กร(เมษายน 2565)
  • 2565
  • 2564

หอพักนักกีฬา

2,267 บาท.

ยอดค่าไฟมิเตอร์

570 หน่วย.

ยอดการใช้งานคำนวณจุดมิเตอร์

รายละเอียดการคำนวณค่าไฟฟ้า หอพักนักกีฬา

*ค่าไฟเป็นสีเขียว จุดดังกล่าวมีโซล่ารูฟและไฟฟ้าที่ผลิตได้จากโซลาร์รูฟมีค่ามากกว่าการใช้ไฟฟ้าภายในจุดดังกล่าว ไฟฟ้าส่วนเกินจะไหลไปใช้ในจุดใกล้เคียง

*หน่วยที่ใช้จริง = (ค่าที่อ่านได้ X ตัวคูณมิเตอร์)

*คำนวณค่าไฟ = ((หน่วยที่ใช้จริงXหน่วยค่าไฟฟ้า)+(หน่วยที่ใช้จริงXค่าft))+รวมภาษี 7%+ค่ารักษามิเตอร์

ปี/เดือน เทียบกับเดือนก่อน เลขมิเตอร์ก่อน|หลัง ค่าที่อ่านได้|ตัวคูณมิเตอร์ หน่วยที่ใช้จริง คำนวณค่าไฟ
2565 เมษายน
40.8%
5702.1|5713.5 11.4|50.0 570.0
2,267 บาท.
2565 มีนาคม
1.5%
5682.8|5702.1 19.3|50.0 965.0
3,831 บาท.
2565 กุมภาพันธ์
7.6%
5663.2|5682.8 19.6|50.0 980.0
3,890 บาท.
2565 มกราคม
6.2%
5645.1|5663.2 18.1|50.0 905.0
3,593 บาท.
2564 ธันวาคม
30.5%
5625.8|5645.1 19.3|50.0 965.0
3,831 บาท.
2564 พฤษจิกายน
35.2%
5598.0|5625.8 27.8|50.0 1390.0
5,514 บาท.
2564 ตุลาคม
53.3%
5580.0|5598.0 18.0|50.0 900.0
3,574 บาท.
2564 กันยายน
44.3%
5541.4|5580.0 38.6|50.0 1930.0
7,652 บาท.
2564 สิงหาคม
49.5%
5472.0|5541.4 69.4|50.0 3470.0
13,750 บาท.
2564 กรกฎาคม
3.3%
5437.0|5472.0 35.0|50.0 1750.0
6,939 บาท.
2564 มิถุนายน
14.4%
5400.8|5437.0 36.2|50.0 1810.0
7,177 บาท.
2564 พฤษภาคม
6.1%
5358.5|5400.8 42.3|50.0 2115.0
8,384 บาท.
2564 เมษายน
24.1%
5318.8|5358.5 39.7|50.0 1985.0
7,870 บาท.
2564 มีนาคม
0.8%
5266.5|5318.8 52.3|50.0 2615.0
10,364 บาท.
2564 กุมภาพันธ์
17.1%
5214.6|5266.5 51.9|50.0 2595.0
10,285 บาท.
2564 มกราคม
1.8%
5171.6|5214.6 43.0|50.0 2150.0
8,523 บาท.
2563 ธันวาคม
10.5%
5127.8|5171.6 43.8|50.0 2190.0
8,681 บาท.
2563 พฤษจิกายน
17.1%
5088.6|5127.8 39.2|50.0 1960.0
7,771 บาท.
2563 ตุลาคม
1.7%
5041.3|5088.6 47.3|50.0 2365.0
9,374 บาท.
2563 กันยายน
2.7%
4994.8|5041.3 46.5|50.0 2325.0
9,216 บาท.
2563 สิงหาคม
8.4%
4947.0|4994.8 47.8|50.0 2390.0
9,473 บาท.
2563 กรกฎาคม
10.7%
4903.2|4947.0 43.8|50.0 2190.0
8,681 บาท.
2563 มิถุนายน
5.5%
4864.1|4903.2 39.1|50.0 1955.0
7,751 บาท.
2563 พฤษภาคม
5.9%
4822.7|4864.1 41.4|50.0 2070.0
8,206 บาท.
2563 เมษายน
8.4%
4778.7|4822.7 44.0|50.0 2200.0
8,721 บาท.
2563 มีนาคม
9.4%
4738.4|4778.7 40.3|50.0 2015.0
7,989 บาท.
2563 กุมภาพันธ์
5.3%
4693.9|4738.4 44.5|50.0 2225.0
8,820 บาท.
2563 มกราคม
0%
4641.6|4693.9 47.0|50.0 2350.0
9,315 บาท.
2562 ธันวาคม
4.1%
4594.6|4641.6 47.0|50.0 2350.0
9,315 บาท.
2562 พฤษจิกายน
9.2%
4545.6|4594.6 49.0|50.0 2450.0
9,711 บาท.
2562 ตุลาคม
4.5%
4501.1|4545.6 44.5|50.0 2225.0
8,820 บาท.
2562 กันยายน
0.4%
4454.5|4501.1 46.6|50.0 2330.0
9,236 บาท.
2562 สิงหาคม
25.6%
4408.0|4455.0 46.0|50.0 2320.0
9,196 บาท.
2562 กรกฎาคม
8.7%
4374.0|4408.0 35.0|50.0 1725.0
6,840 บาท.
2562 มิถุนายน
18.9%
4336.0|4374.0 38.0|50.0 1890.0
7,494 บาท.
2562 พฤษภาคม
43.3%
4289.2|4335.8 46.6|50.0 2330.0
9,236 บาท.
2562 เมษายน
13.7%
4263.0|4289.0 26.0|50.0 1320.0
5,237 บาท.
2562 มีนาคม
1.0%
4232.0|4263.0 31.0|50.0 1530.0
6,068 บาท.
2562 กุมภาพันธ์
1.6%
4202.0|4232.0 30.0|50.0 1515.0
6,009 บาท.
2562 มกราคม
5.7%
4172.0|4202.0 30.0|50.0 1490.0
5,910 บาท.
2561 ธันวาคม
13.9%
4141.0|4172.0 32.0|50.0 1580.0
6,266 บาท.
2561 พฤษจิกายน
38.1%
4113.0|4141.0 27.0|50.0 1360.0
5,395 บาท.
2561 ตุลาคม
25.0%
4069.0|4113.0 44.0|50.0 2200.0
8,721 บาท.
2561 กันยายน
7.6%
4036.0|4069.0 33.0|50.0 1650.0
6,543 บาท.
2561 สิงหาคม
4.2%
4006.0|4036.0 31.0|50.0 1525.0
6,048 บาท.
2561 กรกฎาคม
37.6%
3977.0|4006.0 29.0|50.0 1460.0
5,791 บาท.
2561 มิถุนายน
47.3%
3958.0|3977.0 18.0|50.0 910.0
3,613 บาท.
2561 พฤษภาคม
41.3%
3924.0|3958.0 35.0|50.0 1730.0
6,860 บาท.
2561 เมษายน
53.6%
3904.0|3924.0 20.0|50.0 1015.0
4,029 บาท.
2561 มีนาคม
1.1%
3860.0|3904.0 44.0|50.0 2190.0
8,681 บาท.
2561 กุมภาพันธ์
18.7%
3816.0|3860.0 43.0|50.0 2165.0
8,582 บาท.
2561 มกราคม
3.1%
3781.0|3816.0 35.0|50.0 1760.0
6,979 บาท.
2560 ธันวาคม
37.2%
3747.0|3781.0 34.0|50.0 1705.0
6,761 บาท.
2560 พฤษจิกายน
7.4%
3693.0|3747.0 54.0|50.0 2715.0
10,760 บาท.
2560 ตุลาคม
2.9%
3643.0|3693.0 50.0|50.0 2515.0
9,968 บาท.
2560 กันยายน
10.2%
3591.0|3643.0 52.0|50.0 2590.0
10,265 บาท.
2560 สิงหาคม
30.5%
3544.0|3591.0 47.0|50.0 2325.0
9,216 บาท.
2560 กรกฎาคม
4.3%
3512.0|3544.0 32.0|50.0 1615.0
6,405 บาท.
2560 มิถุนายน
27.9%
3481.0|3512.0 31.0|50.0 1545.0
6,127 บาท.
2560 พฤษภาคม
0.7%
3438.0|3481.0 43.0|50.0 2145.0
8,503 บาท.
2560 เมษายน
9.5%
3396.0|3438.0 43.0|50.0 2130.0
8,444 บาท.
2560 มีนาคม
15.9%
3348.0|3396.0 47.0|50.0 2355.0
9,335 บาท.
2560 กุมภาพันธ์
11.4%
3309.0|3348.0 40.0|50.0 1980.0
7,850 บาท.
2560 มกราคม ไม่มีข้อมูลเทียบ 3264.0|3309.0 45.0|50.0 2235.0
8,860 บาท.