กรุณารอสักครู่..

งานอนุรักษ์พลังงานภายในองค์กร

ค้นหาข้อมูลสถิติตามเวลา

ค้นหาข้อมูลสถิติตามจุดมิเตอร์

งานอนุรักษ์พลังงานภายในองค์กร

สถิติการใช้ไฟฟ้าและค่าไฟฟ้าพื้นฐานตามจุดต่างๆภายในองค์กร(เมษายน 2565)
  • 2565
  • 2564

สระว่ายน้ำ (CT)

11,604 บาท.

ยอดค่าไฟมิเตอร์

2,928 หน่วย.

ยอดการใช้งานคำนวณจุดมิเตอร์

รายละเอียดการคำนวณค่าไฟฟ้า สระว่ายน้ำ (CT)

*ค่าไฟเป็นสีเขียว จุดดังกล่าวมีโซล่ารูฟและไฟฟ้าที่ผลิตได้จากโซลาร์รูฟมีค่ามากกว่าการใช้ไฟฟ้าภายในจุดดังกล่าว ไฟฟ้าส่วนเกินจะไหลไปใช้ในจุดใกล้เคียง

*หน่วยที่ใช้จริง = (ค่าที่อ่านได้ X ตัวคูณมิเตอร์)

*คำนวณค่าไฟ = ((หน่วยที่ใช้จริงXหน่วยค่าไฟฟ้า)+(หน่วยที่ใช้จริงXค่าft))+รวมภาษี 7%+ค่ารักษามิเตอร์

ปี/เดือน เทียบกับเดือนก่อน เลขมิเตอร์ก่อน|หลัง ค่าที่อ่านได้|ตัวคูณมิเตอร์ หน่วยที่ใช้จริง คำนวณค่าไฟ
2565 เมษายน
27.1%
5766.7|5803.3 36.6|80.0 2928.0
11,604 บาท.
2565 มีนาคม
9.0%
5716.5|5766.7 50.2|80.0 4016.0
15,912 บาท.
2565 กุมภาพันธ์
6.8%
5670.8|5716.5 45.7|80.0 3656.0
14,486 บาท.
2565 มกราคม
0.2%
5628.2|5670.8 42.6|80.0 3408.0
13,504 บาท.
2564 ธันวาคม
14.8%
5585.7|5628.2 42.5|80.0 3400.0
13,472 บาท.
2564 พฤษจิกายน
34.8%
5535.8|5585.7 49.9|80.0 3992.0
15,817 บาท.
2564 ตุลาคม
15.8%
5503.3|5535.8 32.5|80.0 2600.0
10,305 บาท.
2564 กันยายน
0%
5464.7|5503.3 38.6|80.0 3088.0
12,237 บาท.
2564 สิงหาคม
16.8%
5426.1|5464.7 38.6|80.0 3088.0
12,237 บาท.
2564 กรกฎาคม
2.1%
5394.0|5426.1 32.1|80.0 2568.0
10,178 บาท.
2564 มิถุนายน
14.3%
5361.2|5394.0 32.8|80.0 2624.0
10,400 บาท.
2564 พฤษภาคม
12.0%
5322.9|5361.2 38.3|80.0 3064.0
12,142 บาท.
2564 เมษายน
24.0%
5289.2|5322.9 33.7|80.0 2696.0
10,685 บาท.
2564 มีนาคม
7.4%
5263.6|5289.2 25.6|80.0 2048.0
8,119 บาท.
2564 กุมภาพันธ์
19.4%
5239.9|5263.6 23.7|80.0 1896.0
7,517 บาท.
2564 มกราคม
17.2%
5210.5|5239.9 29.4|80.0 2352.0
9,323 บาท.
2563 ธันวาคม
1.4%
5175.0|5210.5 35.5|80.0 2840.0
11,255 บาท.
2563 พฤษจิกายน
17.7%
5140.0|5175.0 35.0|80.0 2800.0
11,097 บาท.
2563 ตุลาคม
37.8%
5111.2|5140.0 28.8|80.0 2304.0
9,133 บาท.
2563 กันยายน
38.4%
5093.3|5111.2 17.9|80.0 1432.0
5,680 บาท.
2563 สิงหาคม
25.4%
5064.2|5093.3 29.1|80.0 2328.0
9,228 บาท.
2563 กรกฎาคม
10.1%
5042.5|5064.2 21.7|80.0 1736.0
6,884 บาท.
2563 มิถุนายน
18.4%
5023.0|5042.5 19.5|80.0 1560.0
6,187 บาท.
2563 พฤษภาคม
4.2%
5007.1|5023.0 15.9|80.0 1272.0
5,047 บาท.
2563 เมษายน
49.8%
4990.5|5007.1 16.6|80.0 1328.0
5,268 บาท.
2563 มีนาคม
17.2%
4957.4|4990.5 33.1|80.0 2648.0
10,495 บาท.
2563 กุมภาพันธ์
2.2%
4917.4|4957.4 40.0|80.0 3200.0
12,681 บาท.
2563 มกราคม
0%
4873.2|4917.4 40.9|80.0 3272.0
12,966 บาท.
2562 ธันวาคม
8.7%
4832.3|4873.2 40.9|80.0 3272.0
12,966 บาท.
2562 พฤษจิกายน
17.0%
4787.5|4832.3 44.8|80.0 3584.0
14,201 บาท.
2562 ตุลาคม
1.9%
4750.3|4787.5 37.2|80.0 2976.0
11,794 บาท.
2562 กันยายน
24.4%
4713.8|4750.3 36.5|80.0 2920.0
11,572 บาท.
2562 สิงหาคม
4.3%
4686.0|4714.0 28.0|80.0 2208.0
8,753 บาท.
2562 กรกฎาคม
4.9%
4660.0|4686.0 26.0|80.0 2112.0
8,373 บาท.
2562 มิถุนายน
6.8%
4635.0|4660.0 25.0|80.0 2008.0
7,961 บาท.
2562 พฤษภาคม
1.7%
4611.3|4634.7 23.4|80.0 1872.0
7,422 บาท.
2562 เมษายน
18.4%
4588.0|4611.0 23.0|80.0 1840.0
7,296 บาท.
2562 มีนาคม
0.7%
4560.0|4588.0 28.0|80.0 2256.0
8,943 บาท.
2562 กุมภาพันธ์
13.0%
4532.0|4560.0 28.0|80.0 2240.0
8,879 บาท.
2562 มกราคม
10.5%
4500.0|4532.0 32.0|80.0 2576.0
10,210 บาท.
2561 ธันวาคม
4.7%
4464.0|4500.0 36.0|80.0 2880.0
11,413 บาท.
2561 พฤษจิกายน
42.5%
4430.0|4464.0 34.0|80.0 2744.0
10,875 บาท.
2561 ตุลาคม
20.5%
4410.0|4430.0 20.0|80.0 1576.0
6,250 บาท.
2561 กันยายน
23.8%
4385.0|4410.0 25.0|80.0 1984.0
7,866 บาท.
2561 สิงหาคม
40.5%
4366.0|4385.0 19.0|80.0 1512.0
5,997 บาท.
2561 กรกฎาคม
30.8%
4334.0|4366.0 32.0|80.0 2544.0
10,083 บาท.
2561 มิถุนายน
14.1%
4312.0|4334.0 22.0|80.0 1760.0
6,979 บาท.
2561 พฤษภาคม
8.5%
4294.0|4312.0 19.0|80.0 1512.0
5,997 บาท.
2561 เมษายน
42.3%
4276.0|4294.0 17.0|80.0 1384.0
5,490 บาท.
2561 มีนาคม
11.7%
4246.0|4276.0 30.0|80.0 2400.0
9,513 บาท.
2561 กุมภาพันธ์
11.7%
4220.0|4246.0 27.0|80.0 2120.0
8,404 บาท.
2561 มกราคม
3.3%
4196.0|4220.0 23.0|80.0 1872.0
7,422 บาท.
2560 ธันวาคม
15.4%
4172.0|4196.0 24.0|80.0 1936.0
7,676 บาท.
2560 พฤษจิกายน
15.0%
4144.0|4172.0 29.0|80.0 2288.0
9,069 บาท.
2560 ตุลาคม
14.0%
4119.0|4144.0 24.0|80.0 1944.0
7,707 บาท.
2560 กันยายน
30.6%
4098.0|4119.0 21.0|80.0 1672.0
6,630 บาท.
2560 สิงหาคม
17.6%
4084.0|4098.0 15.0|80.0 1160.0
4,603 บาท.
2560 กรกฎาคม
32.3%
4066.0|4084.0 18.0|80.0 1408.0
5,585 บาท.
2560 มิถุนายน
22.7%
4054.0|4066.0 12.0|80.0 952.0
3,779 บาท.
2560 พฤษภาคม
9.1%
4039.0|4054.0 15.0|80.0 1232.0
4,888 บาท.
2560 เมษายน
54.8%
4025.0|4039.0 14.0|80.0 1120.0
4,445 บาท.
2560 มีนาคม
27.7%
3994.0|4025.0 31.0|80.0 2480.0
9,830 บาท.
2560 กุมภาพันธ์
8.6%
3951.0|3994.0 43.0|80.0 3432.0
13,599 บาท.
2560 มกราคม ไม่มีข้อมูลเทียบ 3912.0|3951.0 39.0|80.0 3136.0
12,427 บาท.