กรุณารอสักครู่..

งานอนุรักษ์พลังงานภายในองค์กร

ค้นหาข้อมูลสถิติตามเวลา

ค้นหาข้อมูลสถิติตามจุดมิเตอร์

งานอนุรักษ์พลังงานภายในองค์กร

สถิติการใช้ไฟฟ้าและค่าไฟฟ้าพื้นฐานตามจุดต่างๆภายในองค์กร(เมษายน 2565)
  • 2565
  • 2564

โรงยิมเนเชียม (CT)

10 บาท.

ยอดค่าไฟมิเตอร์

0 หน่วย.

ยอดการใช้งานคำนวณจุดมิเตอร์

รายละเอียดการคำนวณค่าไฟฟ้า โรงยิมเนเชียม (CT)

*ค่าไฟเป็นสีเขียว จุดดังกล่าวมีโซล่ารูฟและไฟฟ้าที่ผลิตได้จากโซลาร์รูฟมีค่ามากกว่าการใช้ไฟฟ้าภายในจุดดังกล่าว ไฟฟ้าส่วนเกินจะไหลไปใช้ในจุดใกล้เคียง

*หน่วยที่ใช้จริง = (ค่าที่อ่านได้ X ตัวคูณมิเตอร์)

*คำนวณค่าไฟ = ((หน่วยที่ใช้จริงXหน่วยค่าไฟฟ้า)+(หน่วยที่ใช้จริงXค่าft))+รวมภาษี 7%+ค่ารักษามิเตอร์

ปี/เดือน เทียบกับเดือนก่อน เลขมิเตอร์ก่อน|หลัง ค่าที่อ่านได้|ตัวคูณมิเตอร์ หน่วยที่ใช้จริง คำนวณค่าไฟ
2565 เมษายน
ไม่มีข้อมูล
3555.9|3555.9 0.0|80.0 0.0
10 บาท.
2565 มีนาคม
ไม่มีข้อมูล
3555.9|3555.9 0.0|80.0 0.0
10 บาท.
2565 กุมภาพันธ์
ไม่มีข้อมูล
3555.9|3555.9 0.0|80.0 0.0
10 บาท.
2565 มกราคม
ไม่มีข้อมูล
3555.9|3555.9 0.0|80.0 0.0
10 บาท.
2564 ธันวาคม
ไม่มีข้อมูล
3555.9|3555.9 0.0|80.0 0.0
10 บาท.
2564 พฤษจิกายน
ไม่มีข้อมูล
3555.9|3555.9 0.0|80.0 0.0
10 บาท.
2564 ตุลาคม
ไม่มีข้อมูล
3555.9|3555.9 0.0|80.0 0.0
10 บาท.
2564 กันยายน
ไม่มีข้อมูล
3555.9|3555.9 0.0|80.0 0.0
10 บาท.
2564 สิงหาคม
ไม่มีข้อมูล
3555.9|3555.9 0.0|80.0 0.0
10 บาท.
2564 กรกฎาคม
ไม่มีข้อมูล
3555.9|3555.9 0.0|80.0 0.0
10 บาท.
2564 มิถุนายน
ไม่มีข้อมูล
3555.9|3555.9 0.0|80.0 0.0
10 บาท.
2564 พฤษภาคม
ไม่มีข้อมูล
3555.9|3555.9 0.0|80.0 0.0
10 บาท.
2564 เมษายน
ไม่มีข้อมูล
3555.9|3555.9 0.0|80.0 0.0
10 บาท.
2564 มีนาคม
ไม่มีข้อมูล
3555.9|3555.9 0.0|80.0 0.0
10 บาท.
2564 กุมภาพันธ์
ไม่มีข้อมูล
3555.9|3555.9 0.0|80.0 0.0
10 บาท.
2564 มกราคม
ไม่มีข้อมูล
3555.9|3555.9 0.0|80.0 0.0
10 บาท.
2563 ธันวาคม
ไม่มีข้อมูล
3555.9|3555.9 0.0|80.0 0.0
10 บาท.
2563 พฤษจิกายน
ไม่มีข้อมูล
3555.9|3555.9 0.0|80.0 0.0
10 บาท.
2563 ตุลาคม
ไม่มีข้อมูล
3555.9|3555.9 0.0|80.0 0.0
10 บาท.
2563 กันยายน
ไม่มีข้อมูล
3555.9|3555.9 0.0|80.0 0.0
10 บาท.
2563 สิงหาคม
ไม่มีข้อมูล
3555.9|3555.9 0.0|80.0 0.0
10 บาท.
2563 กรกฎาคม
ไม่มีข้อมูล
3555.9|3555.9 0.0|80.0 0.0
10 บาท.
2563 มิถุนายน
ไม่มีข้อมูล
3555.9|3555.9 0.0|80.0 0.0
10 บาท.
2563 พฤษภาคม
ไม่มีข้อมูล
3555.9|3555.9 0.0|80.0 0.0
10 บาท.
2563 เมษายน
ไม่มีข้อมูล
3555.9|3555.9 0.0|80.0 0.0
10 บาท.
2563 มีนาคม
ไม่มีข้อมูล
3555.9|3555.9 0.0|80.0 0.0
10 บาท.
2563 กุมภาพันธ์
ไม่มีข้อมูล
3555.9|3555.9 0.0|80.0 0.0
10 บาท.
2563 มกราคม
0%
3555.9|3555.9 0.9|80.0 72.0
295 บาท.
2562 ธันวาคม
เดือนก่อนไม่มีข้อมูล
3555.0|3555.9 0.9|80.0 72.0
295 บาท.
2562 พฤษจิกายน
ไม่มีข้อมูล
3555.0|3555.0 0.0|80.0 0.0
10 บาท.
2562 ตุลาคม
เดือนก่อนไม่มีข้อมูล
3554.9|3555.0 0.1|80.0 8.0
42 บาท.
2562 กันยายน
ไม่มีข้อมูล
3554.9|3554.9 0.0|80.0 0.0
10 บาท.
2562 สิงหาคม
41.0%
3532.0|3555.0 23.0|80.0 1816.0
7,201 บาท.
2562 กรกฎาคม
7.0%
3494.0|3532.0 39.0|80.0 3080.0
12,205 บาท.
2562 มิถุนายน
2.7%
3452.0|3494.0 41.0|80.0 3312.0
13,124 บาท.
2562 พฤษภาคม
5.7%
3412.0|3452.3 40.3|80.0 3224.0
12,776 บาท.
2562 เมษายน
15.7%
3374.0|3412.0 38.0|80.0 3040.0
12,047 บาท.
2562 มีนาคม
47.6%
3329.0|3374.0 45.0|80.0 3608.0
14,296 บาท.
2562 กุมภาพันธ์
31.4%
3305.0|3329.0 24.0|80.0 1888.0
7,486 บาท.
2562 มกราคม
32.5%
3271.0|3305.0 34.0|80.0 2752.0
10,907 บาท.
2561 ธันวาคม
35.3%
3220.0|3271.0 51.0|80.0 4080.0
16,165 บาท.
2561 พฤษจิกายน
23.8%
3141.0|3220.0 79.0|80.0 6304.0
24,971 บาท.
2561 ตุลาคม
12.8%
3081.0|3141.0 60.0|80.0 4800.0
19,016 บาท.
2561 กันยายน
45.9%
3029.0|3081.0 52.0|80.0 4184.0
16,577 บาท.
2561 สิงหาคม
49.4%
3001.0|3029.0 28.0|80.0 2264.0
8,974 บาท.
2561 กรกฎาคม
62.5%
2945.0|3001.0 56.0|80.0 4480.0
17,749 บาท.
2561 มิถุนายน
8.7%
2924.0|2945.0 21.0|80.0 1680.0
6,662 บาท.
2561 พฤษภาคม
0%
2901.0|2924.0 23.0|80.0 1840.0
7,296 บาท.
2561 เมษายน
17.8%
2878.0|2901.0 23.0|80.0 1840.0
7,296 บาท.
2561 มีนาคม
12.8%
2850.0|2878.0 28.0|80.0 2240.0
8,879 บาท.
2561 กุมภาพันธ์
0.6%
2817.0|2850.0 32.0|80.0 2568.0
10,178 บาท.
2561 มกราคม
12.7%
2785.0|2817.0 32.0|80.0 2584.0
10,241 บาท.
2560 ธันวาคม
18.3%
2748.0|2785.0 37.0|80.0 2960.0
11,730 บาท.
2560 พฤษจิกายน
19.2%
2703.0|2748.0 45.0|80.0 3624.0
14,359 บาท.
2560 ตุลาคม
11.2%
2666.0|2703.0 37.0|80.0 2928.0
11,604 บาท.
2560 กันยายน
15.4%
2634.0|2666.0 33.0|80.0 2600.0
10,305 บาท.
2560 สิงหาคม
8.9%
2606.0|2634.0 28.0|80.0 2200.0
8,721 บาท.
2560 กรกฎาคม
33.4%
2576.0|2606.0 30.0|80.0 2416.0
9,576 บาท.
2560 มิถุนายน
4.0%
2556.0|2576.0 20.0|80.0 1608.0
6,377 บาท.
2560 พฤษภาคม
27.9%
2537.0|2556.0 19.0|80.0 1544.0
6,124 บาท.
2560 เมษายน
19.7%
2510.0|2537.0 27.0|80.0 2144.0
8,499 บาท.
2560 มีนาคม
9.3%
2476.0|2510.0 33.0|80.0 2672.0
10,590 บาท.
2560 กุมภาพันธ์
30.0%
2446.0|2476.0 30.0|80.0 2424.0
9,608 บาท.
2560 มกราคม ไม่มีข้อมูลเทียบ 2403.0|2446.0 43.0|80.0 3464.0
13,726 บาท.