กรุณารอสักครู่..

งานอนุรักษ์พลังงานภายในองค์กร

ค้นหาข้อมูลสถิติตามเวลา

ค้นหาข้อมูลสถิติตามจุดมิเตอร์

งานอนุรักษ์พลังงานภายในองค์กร

สถิติการใช้ไฟฟ้าและค่าไฟฟ้าพื้นฐานตามจุดต่างๆภายในองค์กร(เมษายน 2565)
  • 2565
  • 2564

สนามฟุตบอล (CT)

3,277 บาท.

ยอดค่าไฟมิเตอร์

825 หน่วย.

ยอดการใช้งานคำนวณจุดมิเตอร์

รายละเอียดการคำนวณค่าไฟฟ้า สนามฟุตบอล (CT)

*ค่าไฟเป็นสีเขียว จุดดังกล่าวมีโซล่ารูฟและไฟฟ้าที่ผลิตได้จากโซลาร์รูฟมีค่ามากกว่าการใช้ไฟฟ้าภายในจุดดังกล่าว ไฟฟ้าส่วนเกินจะไหลไปใช้ในจุดใกล้เคียง

*หน่วยที่ใช้จริง = (ค่าที่อ่านได้ X ตัวคูณมิเตอร์)

*คำนวณค่าไฟ = ((หน่วยที่ใช้จริงXหน่วยค่าไฟฟ้า)+(หน่วยที่ใช้จริงXค่าft))+รวมภาษี 7%+ค่ารักษามิเตอร์

ปี/เดือน เทียบกับเดือนก่อน เลขมิเตอร์ก่อน|หลัง ค่าที่อ่านได้|ตัวคูณมิเตอร์ หน่วยที่ใช้จริง คำนวณค่าไฟ
2565 เมษายน
25.6%
2363.3|2379.8 16.5|50.0 825.0
3,277 บาท.
2565 มีนาคม
6.7%
2341.1|2363.3 22.2|50.0 1110.0
4,405 บาท.
2565 กุมภาพันธ์
0.8%
2317.3|2341.1 23.8|50.0 1190.0
4,722 บาท.
2565 มกราคม
49.7%
2293.3|2317.3 24.0|50.0 1200.0
4,761 บาท.
2564 ธันวาคม
73.4%
2245.5|2293.3 47.8|50.0 2390.0
9,473 บาท.
2564 พฤษจิกายน
36.7%
2232.8|2245.5 12.7|50.0 635.0
2,524 บาท.
2564 ตุลาคม
15.9%
2212.7|2232.8 20.1|50.0 1005.0
3,989 บาท.
2564 กันยายน
32.1%
2188.8|2212.7 23.9|50.0 1195.0
4,742 บาท.
2564 สิงหาคม
28.3%
2172.6|2188.8 16.2|50.0 810.0
3,217 บาท.
2564 กรกฎาคม
11.4%
2161.0|2172.6 11.6|50.0 580.0
2,307 บาท.
2564 มิถุนายน
20.1%
2147.9|2161.0 13.1|50.0 655.0
2,604 บาท.
2564 พฤษภาคม
23.7%
2131.5|2147.9 16.4|50.0 820.0
3,257 บาท.
2564 เมษายน
45.8%
2110.0|2131.5 21.5|50.0 1075.0
4,267 บาท.
2564 มีนาคม
15.1%
2070.3|2110.0 39.7|50.0 1985.0
7,870 บาท.
2564 กุมภาพันธ์
46.2%
2036.6|2070.3 33.7|50.0 1685.0
6,682 บาท.
2564 มกราคม
24.8%
2018.5|2036.6 18.1|50.0 905.0
3,593 บาท.
2563 ธันวาคม
2.8%
1994.4|2018.5 24.1|50.0 1205.0
4,781 บาท.
2563 พฤษจิกายน
16.1%
1969.6|1994.4 24.8|50.0 1240.0
4,920 บาท.
2563 ตุลาคม
19.7%
1948.8|1969.6 20.8|50.0 1040.0
4,128 บาท.
2563 กันยายน
18.5%
1932.1|1948.8 16.7|50.0 835.0
3,316 บาท.
2563 สิงหาคม
7.3%
1918.5|1932.1 13.6|50.0 680.0
2,703 บาท.
2563 กรกฎาคม
48.7%
1905.9|1918.5 12.6|50.0 630.0
2,505 บาท.
2563 มิถุนายน
3.2%
1881.3|1905.9 24.6|50.0 1230.0
4,880 บาท.
2563 พฤษภาคม
86.4%
1857.5|1881.3 23.8|50.0 1190.0
4,722 บาท.
2563 เมษายน
73.7%
1854.3|1857.5 3.2|50.0 160.0
644 บาท.
2563 มีนาคม
44.2%
1842.0|1854.3 12.3|50.0 615.0
2,445 บาท.
2563 กุมภาพันธ์
21.3%
1819.9|1842.0 22.1|50.0 1105.0
4,385 บาท.
2563 มกราคม
0%
1804.1|1819.9 28.1|50.0 1405.0
5,573 บาท.
2562 ธันวาคม
39.4%
1776.0|1804.1 28.1|50.0 1405.0
5,573 บาท.
2562 พฤษจิกายน
17.6%
1759.0|1776.0 17.0|50.0 850.0
3,376 บาท.
2562 ตุลาคม
27.0%
1745.0|1759.0 14.0|50.0 700.0
2,782 บาท.
2562 กันยายน
16.3%
1734.8|1745.0 10.2|50.0 510.0
2,029 บาท.
2562 สิงหาคม
25.3%
1723.0|1735.0 12.0|50.0 610.0
2,425 บาท.
2562 กรกฎาคม
43.7%
1714.0|1723.0 9.0|50.0 455.0
1,812 บาท.
2562 มิถุนายน
41.2%
1697.0|1714.0 16.0|50.0 810.0
3,217 บาท.
2562 พฤษภาคม
50.1%
1687.8|1697.3 9.5|50.0 475.0
1,891 บาท.
2562 เมษายน
43.4%
1669.0|1688.0 19.0|50.0 955.0
3,791 บาท.
2562 มีนาคม
18.9%
1635.0|1669.0 34.0|50.0 1690.0
6,702 บาท.
2562 กุมภาพันธ์
4.2%
1608.0|1635.0 27.0|50.0 1370.0
5,435 บาท.
2562 มกราคม
15.4%
1579.0|1608.0 29.0|50.0 1430.0
5,672 บาท.
2561 ธันวาคม
25.7%
1555.0|1579.0 24.0|50.0 1210.0
4,801 บาท.
2561 พฤษจิกายน
27.2%
1522.0|1555.0 33.0|50.0 1630.0
6,464 บาท.
2561 ตุลาคม
37.5%
1477.0|1522.0 45.0|50.0 2240.0
8,879 บาท.
2561 กันยายน
52.4%
1449.0|1477.0 28.0|50.0 1400.0
5,553 บาท.
2561 สิงหาคม
16.5%
1436.0|1449.0 13.0|50.0 665.0
2,643 บาท.
2561 กรกฎาคม
31.4%
1425.0|1436.0 11.0|50.0 555.0
2,208 บาท.
2561 มิถุนายน
62.0%
1417.0|1425.0 8.0|50.0 380.0
1,515 บาท.
2561 พฤษภาคม
53.1%
1397.0|1417.0 20.0|50.0 1005.0
3,989 บาท.
2561 เมษายน
80.0%
1388.0|1397.0 9.0|50.0 470.0
1,871 บาท.
2561 มีนาคม
3.2%
1341.0|1388.0 47.0|50.0 2355.0
9,335 บาท.
2561 กุมภาพันธ์
60.2%
1295.0|1341.0 46.0|50.0 2280.0
9,038 บาท.
2561 มกราคม
32.4%
1277.0|1295.0 18.0|50.0 905.0
3,593 บาท.
2560 ธันวาคม
13.0%
1250.0|1277.0 27.0|50.0 1340.0
5,316 บาท.
2560 พฤษจิกายน
4.9%
1219.0|1250.0 31.0|50.0 1540.0
6,108 บาท.
2560 ตุลาคม
5.0%
1187.0|1219.0 32.0|50.0 1620.0
6,424 บาท.
2560 กันยายน
45.7%
1153.0|1187.0 34.0|50.0 1705.0
6,761 บาท.
2560 สิงหาคม
48.0%
1134.0|1153.0 19.0|50.0 925.0
3,673 บาท.
2560 กรกฎาคม
10.2%
1125.0|1134.0 10.0|50.0 480.0
1,911 บาท.
2560 มิถุนายน
7.0%
1114.0|1125.0 11.0|50.0 535.0
2,128 บาท.
2560 พฤษภาคม
21.6%
1103.0|1114.0 12.0|50.0 575.0
2,287 บาท.
2560 เมษายน
70.8%
1094.0|1103.0 9.0|50.0 450.0
1,792 บาท.
2560 มีนาคม
7.7%
1063.0|1094.0 31.0|50.0 1550.0
6,147 บาท.
2560 กุมภาพันธ์
9.4%
1034.0|1063.0 29.0|50.0 1430.0
5,672 บาท.
2560 มกราคม ไม่มีข้อมูลเทียบ 1008.0|1034.0 26.0|50.0 1295.0
5,138 บาท.