กรุณารอสักครู่..

งานอนุรักษ์พลังงานภายในองค์กร

ค้นหาข้อมูลสถิติตามเวลา

ค้นหาข้อมูลสถิติตามจุดมิเตอร์

งานอนุรักษ์พลังงานภายในองค์กร

สถิติการใช้ไฟฟ้าและค่าไฟฟ้าพื้นฐานตามจุดต่างๆภายในองค์กร(เมษายน 2565)
  • 2565
  • 2564

อาคารเรียนวิทยาลัยแพทย์ฯ

2,386 บาท.

ยอดค่าไฟมิเตอร์

600 หน่วย.

ยอดการใช้งานคำนวณจุดมิเตอร์

รายละเอียดการคำนวณค่าไฟฟ้า อาคารเรียนวิทยาลัยแพทย์ฯ

*ค่าไฟเป็นสีเขียว จุดดังกล่าวมีโซล่ารูฟและไฟฟ้าที่ผลิตได้จากโซลาร์รูฟมีค่ามากกว่าการใช้ไฟฟ้าภายในจุดดังกล่าว ไฟฟ้าส่วนเกินจะไหลไปใช้ในจุดใกล้เคียง

*หน่วยที่ใช้จริง = (ค่าที่อ่านได้ X ตัวคูณมิเตอร์)

*คำนวณค่าไฟ = ((หน่วยที่ใช้จริงXหน่วยค่าไฟฟ้า)+(หน่วยที่ใช้จริงXค่าft))+รวมภาษี 7%+ค่ารักษามิเตอร์

ปี/เดือน เทียบกับเดือนก่อน เลขมิเตอร์ก่อน|หลัง ค่าที่อ่านได้|ตัวคูณมิเตอร์ หน่วยที่ใช้จริง คำนวณค่าไฟ
2565 เมษายน
26.6%
5146.0|5161.0 15.0|40.0 600.0
2,386 บาท.
2565 มีนาคม
เดือนก่อนไม่มีข้อมูล
5135.0|5146.0 11.0|40.0 440.0
1,752 บาท.
2565 กุมภาพันธ์
ไม่มีข้อมูล
5135.0|5135.0 0.0|40.0 0.0
10 บาท.
2565 มกราคม
ไม่มีข้อมูล
5135.0|5135.0 0.0|40.0 0.0
10 บาท.
2564 ธันวาคม
ไม่มีข้อมูล
5135.0|5135.0 0.0|40.0 0.0
10 บาท.
2564 พฤษจิกายน
70.8%
5128.0|5135.0 7.0|40.0 280.0
1,119 บาท.
2564 ตุลาคม
89.7%
5126.0|5128.0 2.0|40.0 80.0
327 บาท.
2564 กันยายน
70.8%
5106.0|5126.0 20.0|40.0 800.0
3,178 บาท.
2564 สิงหาคม
82.9%
5100.2|5106.0 5.8|40.0 232.0
929 บาท.
2564 กรกฎาคม
2.3%
5066.0|5100.2 34.2|40.0 1368.0
5,427 บาท.
2564 มิถุนายน
16.6%
5031.0|5066.0 35.0|40.0 1400.0
5,553 บาท.
2564 พฤษภาคม
14.3%
4989.0|5031.0 42.0|40.0 1680.0
6,662 บาท.
2564 เมษายน
14.3%
4953.0|4989.0 36.0|40.0 1440.0
5,712 บาท.
2564 มีนาคม
30.9%
4911.0|4953.0 42.0|40.0 1680.0
6,662 บาท.
2564 กุมภาพันธ์
44.7%
4882.0|4911.0 29.0|40.0 1160.0
4,603 บาท.
2564 มกราคม
38.4%
4866.0|4882.0 16.0|40.0 640.0
2,544 บาท.
2563 ธันวาคม
13.3%
4840.0|4866.0 26.0|40.0 1040.0
4,128 บาท.
2563 พฤษจิกายน
23.0%
4810.0|4840.0 30.0|40.0 1200.0
4,761 บาท.
2563 ตุลาคม
22.0%
4771.0|4810.0 39.0|40.0 1560.0
6,187 บาท.
2563 กันยายน
15.2%
4721.0|4771.0 50.0|40.0 2000.0
7,929 บาท.
2563 สิงหาคม
33.9%
4662.0|4721.0 59.0|40.0 2360.0
9,355 บาท.
2563 กรกฎาคม
0%
4623.0|4662.0 39.0|40.0 1560.0
6,187 บาท.
2563 มิถุนายน
20.5%
4584.0|4623.0 39.0|40.0 1560.0
6,187 บาท.
2563 พฤษภาคม
13.9%
4553.0|4584.0 31.0|40.0 1240.0
4,920 บาท.
2563 เมษายน
20.0%
4517.0|4553.0 36.0|40.0 1440.0
5,712 บาท.
2563 มีนาคม
33.3%
4472.0|4517.0 45.0|40.0 1800.0
7,137 บาท.
2563 กุมภาพันธ์
13.3%
4442.0|4472.0 30.0|40.0 1200.0
4,761 บาท.
2563 มกราคม
0%
4403.0|4442.0 26.0|40.0 1040.0
4,128 บาท.
2562 ธันวาคม
43.4%
4377.0|4403.0 26.0|40.0 1040.0
4,128 บาท.
2562 พฤษจิกายน
0%
4331.0|4377.0 46.0|40.0 1840.0
7,296 บาท.
2562 ตุลาคม
2.1%
4285.0|4331.0 46.0|40.0 1840.0
7,296 บาท.
2562 กันยายน
10.6%
4238.0|4285.0 47.0|40.0 1880.0
7,454 บาท.
2562 สิงหาคม
19.0%
4196.0|4238.0 42.0|40.0 1680.0
6,662 บาท.
2562 กรกฎาคม
5.9%
4162.0|4196.0 34.0|40.0 1360.0
5,395 บาท.
2562 มิถุนายน
8.6%
4130.0|4162.0 32.0|40.0 1280.0
5,078 บาท.
2562 พฤษภาคม
36.3%
4095.0|4130.0 35.0|40.0 1400.0
5,553 บาท.
2562 เมษายน
0%
4040.0|4095.0 55.0|40.0 2200.0
8,721 บาท.
2562 มีนาคม
29.1%
3985.0|4040.0 55.0|40.0 2200.0
8,721 บาท.
2562 กุมภาพันธ์
28.2%
3946.0|3985.0 39.0|40.0 1560.0
6,187 บาท.
2562 มกราคม
15.1%
3918.0|3946.0 28.0|40.0 1120.0
4,445 บาท.
2561 ธันวาคม
28.2%
3885.0|3918.0 33.0|40.0 1320.0
5,237 บาท.
2561 พฤษจิกายน
41.0%
3839.0|3885.0 46.0|40.0 1840.0
7,296 บาท.
2561 ตุลาคม
24.3%
3761.0|3839.0 78.0|40.0 3120.0
12,364 บาท.
2561 กันยายน
7.8%
3702.0|3761.0 59.0|40.0 2360.0
9,355 บาท.
2561 สิงหาคม
23.8%
3638.0|3702.0 64.0|40.0 2560.0
10,146 บาท.
2561 กรกฎาคม
25.0%
3554.0|3638.0 84.0|40.0 3360.0
13,314 บาท.
2561 มิถุนายน
25.4%
3491.0|3554.0 63.0|40.0 2520.0
9,988 บาท.
2561 พฤษภาคม
46.7%
3444.0|3491.0 47.0|40.0 1880.0
7,454 บาท.
2561 เมษายน
50.9%
3419.0|3444.0 25.0|40.0 1000.0
3,970 บาท.
2561 มีนาคม
11.7%
3368.0|3419.0 51.0|40.0 2040.0
8,087 บาท.
2561 กุมภาพันธ์
37.7%
3323.0|3368.0 45.0|40.0 1800.0
7,137 บาท.
2561 มกราคม
10.7%
3295.0|3323.0 28.0|40.0 1120.0
4,445 บาท.
2560 ธันวาคม
60.3%
3270.0|3295.0 25.0|40.0 1000.0
3,970 บาท.
2560 พฤษจิกายน
3.2%
3207.0|3270.0 63.0|40.0 2520.0
9,988 บาท.
2560 ตุลาคม
24.7%
3146.0|3207.0 61.0|40.0 2440.0
9,671 บาท.
2560 กันยายน
28.4%
3065.0|3146.0 81.0|40.0 3240.0
12,839 บาท.
2560 สิงหาคม
13.4%
3007.0|3065.0 58.0|40.0 2320.0
9,196 บาท.
2560 กรกฎาคม
8.2%
2940.0|3007.0 67.0|40.0 2680.0
10,622 บาท.
2560 มิถุนายน
17.8%
2867.0|2940.0 73.0|40.0 2920.0
11,572 บาท.
2560 พฤษภาคม
13.3%
2807.0|2867.0 60.0|40.0 2400.0
9,513 บาท.
2560 เมษายน
1.9%
2755.0|2807.0 52.0|40.0 2080.0
8,246 บาท.
2560 มีนาคม
49.0%
2702.0|2755.0 53.0|40.0 2120.0
8,404 บาท.
2560 กุมภาพันธ์
40.6%
2675.0|2702.0 27.0|40.0 1080.0
4,286 บาท.
2560 มกราคม ไม่มีข้อมูลเทียบ 2659.0|2675.0 16.0|40.0 640.0
2,544 บาท.