กรุณารอสักครู่..

งานอนุรักษ์พลังงานภายในองค์กร

ค้นหาข้อมูลสถิติตามเวลา

ค้นหาข้อมูลสถิติตามจุดมิเตอร์

งานอนุรักษ์พลังงานภายในองค์กร

สถิติการใช้ไฟฟ้าและค่าไฟฟ้าพื้นฐานตามจุดต่างๆภายในองค์กร(เมษายน 2565)
  • 2565
  • 2564

เรือนเพาะชำ (มาตรฐานน้ำ)

299 บาท.

ยอดค่าไฟมิเตอร์

73 หน่วย.

ยอดการใช้งานคำนวณจุดมิเตอร์

รายละเอียดการคำนวณค่าไฟฟ้า เรือนเพาะชำ (มาตรฐานน้ำ)

*ค่าไฟเป็นสีเขียว จุดดังกล่าวมีโซล่ารูฟและไฟฟ้าที่ผลิตได้จากโซลาร์รูฟมีค่ามากกว่าการใช้ไฟฟ้าภายในจุดดังกล่าว ไฟฟ้าส่วนเกินจะไหลไปใช้ในจุดใกล้เคียง

*หน่วยที่ใช้จริง = (ค่าที่อ่านได้ X ตัวคูณมิเตอร์)

*คำนวณค่าไฟ = ((หน่วยที่ใช้จริงXหน่วยค่าไฟฟ้า)+(หน่วยที่ใช้จริงXค่าft))+รวมภาษี 7%+ค่ารักษามิเตอร์

ปี/เดือน เทียบกับเดือนก่อน เลขมิเตอร์ก่อน|หลัง ค่าที่อ่านได้|ตัวคูณมิเตอร์ หน่วยที่ใช้จริง คำนวณค่าไฟ
2565 เมษายน
43.0%
9076.0|9149.0 73.0|1.0 73.0
299 บาท.
2565 มีนาคม
5.3%
8946.0|9076.0 130.0|1.0 130.0
525 บาท.
2565 กุมภาพันธ์
3.1%
8823.0|8946.0 123.0|1.0 123.0
497 บาท.
2565 มกราคม
10.8%
8696.0|8823.0 127.0|1.0 127.0
513 บาท.
2564 ธันวาคม
15.4%
8583.0|8696.0 113.0|1.0 113.0
457 บาท.
2564 พฤษจิกายน
67.6%
8449.0|8583.0 134.0|1.0 134.0
541 บาท.
2564 ตุลาคม
24.9%
8030.0|8449.0 419.0|1.0 419.0
1,669 บาท.
2564 กันยายน
39.2%
7471.0|8030.0 559.0|1.0 559.0
2,223 บาท.
2564 สิงหาคม
47.4%
7132.0|7471.0 339.0|1.0 339.0
1,352 บาท.
2564 กรกฎาคม
1.1%
6955.0|7132.0 177.0|1.0 177.0
711 บาท.
2564 มิถุนายน
3.7%
6776.0|6955.0 179.0|1.0 179.0
719 บาท.
2564 พฤษภาคม
35.5%
6590.0|6776.0 186.0|1.0 186.0
747 บาท.
2564 เมษายน
46.1%
6471.0|6590.0 119.0|1.0 119.0
481 บาท.
2564 มีนาคม
61.1%
6248.2|6471.0 222.8|1.0 222.8
892 บาท.
2564 กุมภาพันธ์
47.9%
6163.0|6248.2 85.2|1.0 85.2
347 บาท.
2564 มกราคม
18.6%
5997.2|6163.0 165.8|1.0 165.8
667 บาท.
2563 ธันวาคม
13.2%
5793.0|5997.2 204.2|1.0 204.2
819 บาท.
2563 พฤษจิกายน
0%
5616.0|5793.0 177.0|1.0 177.0
711 บาท.
2563 ตุลาคม
44.5%
5439.0|5616.0 177.0|1.0 177.0
711 บาท.
2563 กันยายน
53.5%
5118.0|5439.0 321.0|1.0 321.0
1,281 บาท.
2563 สิงหาคม
2.0%
4970.0|5118.0 148.0|1.0 148.0
596 บาท.
2563 กรกฎาคม
2.6%
4819.0|4970.0 151.0|1.0 151.0
608 บาท.
2563 มิถุนายน
27.6%
4672.0|4819.0 147.0|1.0 147.0
592 บาท.
2563 พฤษภาคม
22.2%
4468.0|4672.0 204.0|1.0 204.0
818 บาท.
2563 เมษายน
26.4%
4205.0|4468.0 263.0|1.0 263.0
1,051 บาท.
2563 มีนาคม
31.1%
4012.0|4205.0 193.0|1.0 193.0
774 บาท.
2563 กุมภาพันธ์
6.1%
3879.8|4012.0 132.2|1.0 132.2
534 บาท.
2563 มกราคม
0%
3719.0|3879.8 124.0|1.0 124.0
501 บาท.
2562 ธันวาคม
24.9%
3595.0|3719.0 124.0|1.0 124.0
501 บาท.
2562 พฤษจิกายน
15.4%
3429.0|3595.0 166.0|1.0 166.0
667 บาท.
2562 ตุลาคม
6.0%
3289.0|3429.0 140.0|1.0 140.0
564 บาท.
2562 กันยายน
42.2%
3140.0|3289.0 149.0|1.0 149.0
600 บาท.
2562 สิงหาคม
6.2%
3055.0|3140.0 85.0|1.0 85.0
347 บาท.
2562 กรกฎาคม
22.4%
2964.0|3055.0 91.0|1.0 91.0
370 บาท.
2562 มิถุนายน
1.7%
2846.0|2964.0 118.0|1.0 118.0
477 บาท.
2562 พฤษภาคม
36.7%
2726.0|2846.0 120.0|1.0 120.0
485 บาท.
2562 เมษายน
10.4%
2651.0|2726.0 75.0|1.0 75.0
307 บาท.
2562 มีนาคม
54.5%
2584.0|2651.0 67.0|1.0 67.0
275 บาท.
2562 กุมภาพันธ์
6.0%
2555.0|2584.0 29.0|1.0 29.0
125 บาท.
2562 มกราคม
55.5%
2524.0|2555.0 31.0|1.0 31.0
133 บาท.
2561 ธันวาคม
33.6%
2451.0|2524.0 73.0|1.0 73.0
299 บาท.
2561 พฤษจิกายน
48.4%
2340.0|2451.0 111.0|1.0 111.0
450 บาท.
2561 ตุลาคม
6.5%
2284.0|2340.0 56.0|1.0 56.0
232 บาท.
2561 กันยายน
27.4%
2224.0|2284.0 60.0|1.0 60.0
248 บาท.
2561 สิงหาคม
22.4%
2181.0|2224.0 43.0|1.0 43.0
180 บาท.
2561 กรกฎาคม
6.9%
2125.0|2181.0 56.0|1.0 56.0
232 บาท.
2561 มิถุนายน
3.7%
2073.0|2125.0 52.0|1.0 52.0
216 บาท.
2561 พฤษภาคม
53.4%
2023.0|2073.0 50.0|1.0 50.0
208 บาท.
2561 เมษายน
54.2%
2001.0|2023.0 22.0|1.0 22.0
97 บาท.
2561 มีนาคม
15.1%
1950.0|2001.0 51.0|1.0 51.0
212 บาท.
2561 กุมภาพันธ์
21.7%
1907.0|1950.0 43.0|1.0 43.0
180 บาท.
2561 มกราคม
5.7%
1874.0|1907.0 33.0|1.0 33.0
141 บาท.
2560 ธันวาคม
38.4%
1843.0|1874.0 31.0|1.0 31.0
133 บาท.
2560 พฤษจิกายน
11.1%
1791.0|1843.0 52.0|1.0 52.0
216 บาท.
2560 ตุลาคม
15.8%
1745.0|1791.0 46.0|1.0 46.0
192 บาท.
2560 กันยายน
7.0%
1690.0|1745.0 55.0|1.0 55.0
228 บาท.
2560 สิงหาคม
71.7%
1639.0|1690.0 51.0|1.0 51.0
212 บาท.
2560 กรกฎาคม
66.9%
1452.0|1639.0 187.0|1.0 187.0
750 บาท.
2560 มิถุนายน
29.3%
1392.0|1452.0 60.0|1.0 60.0
248 บาท.
2560 พฤษภาคม
32.8%
1306.0|1392.0 86.0|1.0 86.0
351 บาท.
2560 เมษายน
42.4%
1249.0|1306.0 57.0|1.0 57.0
236 บาท.
2560 มีนาคม
10.7%
1148.0|1249.0 101.0|1.0 101.0
410 บาท.
2560 กุมภาพันธ์
21.3%
1058.0|1148.0 90.0|1.0 90.0
366 บาท.
2560 มกราคม ไม่มีข้อมูลเทียบ 988.0|1058.0 70.0|1.0 70.0
288 บาท.