กรุณารอสักครู่..

งานอนุรักษ์พลังงานภายในองค์กร

ค้นหาข้อมูลสถิติตามเวลา

ค้นหาข้อมูลสถิติตามจุดมิเตอร์

งานอนุรักษ์พลังงานภายในองค์กร

สถิติการใช้ไฟฟ้าและค่าไฟฟ้าพื้นฐานตามจุดต่างๆภายในองค์กร(เมษายน 2565)
  • 2565
  • 2564

อาคารเซรามิกส์

+8,499 บาท.

ยอดค่าไฟมิเตอร์

-2,149 หน่วย.

ยอดการใช้งานคำนวณจุดมิเตอร์

รายละเอียดการคำนวณค่าไฟฟ้า อาคารเซรามิกส์

*ค่าไฟเป็นสีเขียว จุดดังกล่าวมีโซล่ารูฟและไฟฟ้าที่ผลิตได้จากโซลาร์รูฟมีค่ามากกว่าการใช้ไฟฟ้าภายในจุดดังกล่าว ไฟฟ้าส่วนเกินจะไหลไปใช้ในจุดใกล้เคียง

*หน่วยที่ใช้จริง = (ค่าที่อ่านได้ X ตัวคูณมิเตอร์)

*คำนวณค่าไฟ = ((หน่วยที่ใช้จริงXหน่วยค่าไฟฟ้า)+(หน่วยที่ใช้จริงXค่าft))+รวมภาษี 7%+ค่ารักษามิเตอร์

ปี/เดือน เทียบกับเดือนก่อน เลขมิเตอร์ก่อน|หลัง ค่าที่อ่านได้|ตัวคูณมิเตอร์ หน่วยที่ใช้จริง คำนวณค่าไฟ
2565 เมษายน
10.7%
18760.0|16611.0 -2149.0|1.0 -2149.0
8,499 บาท.
2565 มีนาคม
2.2%
21165.0|18760.0 -2405.0|1.0 -2405.0
9,513 บาท.
2565 กุมภาพันธ์
29.3%
23624.0|21165.0 -2459.0|1.0 -2459.0
9,727 บาท.
2565 มกราคม
14.2%
25364.0|23624.0 -1740.0|1.0 -1740.0
6,880 บาท.
2564 ธันวาคม
19.5%
27392.0|25364.0 -2028.0|1.0 -2028.0
8,020 บาท.
2564 พฤษจิกายน
49.6%
29026.0|27392.0 -1634.0|1.0 -1634.0
6,460 บาท.
2564 ตุลาคม
47.4%
29850.0|29026.0 -824.0|1.0 -824.0
3,253 บาท.
2564 กันยายน
154.6%
31415.0|29850.0 -1565.0|1.0 -1565.0
6,187 บาท.
2564 สิงหาคม
204.5%
28556.0|31415.0 2859.0|1.0 2859.0
11,330 บาท.
2564 กรกฎาคม
10.7%
31548.0|28556.0 -2992.0|1.0 -2992.0
11,837 บาท.
2564 มิถุนายน
1.7%
34898.0|31548.0 -3350.0|1.0 -3350.0
13,254 บาท.
2564 พฤษภาคม
34.1%
38307.0|34898.0 -3409.0|1.0 -3409.0
13,488 บาท.
2564 เมษายน
15.5%
40554.0|38307.0 -2247.0|1.0 -2247.0
8,887 บาท.
2564 มีนาคม
4.0%
42453.0|40554.0 -1899.0|1.0 -1899.0
7,509 บาท.
2564 กุมภาพันธ์
21.2%
44432.0|42453.0 -1979.0|1.0 -1979.0
7,826 บาท.
2564 มกราคม
29.9%
45991.0|44432.0 -1559.0|1.0 -1559.0
6,163 บาท.
2563 ธันวาคม
16.2%
48214.0|45991.0 -2223.0|1.0 -2223.0
8,792 บาท.
2563 พฤษจิกายน
27.7%
50078.0|48214.0 -1864.0|1.0 -1864.0
7,371 บาท.
2563 ตุลาคม
35.6%
51426.0|50078.0 -1348.0|1.0 -1348.0
5,328 บาท.
2563 กันยายน
5.6%
52295.0|51426.0 -869.0|1.0 -869.0
3,431 บาท.
2563 สิงหาคม
37.5%
53215.0|52295.0 -920.0|1.0 -920.0
3,633 บาท.
2563 กรกฎาคม
39.0%
54685.0|53215.0 -1470.0|1.0 -1470.0
5,811 บาท.
2563 มิถุนายน
25.3%
57095.0|54685.0 -2410.0|1.0 -2410.0
9,533 บาท.
2563 พฤษภาคม
10.5%
60321.0|57095.0 -3226.0|1.0 -3226.0
12,764 บาท.
2563 เมษายน
34.3%
63207.0|60321.0 -2886.0|1.0 -2886.0
11,417 บาท.
2563 มีนาคม
8.7%
65104.0|63207.0 -1897.0|1.0 -1897.0
7,501 บาท.
2563 กุมภาพันธ์
23.4%
67182.0|65104.0 -2078.0|1.0 -2078.0
8,218 บาท.
2563 มกราคม
0%
69722.0|67182.0 -2712.0|1.0 -2712.0
10,728 บาท.
2562 ธันวาคม
3.1%
72434.0|69722.0 -2712.0|1.0 -2712.0
10,728 บาท.
2562 พฤษจิกายน
29.1%
75063.0|72434.0 -2629.0|1.0 -2629.0
10,400 บาท.
2562 ตุลาคม
54.9%
76928.0|75063.0 -1865.0|1.0 -1865.0
7,375 บาท.
2562 กันยายน
9.9%
77771.0|76928.0 -843.0|1.0 -843.0
3,328 บาท.
2562 สิงหาคม
38.1%
78531.0|77771.0 -760.0|1.0 -760.0
2,999 บาท.
2562 กรกฎาคม
2.4%
79758.0|78531.0 -1227.0|1.0 -1227.0
4,848 บาท.
2562 มิถุนายน
13.2%
80956.0|79758.0 -1198.0|1.0 -1198.0
4,734 บาท.
2562 พฤษภาคม
46.6%
81996.0|80956.0 -1040.0|1.0 -1040.0
4,108 บาท.
2562 เมษายน
11.1%
83943.0|81996.0 -1947.0|1.0 -1947.0
7,699 บาท.
2562 มีนาคม
15.6%
86134.0|83943.0 -2191.0|1.0 -2191.0
8,665 บาท.
2562 กุมภาพันธ์
12.5%
88730.0|86134.0 -2596.0|1.0 -2596.0
10,269 บาท.
2562 มกราคม
6.4%
91002.0|88730.0 -2272.0|1.0 -2272.0
8,986 บาท.
2561 ธันวาคม
11.5%
93129.0|91002.0 -2127.0|1.0 -2127.0
8,412 บาท.
2561 พฤษจิกายน
9.6%
95012.0|93129.0 -1883.0|1.0 -1883.0
7,446 บาท.
2561 ตุลาคม
100.0%
96715.0|95012.0 -1703.0|1.0 -1703.0
6,733 บาท.
2561 กันยายน
100.0%
96718.0|96715.0 -3.0|1.0 -3.0
2 บาท.
2561 สิงหาคม
27.4%
94563.0|96718.0 2155.0|1.0 2155.0
8,543 บาท.
2561 กรกฎาคม
21.7%
92999.0|94563.0 1564.0|1.0 1564.0
6,203 บาท.
2561 มิถุนายน
60.5%
91774.0|92999.0 1225.0|1.0 1225.0
4,860 บาท.
2561 พฤษภาคม
26.5%
88671.0|91774.0 3103.0|1.0 3103.0
12,296 บาท.
2561 เมษายน
27.8%
86391.0|88671.0 2280.0|1.0 2280.0
9,038 บาท.
2561 มีนาคม
12.5%
84745.0|86391.0 1646.0|1.0 1646.0
6,527 บาท.
2561 กุมภาพันธ์
19.7%
83305.0|84745.0 1440.0|1.0 1440.0
5,712 บาท.
2561 มกราคม
32.8%
82149.0|83305.0 1156.0|1.0 1156.0
4,587 บาท.
2560 ธันวาคม
19.5%
80428.0|82149.0 1721.0|1.0 1721.0
6,824 บาท.
2560 พฤษจิกายน
20.5%
78291.0|80428.0 2137.0|1.0 2137.0
8,472 บาท.
2560 ตุลาคม
17.7%
75603.0|78291.0 2688.0|1.0 2688.0
10,653 บาท.
2560 กันยายน
17.7%
72337.0|75603.0 3266.0|1.0 3266.0
12,942 บาท.
2560 สิงหาคม
7.2%
69649.0|72337.0 2688.0|1.0 2688.0
10,653 บาท.
2560 กรกฎาคม
41.7%
67155.0|69649.0 2494.0|1.0 2494.0
9,885 บาท.
2560 มิถุนายน
31.3%
62878.0|67155.0 4277.0|1.0 4277.0
16,945 บาท.
2560 พฤษภาคม
54.3%
56652.0|62878.0 6226.0|1.0 6226.0
24,662 บาท.
2560 เมษายน
26.0%
53807.0|56652.0 2845.0|1.0 2845.0
11,275 บาท.
2560 มีนาคม
58.8%
49959.0|53807.0 3848.0|1.0 3848.0
15,246 บาท.
2560 กุมภาพันธ์
12.8%
48374.0|49959.0 1585.0|1.0 1585.0
6,286 บาท.
2560 มกราคม ไม่มีข้อมูลเทียบ 46556.0|48374.0 1818.0|1.0 1818.0
7,208 บาท.