กรุณารอสักครู่..

งานอนุรักษ์พลังงานภายในองค์กร

ค้นหาข้อมูลสถิติตามเวลา

ค้นหาข้อมูลสถิติตามจุดมิเตอร์

งานอนุรักษ์พลังงานภายในองค์กร

สถิติการใช้ไฟฟ้าและค่าไฟฟ้าพื้นฐานตามจุดต่างๆภายในองค์กร(เมษายน 2565)
  • 2565
  • 2564

สำนักวิชาบัญชี

446 บาท.

ยอดค่าไฟมิเตอร์

110 หน่วย.

ยอดการใช้งานคำนวณจุดมิเตอร์

รายละเอียดการคำนวณค่าไฟฟ้า สำนักวิชาบัญชี

*ค่าไฟเป็นสีเขียว จุดดังกล่าวมีโซล่ารูฟและไฟฟ้าที่ผลิตได้จากโซลาร์รูฟมีค่ามากกว่าการใช้ไฟฟ้าภายในจุดดังกล่าว ไฟฟ้าส่วนเกินจะไหลไปใช้ในจุดใกล้เคียง

*หน่วยที่ใช้จริง = (ค่าที่อ่านได้ X ตัวคูณมิเตอร์)

*คำนวณค่าไฟ = ((หน่วยที่ใช้จริงXหน่วยค่าไฟฟ้า)+(หน่วยที่ใช้จริงXค่าft))+รวมภาษี 7%+ค่ารักษามิเตอร์

ปี/เดือน เทียบกับเดือนก่อน เลขมิเตอร์ก่อน|หลัง ค่าที่อ่านได้|ตัวคูณมิเตอร์ หน่วยที่ใช้จริง คำนวณค่าไฟ
2565 เมษายน
48.9%
9726.3|9728.5 2.2|50.0 110.0
446 บาท.
2565 มีนาคม
30.3%
9728.5|9729.6 1.1|50.0 55.0
228 บาท.
2565 กุมภาพันธ์
72.7%
9728.0|9729.6 1.6|50.0 80.0
327 บาท.
2565 มกราคม
68.9%
9727.6|9728.0 0.4|50.0 20.0
89 บาท.
2564 ธันวาคม
82.7%
9726.2|9727.6 1.4|50.0 70.0
287 บาท.
2564 พฤษจิกายน
94.1%
9726.0|9726.2 0.2|50.0 10.0
50 บาท.
2564 ตุลาคม
23.4%
9726.0|9730.2 4.2|50.0 210.0
842 บาท.
2564 กันยายน
78.1%
9730.2|9735.7 5.5|50.0 275.0
1,099 บาท.
2564 สิงหาคม
87.6%
9735.7|9761.0 25.3|50.0 1265.0
5,019 บาท.
2564 กรกฎาคม
25.4%
9761.0|9764.1 3.1|50.0 155.0
624 บาท.
2564 มิถุนายน
50.5%
9758.7|9761.0 2.3|50.0 115.0
465 บาท.
2564 พฤษภาคม
4.2%
9754.0|9758.7 4.7|50.0 235.0
941 บาท.
2564 เมษายน
เดือนก่อนไม่มีข้อมูล
9758.7|9763.2 4.5|50.0 225.0
901 บาท.
2564 มีนาคม
ไม่มีข้อมูล
9770.2|9770.2 0.0|50.0 0.0
10 บาท.
2564 กุมภาพันธ์
36.7%
9770.2|9771.7 1.5|50.0 75.0
307 บาท.
2564 มกราคม
55.0%
9771.7|9774.1 2.4|50.0 120.0
485 บาท.
2563 ธันวาคม
21.6%
9774.1|9779.5 5.4|50.0 270.0
1,079 บาท.
2563 พฤษจิกายน
38.8%
9779.5|9786.4 6.9|50.0 345.0
1,376 บาท.
2563 ตุลาคม
53.7%
9786.4|9797.7 11.3|50.0 565.0
2,247 บาท.
2563 กันยายน
3.8%
9792.5|9797.7 5.2|50.0 260.0
1,040 บาท.
2563 สิงหาคม
28.4%
9797.7|9802.7 5.0|50.0 250.0
1,000 บาท.
2563 กรกฎาคม
31.2%
9802.7|9809.7 7.0|50.0 350.0
1,396 บาท.
2563 มิถุนายน
9.8%
9809.7|9819.9 10.2|50.0 510.0
2,029 บาท.
2563 พฤษภาคม
21.3%
9819.9|9829.1 9.2|50.0 460.0
1,831 บาท.
2563 เมษายน
37.4%
9829.1|9840.8 11.7|50.0 585.0
2,326 บาท.
2563 มีนาคม
31.3%
9833.5|9840.8 7.3|50.0 365.0
1,455 บาท.
2563 กุมภาพันธ์
9.9%
9840.8|9845.8 5.0|50.0 250.0
1,000 บาท.
2563 มกราคม
0%
9855.7|9845.8 4.5|50.0 225.0
901 บาท.
2562 ธันวาคม
41.3%
9851.2|9855.7 4.5|50.0 225.0
901 บาท.
2562 พฤษจิกายน
27.2%
9855.7|9863.4 7.7|50.0 385.0
1,534 บาท.
2562 ตุลาคม
26.3%
9863.4|9874.0 10.6|50.0 530.0
2,109 บาท.
2562 กันยายน
24.9%
9874.0|9881.8 7.8|50.0 390.0
1,554 บาท.
2562 สิงหาคม
51.7%
9882.0|9892.0 10.0|50.0 520.0
2,069 บาท.
2562 กรกฎาคม
36.5%
9892.0|9897.0 5.0|50.0 250.0
1,000 บาท.
2562 มิถุนายน
8.1%
9897.0|9905.0 8.0|50.0 395.0
1,574 บาท.
2562 พฤษภาคม
22.4%
9905.1|9913.7 8.6|50.0 430.0
1,713 บาท.
2562 เมษายน
9.0%
9914.0|9925.0 11.0|50.0 555.0
2,208 บาท.
2562 มีนาคม
97.5%
9925.0|9935.0 10.0|50.0 505.0
2,010 บาท.
2562 กุมภาพันธ์
98.4%
9935.0|9935.0 0.0|50.0 10.0
50 บาท.
2562 มกราคม
38.8%
9935.0|9950.0 15.0|50.0 770.0
3,059 บาท.
2561 ธันวาคม
27.0%
9941.0|9950.0 9.0|50.0 470.0
1,871 บาท.
2561 พฤษจิกายน
47.5%
9950.0|9963.0 13.0|50.0 645.0
2,564 บาท.
2561 ตุลาคม
22.7%
9963.0|9988.0 25.0|50.0 1230.0
4,880 บาท.
2561 กันยายน
15.2%
2.0|21.0 19.0|50.0 950.0
3,772 บาท.
2561 สิงหาคม
36.3%
2.0|18.0 16.0|50.0 805.0
3,197 บาท.
2561 กรกฎาคม
38.3%
18.0|43.0 25.0|50.0 1265.0
5,019 บาท.
2561 มิถุนายน
17.4%
43.0|59.0 16.0|50.0 780.0
3,098 บาท.
2561 พฤษภาคม
55.9%
59.0|78.0 19.0|50.0 945.0
3,752 บาท.
2561 เมษายน
43.8%
78.0|86.0 8.0|50.0 415.0
1,653 บาท.
2561 มีนาคม
2.7%
86.0|101.0 15.0|50.0 740.0
2,940 บาท.
2561 กุมภาพันธ์
46.4%
101.0|115.0 14.0|50.0 720.0
2,861 บาท.
2561 มกราคม
27.1%
107.0|115.0 8.0|50.0 385.0
1,534 บาท.
2560 ธันวาคม
58.0%
110.0|115.0 6.0|50.0 280.0
1,119 บาท.
2560 พฤษจิกายน
4.5%
115.0|129.0 13.0|50.0 670.0
2,663 บาท.
2560 ตุลาคม
2.3%
129.0|141.0 13.0|50.0 640.0
2,544 บาท.
2560 กันยายน
47.9%
141.0|154.0 13.0|50.0 655.0
2,603 บาท.
2560 สิงหาคม
49.6%
161.0|154.0 7.0|50.0 340.0
1,356 บาท.
2560 กรกฎาคม
75.6%
161.0|165.0 3.0|50.0 170.0
683 บาท.
2560 มิถุนายน
22.6%
165.0|179.0 14.0|50.0 705.0
2,801 บาท.
2560 พฤษภาคม
93.1%
168.0|179.0 11.0|50.0 545.0
2,168 บาท.
2560 เมษายน
61.4%
178.0|179.0 1.0|50.0 35.0
149 บาท.
2560 มีนาคม
82.1%
178.0|180.0 2.0|50.0 95.0
386 บาท.
2560 กุมภาพันธ์
86.3%
180.0|180.0 0.0|50.0 15.0
69 บาท.
2560 มกราคม ไม่มีข้อมูลเทียบ 180.0|182.0 3.0|50.0 125.0
505 บาท.