กรุณารอสักครู่..

งานอนุรักษ์พลังงานภายในองค์กร

ค้นหาข้อมูลสถิติตามเวลา

ค้นหาข้อมูลสถิติตามจุดมิเตอร์

งานอนุรักษ์พลังงานภายในองค์กร

สถิติการใช้ไฟฟ้าและค่าไฟฟ้าพื้นฐานตามจุดต่างๆภายในองค์กร(เมษายน 2565)
  • 2565
  • 2564

อาคารเรียนรวม 101

4,880 บาท.

ยอดค่าไฟมิเตอร์

1,230 หน่วย.

ยอดการใช้งานคำนวณจุดมิเตอร์

รายละเอียดการคำนวณค่าไฟฟ้า อาคารเรียนรวม 101

*ค่าไฟเป็นสีเขียว จุดดังกล่าวมีโซล่ารูฟและไฟฟ้าที่ผลิตได้จากโซลาร์รูฟมีค่ามากกว่าการใช้ไฟฟ้าภายในจุดดังกล่าว ไฟฟ้าส่วนเกินจะไหลไปใช้ในจุดใกล้เคียง

*หน่วยที่ใช้จริง = (ค่าที่อ่านได้ X ตัวคูณมิเตอร์)

*คำนวณค่าไฟ = ((หน่วยที่ใช้จริงXหน่วยค่าไฟฟ้า)+(หน่วยที่ใช้จริงXค่าft))+รวมภาษี 7%+ค่ารักษามิเตอร์

ปี/เดือน เทียบกับเดือนก่อน เลขมิเตอร์ก่อน|หลัง ค่าที่อ่านได้|ตัวคูณมิเตอร์ หน่วยที่ใช้จริง คำนวณค่าไฟ
2565 เมษายน
32.7%
5069.6|5090.1 20.5|60.0 1230.0
4,880 บาท.
2565 มีนาคม
22.3%
5039.1|5069.6 30.5|60.0 1830.0
7,256 บาท.
2565 กุมภาพันธ์
11.4%
5015.4|5039.1 23.7|60.0 1422.0
5,641 บาท.
2565 มกราคม
27.8%
4994.4|5015.4 21.0|60.0 1260.0
4,999 บาท.
2564 ธันวาคม
5.8%
4965.3|4994.4 29.1|60.0 1746.0
6,923 บาท.
2564 พฤษจิกายน
19.7%
4934.4|4965.3 30.9|60.0 1854.0
7,351 บาท.
2564 ตุลาคม
2.0%
4909.6|4934.4 24.8|60.0 1488.0
5,902 บาท.
2564 กันยายน
16.0%
4885.3|4909.6 24.3|60.0 1458.0
5,783 บาท.
2564 สิงหาคม
10.9%
4864.9|4885.3 20.4|60.0 1224.0
4,857 บาท.
2564 กรกฎาคม
3.4%
4842.0|4864.9 22.9|60.0 1374.0
5,450 บาท.
2564 มิถุนายน
13.2%
4818.3|4842.0 23.7|60.0 1422.0
5,641 บาท.
2564 พฤษภาคม
14.1%
4791.0|4818.3 27.3|60.0 1638.0
6,496 บาท.
2564 เมษายน
43.2%
4759.2|4791.0 31.8|60.0 1908.0
7,565 บาท.
2564 มีนาคม
6.2%
4703.2|4759.2 56.0|60.0 3360.0
13,314 บาท.
2564 กุมภาพันธ์
59.8%
4643.5|4703.2 59.7|60.0 3582.0
14,193 บาท.
2564 มกราคม
62.9%
4619.5|4643.5 24.0|60.0 1440.0
5,712 บาท.
2563 ธันวาคม
33.5%
4554.8|4619.5 64.7|60.0 3882.0
15,381 บาท.
2563 พฤษจิกายน
37.3%
4511.8|4554.8 43.0|60.0 2580.0
10,226 บาท.
2563 ตุลาคม
25.1%
4443.2|4511.8 68.6|60.0 4116.0
16,307 บาท.
2563 กันยายน
58.6%
4391.8|4443.2 51.4|60.0 3084.0
12,221 บาท.
2563 สิงหาคม
45.5%
4267.7|4391.8 124.1|60.0 7446.0
29,493 บาท.
2563 กรกฎาคม
45.8%
4200.1|4267.7 67.6|60.0 4056.0
16,070 บาท.
2563 มิถุนายน
53.8%
4163.5|4200.1 36.6|60.0 2196.0
8,705 บาท.
2563 พฤษภาคม
10.1%
4146.6|4163.5 16.9|60.0 1014.0
4,025 บาท.
2563 เมษายน
44.0%
4127.8|4146.6 18.8|60.0 1128.0
4,476 บาท.
2563 มีนาคม
30.7%
4094.2|4127.8 33.6|60.0 2016.0
7,992 บาท.
2563 กุมภาพันธ์
35.0%
4045.7|4094.2 48.5|60.0 2910.0
11,532 บาท.
2563 มกราคม
0%
4001.8|4045.7 31.5|60.0 1890.0
7,494 บาท.
2562 ธันวาคม
64.7%
3970.3|4001.8 31.5|60.0 1890.0
7,494 บาท.
2562 พฤษจิกายน
6.9%
3880.9|3970.3 89.4|60.0 5364.0
21,249 บาท.
2562 ตุลาคม
9.8%
3797.7|3880.9 83.2|60.0 4992.0
19,776 บาท.
2562 กันยายน
7.8%
3705.5|3797.7 92.2|60.0 5532.0
21,914 บาท.
2562 สิงหาคม
27.2%
3621.0|3706.0 85.0|60.0 5100.0
20,204 บาท.
2562 กรกฎาคม
13.7%
3559.0|3621.0 62.0|60.0 3714.0
14,716 บาท.
2562 มิถุนายน
0.4%
3487.0|3559.0 72.0|60.0 4302.0
17,044 บาท.
2562 พฤษภาคม
24.1%
3414.9|3486.9 72.0|60.0 4320.0
17,115 บาท.
2562 เมษายน
3.4%
3320.0|3415.0 95.0|60.0 5694.0
22,556 บาท.
2562 มีนาคม
23.6%
3222.0|3320.0 98.0|60.0 5892.0
23,340 บาท.
2562 กุมภาพันธ์
46.4%
3147.0|3222.0 75.0|60.0 4500.0
17,828 บาท.
2562 มกราคม
26.4%
3107.0|3147.0 40.0|60.0 2412.0
9,560 บาท.
2561 ธันวาคม
4.0%
3052.0|3107.0 55.0|60.0 3276.0
12,981 บาท.
2561 พฤษจิกายน
51.8%
2995.0|3052.0 57.0|60.0 3414.0
13,528 บาท.
2561 ตุลาคม
50.2%
2877.0|2995.0 118.0|60.0 7092.0
28,091 บาท.
2561 กันยายน
24.8%
2818.0|2877.0 59.0|60.0 3528.0
13,979 บาท.
2561 สิงหาคม
29.5%
2740.0|2818.0 78.0|60.0 4692.0
18,588 บาท.
2561 กรกฎาคม
40.6%
2685.0|2740.0 55.0|60.0 3306.0
13,100 บาท.
2561 มิถุนายน
59.9%
2652.0|2685.0 33.0|60.0 1962.0
7,779 บาท.
2561 พฤษภาคม
28.6%
2570.0|2652.0 82.0|60.0 4902.0
19,420 บาท.
2561 เมษายน
34.0%
2512.0|2570.0 58.0|60.0 3498.0
13,860 บาท.
2561 มีนาคม
40.7%
2424.0|2512.0 88.0|60.0 5304.0
21,011 บาท.
2561 กุมภาพันธ์
18.7%
2371.0|2424.0 52.0|60.0 3144.0
12,459 บาท.
2561 มกราคม
4.3%
2329.0|2371.0 43.0|60.0 2556.0
10,131 บาท.
2560 ธันวาคม
56.4%
2284.0|2329.0 45.0|60.0 2670.0
10,582 บาท.
2560 พฤษจิกายน
2.3%
2182.0|2284.0 102.0|60.0 6126.0
24,266 บาท.
2560 ตุลาคม
13.1%
2082.0|2182.0 100.0|60.0 5982.0
23,696 บาท.
2560 กันยายน
16.6%
1968.0|2082.0 115.0|60.0 6888.0
27,283 บาท.
2560 สิงหาคม
58.3%
1872.0|1968.0 96.0|60.0 5742.0
22,746 บาท.
2560 กรกฎาคม
46.3%
1832.0|1872.0 40.0|60.0 2394.0
9,489 บาท.
2560 มิถุนายน
8.3%
1758.0|1832.0 74.0|60.0 4458.0
17,662 บาท.
2560 พฤษภาคม
12.6%
1690.0|1758.0 68.0|60.0 4086.0
16,189 บาท.
2560 เมษายน
43.2%
1612.0|1690.0 78.0|60.0 4674.0
18,517 บาท.
2560 มีนาคม
59.4%
1475.0|1612.0 137.0|60.0 8226.0
32,581 บาท.
2560 กุมภาพันธ์
11.6%
1419.0|1475.0 56.0|60.0 3336.0
13,219 บาท.
2560 มกราคม ไม่มีข้อมูลเทียบ 1356.0|1419.0 63.0|60.0 3774.0
14,953 บาท.