กรุณารอสักครู่..

งานอนุรักษ์พลังงานภายในองค์กร

ค้นหาข้อมูลสถิติตามเวลา

ค้นหาข้อมูลสถิติตามจุดมิเตอร์

งานอนุรักษ์พลังงานภายในองค์กร

สถิติการใช้ไฟฟ้าและค่าไฟฟ้าพื้นฐานตามจุดต่างๆภายในองค์กร(เมษายน 2565)
  • 2565
  • 2564

อาคารเรียนรวม 102

2,172 บาท.

ยอดค่าไฟมิเตอร์

546 หน่วย.

ยอดการใช้งานคำนวณจุดมิเตอร์

รายละเอียดการคำนวณค่าไฟฟ้า อาคารเรียนรวม 102

*ค่าไฟเป็นสีเขียว จุดดังกล่าวมีโซล่ารูฟและไฟฟ้าที่ผลิตได้จากโซลาร์รูฟมีค่ามากกว่าการใช้ไฟฟ้าภายในจุดดังกล่าว ไฟฟ้าส่วนเกินจะไหลไปใช้ในจุดใกล้เคียง

*หน่วยที่ใช้จริง = (ค่าที่อ่านได้ X ตัวคูณมิเตอร์)

*คำนวณค่าไฟ = ((หน่วยที่ใช้จริงXหน่วยค่าไฟฟ้า)+(หน่วยที่ใช้จริงXค่าft))+รวมภาษี 7%+ค่ารักษามิเตอร์

ปี/เดือน เทียบกับเดือนก่อน เลขมิเตอร์ก่อน|หลัง ค่าที่อ่านได้|ตัวคูณมิเตอร์ หน่วยที่ใช้จริง คำนวณค่าไฟ
2565 เมษายน
33.0%
2385.3|2394.4 9.1|60.0 546.0
2,172 บาท.
2565 มีนาคม
8.7%
2371.7|2385.3 13.6|60.0 816.0
3,241 บาท.
2565 กุมภาพันธ์
21.4%
2356.8|2371.7 14.9|60.0 894.0
3,550 บาท.
2565 มกราคม
24.0%
2345.1|2356.8 11.7|60.0 702.0
2,790 บาท.
2564 ธันวาคม
11.5%
2329.7|2345.1 15.4|60.0 924.0
3,669 บาท.
2564 พฤษจิกายน
36.1%
2312.3|2329.7 17.4|60.0 1044.0
4,144 บาท.
2564 ตุลาคม
56.5%
2301.2|2312.3 11.1|60.0 666.0
2,647 บาท.
2564 กันยายน
45.4%
2275.6|2301.2 25.6|60.0 1536.0
6,092 บาท.
2564 สิงหาคม
87.8%
2228.7|2275.6 46.9|60.0 2814.0
11,152 บาท.
2564 กรกฎาคม
10.9%
2223.0|2228.7 5.7|60.0 342.0
1,364 บาท.
2564 มิถุนายน
28.8%
2216.6|2223.0 6.4|60.0 384.0
1,531 บาท.
2564 พฤษภาคม
45.7%
2207.6|2216.6 9.0|60.0 540.0
2,148 บาท.
2564 เมษายน
3.5%
2191.0|2207.6 16.6|60.0 996.0
3,954 บาท.
2564 มีนาคม
8.1%
2173.8|2191.0 17.2|60.0 1032.0
4,096 บาท.
2564 กุมภาพันธ์
29.7%
2158.0|2173.8 15.8|60.0 948.0
3,764 บาท.
2564 มกราคม
41.8%
2146.9|2158.0 11.1|60.0 666.0
2,647 บาท.
2563 ธันวาคม
7.8%
2127.8|2146.9 19.1|60.0 1146.0
4,548 บาท.
2563 พฤษจิกายน
2.8%
2110.2|2127.8 17.6|60.0 1056.0
4,191 บาท.
2563 ตุลาคม
15.7%
2093.1|2110.2 17.1|60.0 1026.0
4,073 บาท.
2563 กันยายน
9.8%
2072.8|2093.1 20.3|60.0 1218.0
4,833 บาท.
2563 สิงหาคม
15.5%
2050.3|2072.8 22.5|60.0 1350.0
5,355 บาท.
2563 กรกฎาคม
29.9%
2031.3|2050.3 19.0|60.0 1140.0
4,524 บาท.
2563 มิถุนายน
15.0%
2018.0|2031.3 13.3|60.0 798.0
3,170 บาท.
2563 พฤษภาคม
8.8%
2006.7|2018.0 11.3|60.0 678.0
2,695 บาท.
2563 เมษายน
5.6%
1994.3|2006.7 12.4|60.0 744.0
2,956 บาท.
2563 มีนาคม
25.4%
1982.6|1994.3 11.7|60.0 702.0
2,790 บาท.
2563 กุมภาพันธ์
19.4%
1966.9|1982.6 15.7|60.0 942.0
3,740 บาท.
2563 มกราคม
0%
1946.2|1966.9 19.5|60.0 1170.0
4,643 บาท.
2562 ธันวาคม
0%
1926.7|1946.2 19.5|60.0 1170.0
4,643 บาท.
2562 พฤษจิกายน
39.4%
1907.2|1926.7 19.5|60.0 1170.0
4,643 บาท.
2562 ตุลาคม
60.8%
1895.4|1907.2 11.8|60.0 708.0
2,813 บาท.
2562 กันยายน
40.7%
1865.2|1895.4 30.2|60.0 1812.0
7,185 บาท.
2562 สิงหาคม
0.6%
1814.0|1865.0 51.0|60.0 3060.0
12,126 บาท.
2562 กรกฎาคม
12.3%
1763.0|1814.0 51.0|60.0 3078.0
12,197 บาท.
2562 มิถุนายน
7.2%
1718.0|1763.0 45.0|60.0 2700.0
10,701 บาท.
2562 พฤษภาคม
12.3%
1669.4|1717.9 48.5|60.0 2910.0
11,532 บาท.
2562 เมษายน
25.8%
1614.0|1669.0 55.0|60.0 3318.0
13,148 บาท.
2562 มีนาคม
36.5%
1573.0|1614.0 41.0|60.0 2460.0
9,750 บาท.
2562 กุมภาพันธ์
25.3%
1547.0|1573.0 26.0|60.0 1560.0
6,187 บาท.
2562 มกราคม
47.4%
1528.0|1547.0 19.0|60.0 1164.0
4,620 บาท.
2561 ธันวาคม
1.6%
1491.0|1528.0 37.0|60.0 2214.0
8,776 บาท.
2561 พฤษจิกายน
33.1%
1455.0|1491.0 36.0|60.0 2178.0
8,634 บาท.
2561 ตุลาคม
21.3%
1400.0|1455.0 54.0|60.0 3258.0
12,910 บาท.
2561 กันยายน
2.7%
1358.0|1400.0 43.0|60.0 2562.0
10,154 บาท.
2561 สิงหาคม
18.7%
1314.0|1358.0 44.0|60.0 2634.0
10,439 บาท.
2561 กรกฎาคม
47.9%
1260.0|1314.0 54.0|60.0 3240.0
12,839 บาท.
2561 มิถุนายน
26.0%
1232.0|1260.0 28.0|60.0 1686.0
6,686 บาท.
2561 พฤษภาคม
32.1%
1194.0|1232.0 38.0|60.0 2280.0
9,038 บาท.
2561 เมษายน
52.7%
1168.0|1194.0 26.0|60.0 1548.0
6,139 บาท.
2561 มีนาคม
24.2%
1113.0|1168.0 55.0|60.0 3276.0
12,981 บาท.
2561 กุมภาพันธ์
42.2%
1072.0|1113.0 41.0|60.0 2484.0
9,845 บาท.
2561 มกราคม
10.9%
1048.0|1072.0 24.0|60.0 1434.0
5,688 บาท.
2560 ธันวาคม
63.8%
1027.0|1048.0 21.0|60.0 1278.0
5,070 บาท.
2560 พฤษจิกายน
4.1%
968.0|1027.0 59.0|60.0 3534.0
14,003 บาท.
2560 ตุลาคม
27.8%
906.0|968.0 61.0|60.0 3684.0
14,597 บาท.
2560 กันยายน
16.2%
821.0|906.0 85.0|60.0 5100.0
20,204 บาท.
2560 สิงหาคม
42.4%
720.0|821.0 102.0|60.0 6090.0
24,124 บาท.
2560 กรกฎาคม
18.3%
661.0|720.0 58.0|60.0 3504.0
13,884 บาท.
2560 มิถุนายน
14.2%
614.0|661.0 48.0|60.0 2862.0
11,342 บาท.
2560 พฤษภาคม
44.4%
558.0|614.0 56.0|60.0 3336.0
13,219 บาท.
2560 เมษายน
30.2%
527.0|558.0 31.0|60.0 1854.0
7,351 บาท.
2560 มีนาคม
50.1%
483.0|527.0 44.0|60.0 2658.0
10,534 บาท.
2560 กุมภาพันธ์
20.8%
461.0|483.0 22.0|60.0 1326.0
5,260 บาท.
2560 มกราคม ไม่มีข้อมูลเทียบ 443.0|461.0 18.0|60.0 1050.0
4,168 บาท.