กรุณารอสักครู่..

งานอนุรักษ์พลังงานภายในองค์กร

ค้นหาข้อมูลสถิติตามเวลา

ค้นหาข้อมูลสถิติตามจุดมิเตอร์

งานอนุรักษ์พลังงานภายในองค์กร

สถิติการใช้ไฟฟ้าและค่าไฟฟ้าพื้นฐานตามจุดต่างๆภายในองค์กร(เมษายน 2565)
  • 2565
  • 2564

อาคารเรียนวิทยาลัยแพทย์ฯใหม่

4,880 บาท.

ยอดค่าไฟมิเตอร์

1,230 หน่วย.

ยอดการใช้งานคำนวณจุดมิเตอร์

รายละเอียดการคำนวณค่าไฟฟ้า อาคารเรียนวิทยาลัยแพทย์ฯใหม่

*ค่าไฟเป็นสีเขียว จุดดังกล่าวมีโซล่ารูฟและไฟฟ้าที่ผลิตได้จากโซลาร์รูฟมีค่ามากกว่าการใช้ไฟฟ้าภายในจุดดังกล่าว ไฟฟ้าส่วนเกินจะไหลไปใช้ในจุดใกล้เคียง

*หน่วยที่ใช้จริง = (ค่าที่อ่านได้ X ตัวคูณมิเตอร์)

*คำนวณค่าไฟ = ((หน่วยที่ใช้จริงXหน่วยค่าไฟฟ้า)+(หน่วยที่ใช้จริงXค่าft))+รวมภาษี 7%+ค่ารักษามิเตอร์

ปี/เดือน เทียบกับเดือนก่อน เลขมิเตอร์ก่อน|หลัง ค่าที่อ่านได้|ตัวคูณมิเตอร์ หน่วยที่ใช้จริง คำนวณค่าไฟ
2565 เมษายน
27.5%
9535.5|9576.5 41.0|30.0 1230.0
4,880 บาท.
2565 มีนาคม
9.4%
9478.9|9535.5 56.6|30.0 1698.0
6,733 บาท.
2565 กุมภาพันธ์
21.8%
9427.6|9478.9 51.3|30.0 1539.0
6,104 บาท.
2565 มกราคม
14.8%
9387.5|9427.6 40.1|30.0 1203.0
4,773 บาท.
2564 ธันวาคม
38.1%
9340.4|9387.5 47.1|30.0 1413.0
5,605 บาท.
2564 พฤษจิกายน
34.1%
9264.3|9340.4 76.1|30.0 2283.0
9,050 บาท.
2564 ตุลาคม
33.1%
9214.2|9264.3 50.1|30.0 1503.0
5,961 บาท.
2564 กันยายน
31.4%
9139.3|9214.2 74.9|30.0 2247.0
8,907 บาท.
2564 สิงหาคม
73.4%
9030.0|9139.3 109.3|30.0 3279.0
12,993 บาท.
2564 กรกฎาคม
13.9%
9001.0|9030.0 29.0|30.0 870.0
3,455 บาท.
2564 มิถุนายน
0.9%
8967.3|9001.0 33.7|30.0 1011.0
4,013 บาท.
2564 พฤษภาคม
21.3%
8933.3|8967.3 34.0|30.0 1020.0
4,049 บาท.
2564 เมษายน
34.7%
8890.1|8933.3 43.2|30.0 1296.0
5,142 บาท.
2564 มีนาคม
7.8%
8823.9|8890.1 66.2|30.0 1986.0
7,874 บาท.
2564 กุมภาพันธ์
52.7%
8762.9|8823.9 61.0|30.0 1830.0
7,256 บาท.
2564 มกราคม
37.1%
8734.1|8762.9 28.8|30.0 864.0
3,431 บาท.
2563 ธันวาคม
27.0%
8688.3|8734.1 45.8|30.0 1374.0
5,450 บาท.
2563 พฤษจิกายน
11.2%
8625.5|8688.3 62.8|30.0 1884.0
7,470 บาท.
2563 ตุลาคม
0.6%
8554.8|8625.5 70.7|30.0 2121.0
8,408 บาท.
2563 กันยายน
2.1%
8483.7|8554.8 71.1|30.0 2133.0
8,456 บาท.
2563 สิงหาคม
16.4%
8414.1|8483.7 69.6|30.0 2088.0
8,278 บาท.
2563 กรกฎาคม
16.2%
8355.9|8414.1 58.2|30.0 1746.0
6,923 บาท.
2563 มิถุนายน
44.8%
8286.4|8355.9 69.5|30.0 2085.0
8,266 บาท.
2563 พฤษภาคม
30.0%
8248.1|8286.4 38.3|30.0 1149.0
4,560 บาท.
2563 เมษายน
62.9%
8221.3|8248.1 26.8|30.0 804.0
3,194 บาท.
2563 มีนาคม
21.0%
8149.0|8221.3 72.3|30.0 2169.0
8,598 บาท.
2563 กุมภาพันธ์
14.7%
8091.9|8149.0 57.1|30.0 1713.0
6,793 บาท.
2563 มกราคม
0%
8021.0|8091.9 48.7|30.0 1461.0
5,795 บาท.
2562 ธันวาคม
52.9%
7972.3|8021.0 48.7|30.0 1461.0
5,795 บาท.
2562 พฤษจิกายน
21.1%
7868.9|7972.3 103.4|30.0 3102.0
12,293 บาท.
2562 ตุลาคม
43.8%
7787.3|7868.9 81.6|30.0 2448.0
9,703 บาท.
2562 กันยายน
18.1%
7642.1|7787.3 145.2|30.0 4356.0
17,258 บาท.
2562 สิงหาคม
25.2%
7523.0|7642.0 119.0|30.0 3567.0
14,134 บาท.
2562 กรกฎาคม
12.8%
7364.0|7523.0 159.0|30.0 4770.0
18,897 บาท.
2562 มิถุนายน
19.5%
7182.0|7364.0 182.0|30.0 5469.0
21,665 บาท.
2562 พฤษภาคม
10.2%
7035.2|7181.9 146.7|30.0 4401.0
17,436 บาท.
2562 เมษายน
16.2%
6872.0|7035.0 163.0|30.0 4899.0
19,408 บาท.
2562 มีนาคม
39.5%
6735.0|6872.0 137.0|30.0 4107.0
16,272 บาท.
2562 กุมภาพันธ์
8.7%
6652.0|6735.0 83.0|30.0 2484.0
9,845 บาท.
2562 มกราคม
1.8%
6577.0|6652.0 76.0|30.0 2268.0
8,990 บาท.
2561 ธันวาคม
28.7%
6500.0|6577.0 77.0|30.0 2310.0
9,157 บาท.
2561 พฤษจิกายน
36.6%
6392.0|6500.0 108.0|30.0 3243.0
12,851 บาท.
2561 ตุลาคม
22.4%
6221.0|6392.0 171.0|30.0 5118.0
20,275 บาท.
2561 กันยายน
18.7%
6089.0|6221.0 132.0|30.0 3972.0
15,737 บาท.
2561 สิงหาคม
11.0%
5981.0|6089.0 108.0|30.0 3228.0
12,791 บาท.
2561 กรกฎาคม
22.0%
5860.0|5981.0 121.0|30.0 3627.0
14,371 บาท.
2561 มิถุนายน
35.8%
5766.0|5860.0 94.0|30.0 2829.0
11,212 บาท.
2561 พฤษภาคม
48.3%
5619.0|5766.0 147.0|30.0 4410.0
17,472 บาท.
2561 เมษายน
51.9%
5543.0|5619.0 76.0|30.0 2280.0
9,038 บาท.
2561 มีนาคม
26.1%
5385.0|5543.0 158.0|30.0 4740.0
18,778 บาท.
2561 กุมภาพันธ์
55.1%
5268.0|5385.0 117.0|30.0 3501.0
13,872 บาท.
2561 มกราคม
22.9%
5216.0|5268.0 52.0|30.0 1572.0
6,234 บาท.
2560 ธันวาคม
66.4%
5175.0|5216.0 40.0|30.0 1212.0
4,809 บาท.
2560 พฤษจิกายน
12.9%
5055.0|5175.0 120.0|30.0 3612.0
14,312 บาท.
2560 ตุลาคม
24.1%
4950.0|5055.0 105.0|30.0 3147.0
12,471 บาท.
2560 กันยายน
12.6%
4812.0|4950.0 138.0|30.0 4149.0
16,438 บาท.
2560 สิงหาคม
2.5%
4691.0|4812.0 121.0|30.0 3624.0
14,359 บาท.
2560 กรกฎาคม
25.6%
4573.0|4691.0 118.0|30.0 3534.0
14,003 บาท.
2560 มิถุนายน
4.3%
4415.0|4573.0 158.0|30.0 4749.0
18,814 บาท.
2560 พฤษภาคม
38.8%
4249.0|4415.0 165.0|30.0 4962.0
19,657 บาท.
2560 เมษายน
13.8%
4148.0|4249.0 101.0|30.0 3036.0
12,031 บาท.
2560 มีนาคม
39.4%
4031.0|4148.0 117.0|30.0 3522.0
13,955 บาท.
2560 กุมภาพันธ์
23.9%
3960.0|4031.0 71.0|30.0 2133.0
8,456 บาท.
2560 มกราคม ไม่มีข้อมูลเทียบ 3906.0|3960.0 54.0|30.0 1623.0
6,436 บาท.