กรุณารอสักครู่..

งานอนุรักษ์พลังงานภายในองค์กร

ค้นหาข้อมูลสถิติตามเวลา

ค้นหาข้อมูลสถิติตามจุดมิเตอร์

งานอนุรักษ์พลังงานภายในองค์กร

สถิติการใช้ไฟฟ้าและค่าไฟฟ้าพื้นฐานตามจุดต่างๆภายในองค์กร(เมษายน 2565)
  • 2565
  • 2564

อาคารปฎิบัติการวิทย์สุขภาพใหม่

1,760 บาท.

ยอดค่าไฟมิเตอร์

442 หน่วย.

ยอดการใช้งานคำนวณจุดมิเตอร์

รายละเอียดการคำนวณค่าไฟฟ้า อาคารปฎิบัติการวิทย์สุขภาพใหม่

*ค่าไฟเป็นสีเขียว จุดดังกล่าวมีโซล่ารูฟและไฟฟ้าที่ผลิตได้จากโซลาร์รูฟมีค่ามากกว่าการใช้ไฟฟ้าภายในจุดดังกล่าว ไฟฟ้าส่วนเกินจะไหลไปใช้ในจุดใกล้เคียง

*หน่วยที่ใช้จริง = (ค่าที่อ่านได้ X ตัวคูณมิเตอร์)

*คำนวณค่าไฟ = ((หน่วยที่ใช้จริงXหน่วยค่าไฟฟ้า)+(หน่วยที่ใช้จริงXค่าft))+รวมภาษี 7%+ค่ารักษามิเตอร์

ปี/เดือน เทียบกับเดือนก่อน เลขมิเตอร์ก่อน|หลัง ค่าที่อ่านได้|ตัวคูณมิเตอร์ หน่วยที่ใช้จริง คำนวณค่าไฟ
2565 เมษายน
37.4%
3801.6|3823.7 22.1|20.0 442.0
1,760 บาท.
2565 มีนาคม
40.8%
3766.2|3801.6 35.4|20.0 708.0
2,813 บาท.
2565 กุมภาพันธ์
44.2%
3745.3|3766.2 20.9|20.0 418.0
1,665 บาท.
2565 มกราคม
43.7%
3733.7|3745.3 11.6|20.0 232.0
929 บาท.
2564 ธันวาคม
44.4%
3713.0|3733.7 20.7|20.0 414.0
1,649 บาท.
2564 พฤษจิกายน
16.8%
3675.7|3713.0 37.3|20.0 746.0
2,964 บาท.
2564 ตุลาคม
15.0%
3644.7|3675.7 31.0|20.0 620.0
2,465 บาท.
2564 กันยายน
35.0%
3608.2|3644.7 36.5|20.0 730.0
2,901 บาท.
2564 สิงหาคม
43.0%
3552.0|3608.2 56.2|20.0 1124.0
4,461 บาท.
2564 กรกฎาคม
4.2%
3520.0|3552.0 32.0|20.0 640.0
2,544 บาท.
2564 มิถุนายน
12.1%
3486.6|3520.0 33.4|20.0 668.0
2,655 บาท.
2564 พฤษภาคม
40.4%
3448.6|3486.6 38.0|20.0 760.0
3,019 บาท.
2564 เมษายน
29.7%
3426.0|3448.6 22.6|20.0 452.0
1,800 บาท.
2564 มีนาคม
7.1%
3393.8|3426.0 32.2|20.0 644.0
2,560 บาท.
2564 กุมภาพันธ์
44.0%
3363.9|3393.8 29.9|20.0 598.0
2,378 บาท.
2564 มกราคม
36.6%
3347.2|3363.9 16.7|20.0 334.0
1,333 บาท.
2563 ธันวาคม
35.7%
3320.8|3347.2 26.4|20.0 528.0
2,101 บาท.
2563 พฤษจิกายน
16.1%
3279.7|3320.8 41.1|20.0 822.0
3,265 บาท.
2563 ตุลาคม
9.1%
3230.7|3279.7 49.0|20.0 980.0
3,890 บาท.
2563 กันยายน
8.0%
3176.8|3230.7 53.9|20.0 1078.0
4,278 บาท.
2563 สิงหาคม
8.0%
3127.2|3176.8 49.6|20.0 992.0
3,938 บาท.
2563 กรกฎาคม
14.0%
3081.6|3127.2 45.6|20.0 912.0
3,621 บาท.
2563 มิถุนายน
37.4%
3042.4|3081.6 39.2|20.0 784.0
3,114 บาท.
2563 พฤษภาคม
48.3%
3017.9|3042.4 24.5|20.0 490.0
1,950 บาท.
2563 เมษายน
46.6%
3005.3|3017.9 12.6|20.0 252.0
1,008 บาท.
2563 มีนาคม
16.8%
2981.6|3005.3 23.7|20.0 474.0
1,887 บาท.
2563 กุมภาพันธ์
7.7%
2953.1|2981.6 28.5|20.0 570.0
2,267 บาท.
2563 มกราคม
0%
2920.4|2953.1 26.3|20.0 526.0
2,093 บาท.
2562 ธันวาคม
52.7%
2894.1|2920.4 26.3|20.0 526.0
2,093 บาท.
2562 พฤษจิกายน
45.1%
2838.4|2894.1 55.7|20.0 1114.0
4,421 บาท.
2562 ตุลาคม
49.8%
2807.9|2838.4 30.5|20.0 610.0
2,425 บาท.
2562 กันยายน
21.9%
2747.0|2807.9 60.9|20.0 1218.0
4,833 บาท.
2562 สิงหาคม
35.9%
2700.0|2747.0 48.0|20.0 950.0
3,772 บาท.
2562 กรกฎาคม
11.2%
2625.0|2700.0 74.0|20.0 1484.0
5,886 บาท.
2562 มิถุนายน
41.5%
2559.0|2625.0 66.0|20.0 1318.0
5,229 บาท.
2562 พฤษภาคม
41.4%
2520.9|2559.4 38.5|20.0 770.0
3,059 บาท.
2562 เมษายน
40.7%
2455.0|2521.0 66.0|20.0 1316.0
5,221 บาท.
2562 มีนาคม
7.7%
2416.0|2455.0 39.0|20.0 780.0
3,098 บาท.
2562 กุมภาพันธ์
34.6%
2380.0|2416.0 36.0|20.0 720.0
2,861 บาท.
2562 มกราคม
7.1%
2357.0|2380.0 24.0|20.0 470.0
1,871 บาท.
2561 ธันวาคม
26.8%
2331.0|2357.0 25.0|20.0 506.0
2,014 บาท.
2561 พฤษจิกายน
41.2%
2297.0|2331.0 35.0|20.0 692.0
2,750 บาท.
2561 ตุลาคม
1.8%
2238.0|2297.0 59.0|20.0 1178.0
4,674 บาท.
2561 กันยายน
33.2%
2178.0|2238.0 60.0|20.0 1200.0
4,761 บาท.
2561 สิงหาคม
2.7%
2138.0|2178.0 40.0|20.0 800.0
3,178 บาท.
2561 กรกฎาคม
32.7%
2097.0|2138.0 41.0|20.0 822.0
3,265 บาท.
2561 มิถุนายน
44.3%
2069.0|2097.0 28.0|20.0 552.0
2,196 บาท.
2561 พฤษภาคม
50.0%
2019.0|2069.0 50.0|20.0 994.0
3,946 บาท.
2561 เมษายน
48.7%
1995.0|2019.0 25.0|20.0 496.0
1,974 บาท.
2561 มีนาคม
21.0%
1946.0|1995.0 49.0|20.0 970.0
3,851 บาท.
2561 กุมภาพันธ์
34.6%
1908.0|1946.0 38.0|20.0 766.0
3,043 บาท.
2561 มกราคม
24.7%
1883.0|1908.0 25.0|20.0 500.0
1,990 บาท.
2560 ธันวาคม
69.6%
1864.0|1883.0 19.0|20.0 376.0
1,499 บาท.
2560 พฤษจิกายน
21.4%
1802.0|1864.0 62.0|20.0 1244.0
4,936 บาท.
2560 ตุลาคม
37.5%
1753.0|1802.0 49.0|20.0 978.0
3,882 บาท.
2560 กันยายน
16.1%
1675.0|1753.0 78.0|20.0 1566.0
6,211 บาท.
2560 สิงหาคม
31.4%
1609.0|1675.0 66.0|20.0 1314.0
5,213 บาท.
2560 กรกฎาคม
21.9%
1564.0|1609.0 45.0|20.0 900.0
3,574 บาท.
2560 มิถุนายน
6.6%
1506.0|1564.0 58.0|20.0 1154.0
4,579 บาท.
2560 พฤษภาคม
5.3%
1452.0|1506.0 54.0|20.0 1078.0
4,278 บาท.
2560 เมษายน
7.6%
1395.0|1452.0 57.0|20.0 1138.0
4,516 บาท.
2560 มีนาคม
26.9%
1334.0|1395.0 62.0|20.0 1232.0
4,888 บาท.
2560 กุมภาพันธ์
23.5%
1289.0|1334.0 45.0|20.0 900.0
3,574 บาท.
2560 มกราคม ไม่มีข้อมูลเทียบ 1254.0|1289.0 34.0|20.0 688.0
2,734 บาท.