กรุณารอสักครู่..

แจ้งรายการซ่อมแซม

แจ้งซ่อมแซม

แจ้งรายการซ่อมแซมได้ที่นี่
ผู้แจ้งซ่อม(หน่วยงาน) :
ช่องทางติดต่อกลับหากเราต้องการข้อมูลเพิ่มเติม :
บริเวณที่ต้องการแจ้งซ่อมแซม/รายละเอียดอาการ/การชำรุด/ต้องการปรับปรุงเนื่องจากเสื่อมสภาพ/อื่นๆ :

CAPTCHA Image
Play CAPTCHA Audio
Refresh Image

แนบรูปภาพประกอบหลังจากส่งรายการนี้