ไฮไลท์หน้าแรก

ข้อมูลสภาพอากาศอำเภอเมืองเชียงราย

22 ก.ย 2564 20:00:00

วัดคุณภาพอากาศจากจุด(สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงราย)
ดัชนีคุณภาพอากาศ 14 คุณภาพอากาศดีมาก
ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 5 µg/m³
ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM10) 11 µg/m³
ก๊าซโอโซน (O3) 20 ppb
ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) 0.24 ppm
ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO2) 1 ppb
สมาชิกจิตอาสาในระบบ
จำนวนรวมชั่วโมงจิตอาสา
468
จำนวนรวมกิจกรรมจิตอาสา
145
สมัครสมาชิกจิตอาสา
จิตอาสาพระราชทานมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ปลูกป่าบ้านโป่งนาคำ ต.ดอยฮาง อ.เมือง จ..
20 ส.ค 2564 08:00:00 ข่าวงานกองบริหารกายภาพสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย
วันที่ 18 มิย 2564 เวลา 12.00-14.30 น ผศ ดร ศรชัย มุ่งไธสง อธิการบดี มอบหมายให้จ..
18 มิ.ย 2564 12:00:00 ข่าวงานกองบริหารกายภาพสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย
"คนค้นข่าว" เจาะลึกทุกประเด็นเข้มข้น โดย "ลุงชาญ" ชาญณรงค์ ชัยชนะ ..

24 มิ.ย 2563 08:00:00 ข่าวเกี่ยวกับกองบริหารกายภาพสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย
"คนค้นข่าว" เจาะลึกทุกประเด็นเข้มข้น โดย "ลุงชาญ" ชาญณรงค์ ชัยชนะ ตอนนั่งในหัวใจ ราชภัฏเชียงราย(ตอน2)..

17 มิ.ย 2563 08:30:00 ข่าวเกี่ยวกับกองบริหารกายภาพสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย
"คนค้นข่าว" เจาะลึกทุกประเด็นเข้มข้น โดย "ลุงชาญ" ชาญณรงค์ ชัยชนะ ตอนนั่งในหัวใจ ราชภัฏเชียงราย..

17 มิ.ย 2563 08:00:00 ข่าวเกี่ยวกับกองบริหารกายภาพสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย
user
กองบริหารกายภาพสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย มร.ชร. ทำการซ่อมเปล..

21 ก.ย 2564 09:00:00 ข่าวงานกองบริหารกายภาพสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย
user
กองบริหารกายภาพสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย มร.ชร. ทำการซ่อมแซม..

21 ก.ย 2564 08:00:00 ข่าวงานกองบริหารกายภาพสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย
user
กองบริหารกายภาพสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย มร.ชร. ทำการควบคุมง..

17 ก.ย 2564 08:00:00 ข่าวงานกองบริหารกายภาพสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย
user
กองบริหารกายภาพสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย มร.ชร. ทำการซ่อมแซม..

16 ก.ย 2564 10:30:00 ข่าวงานกองบริหารกายภาพสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย

ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับกองบริหารกายภาพสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยจากหน่วยงานภายนอก

เอกสาร วารสาร หรือลิงค์ข่าวสารเกี่ยวกับกองบริหารกายภาพสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยภายนอกมหาวิทยาลัย
วันที่ ชื่อเรื่อง ดาวน์โหลด/ลิงค์ภายนอก
4 ม.ค. 2564 08:34:31 ก้านบัวพลัส ประจำวันจันทร์ที่ 04 ม.ค. 2564 ดาวน์โหลดไฟล์
22 ก.ย 2563 08:00:00 มร.ชร.มอบสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบภัย ชุมชนบ้านอาดี่และบ้านพนาสวรรค์ ตำบลแม่ยาว จังหวัดเชียงราย เข้าดูข่าวสารนี้
29 ก.ค 2563 08:00:00 ก้านบัวพลัส ประจำวันที่ 29 กรกฎาคม 2563 จิตอาสาพระชทานร่วมสร้างปรับปรุงหลังคาโรงเรือนณ โครงการตารวจพันธุ์ดี บ้านหัวดอย เข้าดูข่าวสารนี้
25 ก.ค 2563 08:00:00 วารสารโรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน ประจำวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๓ กองอาคารเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปลูกต้นไม้ ตามโครงการปลูกป่า และป้องกันไฟป่า ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย เข้าดูข่าวสารนี้
18 มิ.ย 2563 08:00:00 วารสารโรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน วันที่ 18 มิ.ย.63 กองอาคารสถานที่ ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปลูกต้นไม้ ณ โครงการตารวจพันธุ์ดี บ้านหัวดอย ดาวน์โหลดไฟล์
4 มิ.ย 2563 09:00:00 กองอาคารและสถานที่ เข้าศึกษาดูงานโครงการทหารพันธ์ุดี ค่ายเม็ง ณ โครงการทหารพันธุ์ดี ร.17 พัน.3 เข้าดูข่าวสารนี้

งานอนุรักษ์พลังงานภายในองค์กร

สถิติการใช้ไฟฟ้าและค่าไฟฟ้าพื้นฐานตามจุดต่างๆภายในองค์กร(สิงหาคม 2564)
  • ปีนี้
  • ปีก่อน

1,011,257.7 บาท.

ยอดค่าไฟคำนวณรวมทุกจุดมิเตอร์ภายใน

255,132.9 หน่วย.

ยอดการใช้งานคำนวณรวมทุกจุดมิเตอร์ภายใน
แสดงรายละเอียดทั้งหมด
สถิติค่าไฟฟ้าพื้นฐานรวมภายในองค์กรเรียง 4 ลำดับ(สิงหาคม 2564)
อาคารยุพราชวิทยมงคล

235,175 บาท.

อาคารสำนักงานอธิการบดี

71,662 บาท.

อาคารคหกรรมใหม่

38,259 บาท.

อาคารครุศาสตร์ใหม่

31,623 บาท.156 จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมวันนี้

3252

เดือนนี้

38094

ปีนี้

100256

ทั้งหมด

เอกสารดาวน์โหลด

เอกสารดาวน์โหลดและแบบฟอร์มสำหรับใช้งานกองบริหารกายภาพสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย
ลำดับ เอกสาร ดาวน์โหลด
1 วิธีการจองห้องประชุมและสนามกีฬาในระบบจองห้องประชุม ดาวน์โหลด
2 แบบฟอร์มขอใช้งานห้องประชุม ดาวน์โหลด
3 แบบฟอร์มขอใช้งานยานพาหนะ ดาวน์โหลด
4 คู่มือ “โคก หนอง นา แห่งน้ำใจและความหวัง” ดาวน์โหลด

กองบริหารกายภาพสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

Email address
buildings.crru@gmail.com
Phone
053-776027
Address
80 หมู่ 9 ต.บ้านดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย 57100

เบอร์ภายในกองบริหารกายภาพสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
เบอร์ ติดต่อ
1491 โอเปอเรเตอร์ , งานธุรการ (พี่ดาว)
1492 งานรับจองห้องประชุม, งานประชาสัมพันธ์ (บี)
1493 งานพัสดุ (พี่อ้อ กานต์วรา)
1494 หัวหน้าสำนักงาน (พี่เดือนฉาย)
1495 งานธุรการฝ่ายยานพาหนะและ รปภ. (พี่นก วลีลักษณ์)
1496 งานตรวจสอบครุภัณฑ์ (พี่ต๋อง ศุภกฤต)
1498 งานวิศวกรรมฯ
1499 ผู้อำนวยการกองอาคารสถานที่ (พี่ใหญ่ ราชันย์)

 

 
เบอร์ ติดต่อ
1500 ผู้ช่วยอธิการบดี (ผศ.ดร.นาวิน พรมใจสา)
1501 ห้องประชุม กองอาคารสถานที่
1503 งานรักษาความปลอดภัยและ CCTV
1504 งานระบบสาธารณูปโภค
1511,1512 งานยานพาหนะ
1631 งานอาคารเรียนรวม 1