กรุณารอสักครู่..

ข่าวกิจกรรมกองบริหารกายภาพสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย

2 ธ.ค 2565 08:00:00

จิตอาสาพระราชทานมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ทำกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาขุดลอกและกำจัดวัชพืชในหนองบัว

เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2565 เวลา 08.00 - 14.30 น. จิตอาสาพระราชทานมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียง...

1 ต.ค 2565 08:00:00

จิตอาสาพระราชทานมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ทำกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาพื้นที่ภายในมหาลัยราชภัฎเชียงราย

จิตอาสาพระราชทานมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ทำกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาพื้นที่ภายในมหาลัยราชภัฎ...

9 ก.ย 2565 08:00:00

กองบริหารกายภาพสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย มร.ชร. ทำกิจกรรม “จิตอาสา เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” ประจำวันที่ 9 กันยายน 2565

กองบริหารกายภาพสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย มร.ชร. ทำกิจกรรม “จิตอาสา เราทำความ ดี ด้วยหัว...