กรุณารอสักครู่..

ข่าวกิจกรรมกองอาคาร

7 มิ.ย 2564 08:00:00

มร.ชร. ให้บริการลงทะเบียนการฉีดวัคซีนโควิค-19 ให้ประชาชนกลุ่มเสี่ยงในจังหวัดเชียงราย

เมื่อวันที่ 7 มิ.ย.2564 ผศ.ดร.ศรชัย มุ่งไธสง รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียง...