กรุณารอสักครู่..

ข่าวกิจกรรมกองบริหารกายภาพสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย

15 พ.ค 2565 08:00:00

จิตอาสาพระราชทาน มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย เข้าดำเนินการ ติดตั้งไฟส่องสว่างวัดป่าแฝก ตำบลนางแล จังหวัดเชียงราย

จิตอาสาพระราชทาน มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย เข้าดำเนินการ ติดตั้งไฟส่องสว่างวัดป่าแฝก ตำ...

14 พ.ค 2565 08:00:00

บุคลากรฝ่ายสาธารณูปโภค กองบริหารสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย เข้ารับการอบรมวิชา งานติดตั้งไฟฟ้าในอาคาร

บุคลากรฝ่ายสาธารณูปโภค กองบริหารสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย เข้...