กรุณารอสักครู่..

ข่าวกิจกรรมกองบริหารกายภาพสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย

25 มี.ค 2565 08:00:00

กองบริหารกายภาพสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย มร.ชร. ทำกิจกรรม “จิตอาสา เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” ประจำวันที่ 25 มีนาคม 2565

กองบริหารกายภาพสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย มร.ชร.  ทำกิจกรรม “จิตอาสา เราทำความ ดี ด...

18 มี.ค 2565 08:00:00

กองบริหารกายภาพสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย มร.ชร. ทำกิจกรรม “จิตอาสา เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” ประจำวันที่ 18 มีนาคม 2565

กองบริหารกายภาพสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย มร.ชร.  ทำกิจกรรม “จิตอาสา เราทำความ ดี ด...

18 ม.ค. 2565 09:00:00

จิตอาสาพระราชทาน มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย ร่วมกับคนในชุมชน ทำการกำจัดจอกแหน บริเวณคลองบ้านขั้วแคร่

จิตอาสาพระราชทาน มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย ร่วมกับคนในชุมชน ทำการกำจัดจอกแหน บริเวณคลอง...

14 ม.ค. 2565 08:00:00

กองบริหารกายภาพสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย มร.ชร. ทำกิจกรรม “จิตอาสา เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” ประจำวันที่ 14 มกราคม 2565

กองบริหารกายภาพสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย มร.ชร.  ทำกิจกรรม “จิตอาสา เราทำความ ดี ด...

7 ม.ค. 2565 08:00:00

กองบริหารกายภาพสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย มร.ชร. ทำกิจกรรม “จิตอาสา เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” ประจำวันที่ 07 มกราคม 2565

กองบริหารกายภาพสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย มร.ชร.  ทำกิจกรรม “จิตอาสา เราทำความ ดี ด...

27 ธ.ค 2564 09:00:00

จิตอาสาพระราชทาน มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย ร่วมกันปูกระเบื้อง สภ.บ้านดู่

จิตอาสาพระราชทาน มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย ร่วมกันปูกระเบื้อง สภ.บ้านดู่

ระหว่างวัน...