กรุณารอสักครู่..

ข่าวกิจกรรมกองบริหารกายภาพสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย

28 เม.ย 2565 08:00:00

จิตอาสาพระราชทาน มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย ทำกิจกรรมจิตอาสาปรับปรุงซ่อมแซมศาลาศูนย์เรียนรู้ฯ พุทธอุทยานดอยอินทรีย์

จิตอาสาพระราชทาน มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย ทำกิจกรรมจิตอาสาปรับปรุงซ่อมแซมศาลาศูนย์เรีย...

25 เม.ย 2565 08:00:00

จิตอาสาพระราชทาน มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาต้านภัยแล้ง "ขุดลอกหนองป่าไคร้" ร่วมกับหน่วยงานภายนอก

จิตอาสาพระราชทาน มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาต้านภัยแล้ง "ขุดลอกหนอ...

8 เม.ย 2565 08:00:00

กองบริหารกายภาพสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย มร.ชร. ทำกิจกรรม “จิตอาสา เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” ประจำวันที่ 8 เมษายน 2565

กองบริหารกายภาพสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย มร.ชร.  ทำกิจกรรม “จิตอาสา เราทำความ ดี ด...

1 เม.ย 2565 08:00:00

กองบริหารกายภาพสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย มร.ชร. ทำกิจกรรม “จิตอาสา เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” ประจำวันที่ 1 เมษายน 2565

กองบริหารกายภาพสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย มร.ชร.  ทำกิจกรรม “จิตอาสา เราทำความ ดี ด...