กรุณารอสักครู่..

ข่าวงานกองอาคาร

21 ก.ย 2564 09:00:00

กองบริหารกายภาพสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย มร.ชร. ทำการซ่อมเปลี่ยนหลังคาบ้านพักบุคลากร

กองบริหารกายภาพสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย มร.ชร. ทำการซ่อมเปลี่ยนหลังคาบ้านพักบุคลากร

21 ก.ย 2564 08:00:00

กองบริหารกายภาพสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย มร.ชร. ทำการซ่อมแซมระบบปะปาบริเวณอาคารหอประชุมนานาชาติ

กองบริหารกายภาพสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย มร.ชร. ทำการซ่อมแซมระบบปะปาบริเวณอาคารหอประชุม...

17 ก.ย 2564 08:00:00

กองบริหารกายภาพสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย มร.ชร. ทำการควบคุมงานซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ ภายในอาคารบริหารงานกลาง

กองบริหารกายภาพสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย มร.ชร. ทำการควบคุมงานซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ ภ...

16 ก.ย 2564 10:30:00

กองบริหารกายภาพสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย มร.ชร. ทำการซ่อมแซมระบบปะปาบริเวณอาคารคณิตศาสตร์

กองบริหารกายภาพสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย มร.ชร. ทำการซ่อมแซมระบบปะปาบริเวณอาคารคณิตศาสต...

16 ก.ย 2564 10:00:00

กองบริหารกายภาพสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย มร.ชร. ทำการซ่อมแซมระบบไฟฟ้าบริเวณหอพักหญิง

กองบริหารกายภาพสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย มร.ชร. ทำการซ่อมแซมระบบไฟฟ้าบริเวณหอพักหญิง

15 ก.ย 2564 09:00:00

กองบริหารกายภาพสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย มร.ชร. ทำการติดตั้งเสาไฟ ระบบไฟฟ้าบริเวณอาคารคณะวิทยาการจัดการ

กองบริหารกายภาพสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย มร.ชร. ทำการติดตั้งเสาไฟ ระบบไฟฟ้าบริเวณอาคารค...

15 ก.ย 2564 08:00:00

กองบริหารกายภาพสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย มร.ชร. ทำการตัดกิ่งไม้บริเวณกำแพง ประตู 2

กองบริหารกายภาพสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย มร.ชร. ทำการตัดกิ่งไม้บริเวณกำแพง ประตู 2

...

14 ก.ย 2564 06:00:00

กองบริหารกายภาพสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย มร.ชร. ทำการตัดกิ่งไม้ เก็บกวาดเศษกิ่งไม้ใบไม้ เนื่องจากเกิดพายุ

กองบริหารกายภาพสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย มร.ชร. ทำการตัดกิ่งไม้ เก็บกวาดเศษกิ่งไม้ใบไม้...

13 ก.ย 2564 13:00:00

กองบริหารกายภาพสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย มร.ชร. ทำการเปลี่ยนหลอดไฟอาคารบริหารงานกลาง

กองบริหารกายภาพสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย มร.ชร. ทำการเปลี่ยนหลอดไฟอาคารบริหารงานกลาง