กรุณารอสักครู่..

ข่าวงานกองอาคาร

2 มิ.ย 2564 09:00:00

ทีมสาธารณูปโภค ทำการติดตั้งระบบไฟฟ้า อาคารบริหารงานกลาง

ทีมสาธารณูปโภค ทำการติดตั้งระบบไฟฟ้า อาคารบริหารงานกลาง

...

1 มิ.ย 2564 08:30:00

ทีมสาธารณูปโภค ทำการซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้าและระบบปะปา ภายในมหาวิทยาลัย

ทีมสาธารณูปโภค ทำการซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้าและระบบปะปา ภายในมหาวิทยาลัย

...

31 พ.ค 2564 09:00:00

ทีมสาธารณูปโภค ทำการติดตั้งระบบไฟฟ้า ภายในมหาวิทยาลัย

ทีมสาธารณูปโภค ทำการติดตั้งระบบไฟฟ้า ภายในมหาวิทยาลัยบริเวณแนวถนนหอประชุมใหญ่

...

13 พ.ค 2564 00:00:00

กองอาคารสถานที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย กลุ่มงานสวนได้มาปลูกต้นเหลืองชัชวาลขึ้นแนวรั้วมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

กองอาคารสถานที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย กลุ่มงานสวนได้มาปลูกต้นเหลืองชัชวาลขึ้นแนวรั้...

27 เม.ย 2564 09:00:00

[มร.ชร.ป้องกันโควิด-19 ฉีดพ่นแอลกอฮอล์ โซนหอพักนศ.ภายใน มหาวิทยาลัย]

[มร.ชร.ป้องกันโควิด-19 ฉีดพ่นแอลกอฮอล์ โซนหอพักนศ.ภายใน มหาวิทยาลัย]
เมื่อ 27 เม.ย. ...

18 เม.ย 2564 00:00:00

[มร.ชร.ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อไวรัสโคโรนา(COVID-19)บริเวณอาคารสำนักงานคณะมนุษยศาสตร์ และทุกพื้นที่ห้องเรียน]

[มร.ชร.ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อไวรัสโคโรนา(COVID-19)บริเวณอาคารสำนักงานคณะมนุษยศาสตร์ และทุก...