กรุณารอสักครู่..

ข่าวงานกองอาคาร

25 พ.ย 2565 08:00:00

กองบริหารกายภาพสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย มร.ชร. ทำการพัฒนาพื้นที่รอบบริเวณสระว่ายน้ำ,สนามเทนนิสและโรงยิมฯ

กองบริหารกายภาพสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย มร.ชร. ทำการพัฒนาพื้นที่รอบบริเวณสระว่ายน้ำ,สน...

24 พ.ย 2565 08:00:00

กองบริหารกายภาพสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย มร.ชร. ทำการจัดเตรียมสถานที่ หอประชุมสุพรรณิการ์

กองบริหารกายภาพสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย มร.ชร. ทำการจัดเตรียมสถานที่ หอประชุมสุพรรณิกา...

24 พ.ย 2565 04:00:00

กองบริหารกายภาพสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย มร.ชร. ทำการขนเก้าอี้จากหอประชุมใหญ่ไปที่สำนักงานอธิการบดี

กองบริหารกายภาพสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย มร.ชร. ทำการขนเก้าอี้จากหอประชุมใหญ่ไปที่สำนัก...

23 พ.ย 2565 13:00:00

กองบริหารกายภาพสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย มร.ชร. ทำการกำจัดวัชพืช หนองบัวใหญ่บริเวณสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์

กองบริหารกายภาพสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย มร.ชร. ทำการกำจัดวัชพืช หนองบัวใหญ่บริเวณสวนสม...

23 พ.ย 2565 08:00:00

กองบริหารกายภาพสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย มร.ชร. ทำการปลูกดอก บริเวณอนุสาวรีย์ภายในสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์เชียงราย

กองบริหารกายภาพสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย มร.ชร. ทำการปลูกดอก บริเวณอนุสาวรีย์ภายในสวนสม...

23 พ.ย 2565 08:00:00

กองบริหารกายภาพสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย มร.ชร. ทำการตัดแต่งภูมิทัศน์บริเวณอาคารคณะวิทย์สุขภาพ

กองบริหารกายภาพสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย มร.ชร. ทำการตัดแต่งภูมิทัศน์บริเวณอาคารคณะวิทย...

23 พ.ย 2565 08:00:00

กองบริหารกายภาพสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย มร.ชร. ทำการพัฒนาพื้นที่ลานเสาธงสำนักงานอธิการและอาคารเทคโนโลยี่ทางการศึกษา

กองบริหารกายภาพสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย มร.ชร. ทำการพัฒนาพื้นที่ลานเสาธงสำนักงานอธิการ...

23 พ.ย 2565 08:00:00

กองบริหารกายภาพสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย มร.ชร. ทำการตัดแต่งภูมิทัศน์บริเวณอาคาร 25 ปี

กองบริหารกายภาพสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย มร.ชร. ทำการตัดแต่งภูมิทัศน์บริเวณอาคาร 25 ปี<...