กรุณารอสักครู่..

ข่าวงานกองอาคาร

24 มิ.ย 2565 08:00:00

กองบริหารกายภาพสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย มร.ชร. ทำการซ่อมแซมจุดน้ำรั่ว อาคารอธิการบดี

กองบริหารกายภาพสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย มร.ชร. ทำการซ่อมแซมจุดน้ำรั่ว อาคารอธิการบดี

23 มิ.ย 2565 13:00:00

กองบริหารกายภาพสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย มร.ชร. ทำการซ่อมระบบไฟฟ้าศูนย์อาหารมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

กองบริหารกายภาพสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย มร.ชร. ทำการซ่อมระบบไฟฟ้าศูนย์อาหารมหาวิทยาลัย...

23 มิ.ย 2565 09:00:00

กองบริหารกายภาพสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย มร.ชร. ทำการ

กองบริหารกายภาพสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย มร.ชร. ทำการพัฒนาพื้นที่บริเวณรอบอาคารยุพราชแล...

22 มิ.ย 2565 08:00:00

กองบริหารกายภาพสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย มร.ชร. ทำการซ่อมแซมจุดน้ำรั่ว อาคารอธิการบดี

กองบริหารกายภาพสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย มร.ชร. ทำการซ่อมแซมจุดน้ำรั่ว อาคารอธิการบดี

21 มิ.ย 2565 08:00:00

กองบริหารกายภาพสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย มร.ชร. ทำการพัฒนาพื้นที่ลานเสลาบริเวณข้างทางสายหลักและสวนปาล์ม

กองบริหารกายภาพสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย มร.ชร. ทำการพัฒนาพื้นที่ลานเสลาบริเวณข้างทางสา...

20 มิ.ย 2565 07:00:00

กองบริหารกายภาพสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย มร.ชร. ทำการพัฒนาพื้นที่ข้างถนนทางเข้าประตู 1

กองบริหารกายภาพสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย มร.ชร. ทำการพัฒนาพื้นที่ข้างถนนทางเข้าประตู 1<...

16 มิ.ย 2565 06:00:00

กองบริหารกายภาพสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย มร.ชร. ทำการตรวจตราความพร้อมฝ่ายรักษาความปลอดภัย

กองบริหารกายภาพสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย มร.ชร. ทำการตรวจตราความพร้อมฝ่ายรักษาความปลอดภ...

15 มิ.ย 2565 13:00:00

กองบริหารกายภาพสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย มร.ชร. ทำการเปลี่ยนท่อน้ำประปาล้างแท้งน้ำอาคารบริหารกลาง

กองบริหารกายภาพสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย มร.ชร. ทำการเปลี่ยนท่อน้ำประปาล้างแท้งน้ำอาคาร...