กรุณารอสักครู่..

ข่าวงานกองอาคาร

18 ม.ค. 2565 13:00:00

กองบริหารกายภาพสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย มร.ชร. ทำการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อทางเดินและห้องพัก บริเวณโรงเรียนสาธิต

กองบริหารกายภาพสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย มร.ชร. ทำการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อทางเดินและห้องพ...

18 ม.ค. 2565 13:00:00

กองบริหารกายภาพสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย มร.ชร. ทำการจัดเตรียมสถานที่หอประชุมใหญ่

กองบริหารกายภาพสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย มร.ชร. ทำการจัดเตรียมสถานที่หอประชุมใหญ่

...

18 ม.ค. 2565 13:00:00

กองบริหารกายภาพสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย มร.ชร. ทำการปลูกไม้ดอกไม้ประดับ บริเวณภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏ เชียงราย

กองบริหารกายภาพสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย มร.ชร. ทำการปลูกไม้ดอกไม้ประดับ บริเวณภายในมหา...

18 ม.ค. 2565 09:00:00

กองบริหารกายภาพสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย มร.ชร. ทำการติดตั้งก็อกน้ำสำหรับเครื่องซักผ้า บริเวณอาคารสำนักวิชาท่องเที่ยว

กองบริหารกายภาพสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย มร.ชร. ทำการติดตั้งก็อกน้ำสำหรับเครื่องซักผ้า ...

16 ม.ค. 2565 09:00:00

กองบริหารกายภาพสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย มร.ชร. ทำการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อทางเดินและห้องพัก บริเวณอาคารหอพักบุคลากร

กองบริหารกายภาพสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย มร.ชร. ทำการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อทางเดินและห้องพ...

14 ม.ค. 2565 09:00:00

กองบริหารกายภาพสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย มร.ชร. ทำการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อบริเวณร้านท่าน้ำภูแล

กองบริหารกายภาพสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย มร.ชร. ทำการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อบริเวณร้านท่าน้...

13 ม.ค. 2565 13:00:00

กองบริหารกายภาพสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย มร.ชร. ทำการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อบริเวณโรงเรียนอนุบาลนางแล(บ้านทุ่ง)

กองบริหารกายภาพสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย มร.ชร. ทำการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อบริเวณโรงเรียนอ...