กรุณารอสักครู่..

ข่าวงานกองอาคาร

9 ส.ค 2565 13:00:00

กองบริหารกายภาพสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย มร.ชร. ทำการซ่อมถนนสายหน้าอาคารคหกรรม

กองบริหารกายภาพสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย มร.ชร. ทำการซ่อมถนนสายหน้าอาคารคหกรรม

...

9 ส.ค 2565 13:00:00

กองบริหารกายภาพสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย มร.ชร. ทำการเก็บกวาดกิ่งไม้ บริเวณบ้านพักบุคคลากร

กองบริหารกายภาพสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย มร.ชร. ทำการเก็บกวาดกิ่งไม้ บริเวณบ้านพักบุคคล...

9 ส.ค 2565 08:00:00

กองบริหารกายภาพสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย มร.ชร. ทำการกำจัดวัชพืชร่องระบายน้ำบริเวณ อาคารบริหารงานกลาง

กองบริหารกายภาพสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย มร.ชร. ทำการกำจัดวัชพืชร่องระบายน้ำบริเวณ อาคารบร...

9 ส.ค 2565 08:00:00

กองบริหารกายภาพสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย มร.ชร. ทำการพัฒนาพื้นที่รอบบริเวณอาคารยุพราชวิทยมงค

กองบริหารกายภาพสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย มร.ชร. ทำการพัฒนาพื้นที่รอบบริเวณอาคารยุพราชวิ...

8 ส.ค 2565 10:00:00

กองบริหารกายภาพสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย มร.ชร. ทำการ จัดเตรียมสถานที่ สำหรับงานวันแม่ บริเวณหอประชุมใหญ่

กองบริหารกายภาพสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย มร.ชร. ทำการ จัดเตรียมสถานที่ สำหรับงานวันแม่ ...

8 ส.ค 2565 09:00:00

กองบริหารกายภาพสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย มร.ชร. ทำการซ่อมท่อเมนหลักประปาเชื่อมต่อบริเวณ ด้านหลังเซเว่น

กองบริหารกายภาพสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย มร.ชร. ทำการซ่อมท่อเมนหลักประปาเชื่อมต่อบริเวณ...

8 ส.ค 2565 08:00:00

กองบริหารกายภาพสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย มร.ชร. ทำการพัฒนาพื้นที่รอบบริเวณอาคารยุพราชวิทยมงคล

กองบริหารกายภาพสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย มร.ชร. ทำการพัฒนาพื้นที่รอบบริเวณอาคารยุพราชวิ...

8 ส.ค 2565 08:00:00

กองบริหารกายภาพสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย มร.ชร. ทำการซ่อมท่อประปาแตก บริเวณลานจอดรถอาคารบริหารงานกลาง

กองบริหารกายภาพสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย มร.ชร. ทำการซ่อมท่อประปาแตก บริเวณลานจอดรถอาคา...

6 ส.ค 2565 08:00:00

กองบริหารกายภาพสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย มร.ชร. ทำการเซ็ตระบบห้องประชุมอาคารบริหารงานกลาง

กองบริหารกายภาพสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย มร.ชร. ทำการเซ็ตระบบห้องประชุมอาคารบริหารงานกล...