กรุณารอสักครู่..

ข่าวงานกองอาคาร

5 ส.ค 2565 15:00:00

กองบริหารกายภาพสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย มร.ชร. ทำการซ่อมระบบไฟฟ้าเปลี่ยนฟิวแรงสูงหน้าเวทีกลางแจ้ง

กองบริหารกายภาพสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย มร.ชร. ทำการซ่อมระบบไฟฟ้าเปลี่ยนฟิวแรงสูงหน้าเ...

5 ส.ค 2565 09:00:00

กองบริหารกายภาพสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย มร.ชร. ทำการรับส่งผู้โดยสารตกค้างลงทะเบียนกับ ทชร. ไปสนามบินเชียงใหม่ รอบเวลา 11.00 น.

กองบริหารกายภาพสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย มร.ชร. ทำการรับส่งผู้โดยสารตกค้างลงทะเบียนกับ ...

4 ส.ค 2565 14:00:00

กองบริหารกายภาพสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย มร.ชร. ทำการซ่อมตัวรองกระจกห้องน้ำหญิง อาคารบริหารงานกลาง

กองบริหารกายภาพสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย มร.ชร. ทำการซ่อมตัวรองกระจกห้องน้ำหญิง อาคารบร...

4 ส.ค 2565 14:00:00

กองบริหารกายภาพสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย มร.ชร. ทำการขนย้ายโต๊ะจากอาคาร 100 เก็บที่ห้องอินทนิลอาคาร 49

กองบริหารกายภาพสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย มร.ชร. ทำการขนย้ายโต๊ะจากอาคาร 100 เก็บที่ห้อง...

4 ส.ค 2565 13:00:00

กองบริหารกายภาพสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย มร.ชร. ทำการเก็บกวาดเศษหญ้าบริเวณสนามหญ้า

กองบริหารกายภาพสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย มร.ชร. ทำการเก็บกวาดเศษหญ้าบริเวณสนามหญ้า
...

4 ส.ค 2565 13:00:00

กองบริหารกายภาพสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย มร.ชร. ทำการพัฒนาพื้นที่และแต่งดอกไม้หอประชุมใหญ่

กองบริหารกายภาพสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย มร.ชร. ทำการพัฒนาพื้นที่และแต่งดอกไม้หอประชุมใ...

4 ส.ค 2565 13:00:00

กองบริหารกายภาพสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย มร.ชร. ทำการติดตั้งมูลี่ห้องประชุมตึกอธิการบดี

กองบริหารกายภาพสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย มร.ชร. ทำการติดตั้งมูลี่ห้องประชุมตึกอธิการบดี...

4 ส.ค 2565 10:00:00

กองบริหารกายภาพสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย มร.ชร. ทำการจัดเก้าอี้หอประชุมใหญ่ สำหรับกิจกรรมประชุมผู้ปกครองโรงเรียนสาธิต

กองบริหารกายภาพสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย มร.ชร. ทำการจัดเก้าอี้หอประชุมใหญ่ สำหรับกิจกร...

4 ส.ค 2565 09:00:00

กองบริหารกายภาพสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย มร.ชร. ทำการรับส่งผู้โดยสารลงทะเบียนไปสนามบินเชียงใหม่

กองบริหารกายภาพสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย มร.ชร. ทำการรับส่งผู้โดยสารลงทะเบียนไปสนามบินเ...