กรุณารอสักครู่..

ข่าวงานกองอาคาร

1 ส.ค 2565 08:00:00

กองบริหารกายภาพสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย มร.ชร. ทำการกำจัดใบบัว บริเวณบ่อน้ำหอปรัชญารัชกาลที่ 9

กองบริหารกายภาพสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย มร.ชร. ทำการกำจัดใบบัว บริเวณบ่อน้ำหอปรัชญารัช...

31 ก.ค 2565 08:00:00

กองบริหารกายภาพสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย มร.ชร. ทำการซ่อมระบบไฟฟ้าเปลี่ยนฟิวแรงสูง บริเวณปะปา ายในมหาวิทยาลัย

กองบริหารกายภาพสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย มร.ชร. ทำการซ่อมระบบไฟฟ้าเปลี่ยนฟิวแรงสูง บริเ...

30 ก.ค 2565 08:00:00

กองบริหารกายภาพสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย มร.ชร. ทำการซ่อมแผ่นกระเบื้องบริเวณทางเดิน สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

กองบริหารกายภาพสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย มร.ชร. ทำการซ่อมแผ่นกระเบื้องบริเวณทางเดิน สำน...

30 ก.ค 2565 08:00:00

กองบริหารกายภาพสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย มร.ชร. ทำการซ่อมถนนบริเวณทางเข้าหน้ามหาวิทยาลัย

กองบริหารกายภาพสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย มร.ชร. ทำการซ่อมถนนบริเวณทางเข้าหน้ามหาวิทยาลัย ...

27 ก.ค 2565 13:00:00

กองบริหารกายภาพสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย มร.ชร. ทำการปลี่ยนมิเตอร์น้ำและวาวล์น้ำ บริเวณบ้านพักคนงาน

กองบริหารกายภาพสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย มร.ชร. ทำการปลี่ยนมิเตอร์น้ำและวาวล์น้ำ บริเวณ...

25 ก.ค 2565 09:00:00

กองบริหารกายภาพสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย มร.ชร. ทำการซ่อมระบบไฟฟ้าอาคารเรียน​ รปศ.

กองบริหารกายภาพสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย มร.ชร. ทำการซ่อมระบบไฟฟ้าอาคารเรียน​ รปศ.

...

25 ก.ค 2565 08:00:00

กองบริหารกายภาพสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย มร.ชร. ทำการพ่นยาฆ่าเชื้อ บริเวณห้องสอบ ก.พ

กองบริหารกายภาพสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย มร.ชร. ทำการพ่นยาฆ่าเชื้อ บริเวณห้องสอบ ก.พ

24 ก.ค 2565 08:00:00

กองบริหารกายภาพสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย มร.ชร. ทำการมัดผ้าประดับ บริเวณหอปรัชญารัชกาลที่ 9

กองบริหารกายภาพสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย มร.ชร. ทำการมัดผ้าประดับ บริเวณหอปรัชญารัชกาลท...

23 ก.ค 2565 08:00:00

กองบริหารกายภาพสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย มร.ชร. ทำการพ่นยาฆ่าเชื้อ บริเวณอาคารศิลปะ

กองบริหารกายภาพสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย มร.ชร. ทำการพ่นยาฆ่าเชื้อ บริเวณอาคารศิลปะ

...