กรุณารอสักครู่..

ข่าวงานกองอาคาร

22 ก.ค 2565 13:00:00

กองบริหารกายภาพสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย มร.ชร. ทำการขนย้ายครุภัณท์ศูนย์อาหารและคณะวิทย์ฯ

กองบริหารกายภาพสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย มร.ชร. ทำการขนย้ายครุภัณท์ศูนย์อาหารและคณะวิทย...

22 ก.ค 2565 13:00:00

กองบริหารกายภาพสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย มร.ชร. ทำการซ่อมแซมแนวรั้วคาวบอย สวนสมเด็จ

กองบริหารกายภาพสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย มร.ชร. ทำการซ่อมแซมแนวรั้วคาวบอยสวนสมเด็จ

...

21 ก.ค 2565 13:00:00

กองบริหารกายภาพสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย มร.ชร. ทำการซ่อมสุขภัณฑ์ห้องน้ำ อาคารบริหารงานกลาง

กองบริหารกายภาพสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย มร.ชร. ทำการซ่อมสุขภัณฑ์ห้องน้ำ อาคารบริหารงาน...

20 ก.ค 2565 15:00:00

กองบริหารกายภาพสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย มร.ชร. ทำการซ่อมฟิวส์ไฟแรงสูงขาด และตัดเถาวัลย์หลังบ้านพักรับรอง

กองบริหารกายภาพสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย มร.ชร. ทำการซ่อมฟิวส์ไฟแรงสูงขาด และตัดเถาวัลย...

20 ก.ค 2565 09:00:00

กองบริหารกายภาพสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย มร.ชร. ร่วมทำการตกแต่งสถานที่ หอประชุม อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย

กองบริหารกายภาพสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย มร.ชร. ร่วมทำการตกแต่งสถานที่ หอประชุม อำเภอเมือง...

20 ก.ค 2565 09:00:00

กองบริหารกายภาพสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย มร.ชร. ทำการพ่นยาฆ่าเชื้อห้องสื่อสารองค์กรฯ อาคารบริหารงานกลาง

กองบริหารกายภาพสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย มร.ชร. ทำการพ่นยาฆ่าเชื้อห้องสื่อสารองค์กรฯ อา...

19 ก.ค 2565 08:00:00

กองบริหารกายภาพสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย มร.ชร. ทำการ ตัดต่อท่อประปา บริเวณสี่แยก อาคารยุพราชวิทยมงคล

กองบริหารกายภาพสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย มร.ชร. ทำการ ตัดต่อท่อประปา บริเวณสี่แยก อาคาร...

18 ก.ค 2565 13:00:00

กองบริหารกายภาพสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย มร.ชร. ทำการตัดหญ้าสนามฟุตบอล

กองบริหารกายภาพสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย มร.ชร. ทำการตัดหญ้าสนามฟุตบอล

...

18 ก.ค 2565 09:00:00

กองบริหารกายภาพสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย มร.ชร. ทำการซ่อมล้อประตู บริเวณทางเข้าออก ประตู 4

กองบริหารกายภาพสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย มร.ชร. ทำการซ่อมล้อประตู บริเวณทางเข้าออก ประตู 4...