กรุณารอสักครู่..

ข่าวงานกองอาคาร

17 ก.ค 2565 09:00:00

กองบริหารกายภาพสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย มร.ชร. ทำการเปลี่ยนก๊อกน้ำและซ่อมก้นอ่างห้องน้ำชายสวนสมเด็จฯ

กองบริหารกายภาพสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย มร.ชร. ทำการเปลี่ยนก๊อกน้ำและซ่อมก้นอ่างห้องน้...

16 ก.ค 2565 08:00:00

กองบริหารกายภาพสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย มร.ชร. ทำการจัดเตรียมสถานที่สำหรับกิจกรรมตานหาแม่ฟ้าหลวงสวนสมเด็จฯ

กองบริหารกายภาพสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย มร.ชร. ทำการจัดเตรียมสถานที่สำหรับกิจกรรมตานหา...

12 ก.ค 2565 13:00:00

กองบริหารกายภาพสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย มร.ชร. ทำการติดตั้งโคมไฟฟ้าห้องประชุม อาคารบริหารงานกลาง

กองบริหารกายภาพสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย มร.ชร. ทำการติดตั้งโคมไฟฟ้าห้องประชุม อาคารบริ...

12 ก.ค 2565 13:00:00

กองบริหารกายภาพสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย มร.ชร. ทำการติดตั้งธงประดับเตรียมกิจกรรมหาแม่ฟ้าหลวง

กองบริหารกายภาพสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย มร.ชร. ทำการติดตั้งธงประดับเตรียมกิจกรรมหาแม่ฟ...

11 ก.ค 2565 10:00:00

กองบริหารกายภาพสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย มร.ชร. ทำการปรับโครมสัญญาไฟจราจร

กองบริหารกายภาพสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย มร.ชร. ทำการปรับโครมสัญญาไฟจราจร

...

11 ก.ค 2565 08:00:00

กองบริหารกายภาพสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย มร.ชร. ทำการซ่อมระบบไฟฟ้าศูนย์ศึกษาผู้พิการ

กองบริหารกายภาพสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย มร.ชร. ทำการซ่อมระบบไฟฟ้าศูนย์ศึกษาผู้พิการ

8 ก.ค 2565 13:00:00

กองบริหารกายภาพสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย มร.ชร. ทำการพัฒนาพื้นที่บริเวณประตู 1

กองบริหารกายภาพสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย มร.ชร. ทำการพัฒนาพื้นที่บริเวณประตู 1

...

8 ก.ค 2565 08:00:00

กองบริหารกายภาพสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย มร.ชร. ทำการพัฒนาพื้นที่สนามกีฬารวมใจ

กองบริหารกายภาพสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย มร.ชร. ทำการพัฒนาพื้นที่สนามกีฬารวมใจ

...