กรุณารอสักครู่..

กองบริหารกายภาพสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย


รูปภาพ

กองบริหารกายภาพสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย มร.ชร. ทำการจัดเตรียมสถานที่ฉีดวัคซีนสำหรับบุคคลากร บริเวณอาคารบริหารงานกลาง

เอกนรินทร์ สุปัญโญผู้อัพโหลด: เอกนรินทร์ สุปัญโญ     29 ก.ย 2565 09:00:00

กองบริหารกายภาพสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย มร.ชร. ทำการจัดเตรียมสถานที่ฉีดวัคซีนสำหรับบุคคลากร บริเวณอาคารบริหารงานกลาง

หมวดข่าว

กิจกรรมกองอาคาร

© 2019 Developed by เอกนรินทร์ สุปัญโญ.