กรุณารอสักครู่..

กองอาคารสถานที่


รูปภาพ

กองบริหารกายภาพสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย ทำการพ่นแอลกอฮอล์และน้ำยาฆ่าเชื้อไวรัสโคโรนา (Covid-19) ภายในบริเวณโรงเรียนสาธิตและสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ทั้งนี้เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา (Covid-19) #ทุกพื้นที

เอกนรินทร์ สุปัญโญผู้อัพโหลด: เอกนรินทร์ สุปัญโญ     9 มิ.ย 2564 08:00:00

กองบริหารกายภาพสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย ทำการพ่นแอลกอฮอล์และน้ำยาฆ่าเชื้อไวรัสโคโรนา (Covid-19) ภายในบริเวณโรงเรียนสาธิตและสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ทั้งนี้เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา (Covid-19)

#ทุกพื้นที่ปลอดภัย #CRRUห่วงใย

หมวดข่าว

กิจกรรมกองอาคาร

© 2019 Developed by เอกนรินทร์ สุปัญโญ.