กรุณารอสักครู่..

กองบริหารกายภาพสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย


รูปภาพ

กองบริหารกายภาพสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย มร.ชร. ทำการติดตั้งเพิ่มวาวล์น้ำประปาท่อเดนน้ำขุ่น และทำการซ่อมก๊อกน้ำห้องน้ำสวนสมเด็จ

เอกนรินทร์ สุปัญโญผู้อัพโหลด: เอกนรินทร์ สุปัญโญ     19 มิ.ย 2565 09:00:00

กองบริหารกายภาพสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย มร.ชร. ทำการติดตั้งเพิ่มวาวล์น้ำประปาท่อเดนน้ำขุ่น และทำการซ่อมก๊อกน้ำห้องน้ำสวนสมเด็จ

หมวดข่าว

กิจกรรมกองอาคาร

© 2019 Developed by เอกนรินทร์ สุปัญโญ.