กรุณารอสักครู่..

วีดีทัศน์กองบริหารกายภาพสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย

12 ม.ค. 2565 08:00:00

สรุปจิตอาสาพระราชทาน ปี 2564 โดยกองบริหารกายภาพสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย

สรุปจิตอาสาพระราชทาน ปี 2564 โดยกองบริหารกายภาพสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย

...

12 ม.ค. 2565 08:00:00

กองบริหารกายภาพสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย ปี 2564

กองบริหารกายภาพสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย ปี 2564

...

3 ก.ย 2564 08:00:00

จิตอาสา904 มร.ชร. และผู้นำท้องถิ่น ซ่อมแซมปรับปรุงบ้านให้ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ยากไร้ อ.ดอยหลวง

จิตอาสา904 มร.ชร. และผู้นำท้องถิ่น ซ่อมแซมปรับปรุงบ้านให้ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ยา...

20 ส.ค 2564 08:00:00

จิตอาสาพระราชทานมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ปลูกป่าบ้านโป่งนาคำ ต.ดอยฮาง อ.เมือง จ.เชียงราย

จิตอาสาพระราชทานมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ปลูกป่าบ้านโป่งนาคำ ต.ดอยฮาง อ.เมือง จ.เ...