กรุณารอสักครู่..

วีดีทัศน์กองบริหารกายภาพสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย

16 ม.ค. 2564 00:00:00

ทดสอบร่างกายพนักงานรักษาความปลอดภัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 16 มกราคม พ.ศ.2564

ทดสอบร่างกายพนักงานรักษาความปลอดภัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 16 มกราคม พ.ศ.2564

25 ธ.ค 2563 00:00:00

จิตอาสาพระราชทานมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ร่วมกันพัฒนาพื้นที่ภายในมหาลัย

วันที่ 25 ธันวาคม พ.ศ.2563 จิตอาสาพระราชทาน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายร่วมกันพัฒ...

6 พ.ย 2563 00:00:00

จิตอาสาพระราชทานมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ร่วมกันพัฒนาแปลงผักสวนครัวภายในองค์กร

โครงการจิตอาสาพระราชทาน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ประจำวันที่ 6 พ.ย. 2563 พัฒนาพื...