กรุณารอสักครู่..

วีดีทัศน์กองบริหารกายภาพสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย

30 ก.ย 2563 00:00:00

จิตอาสาพระราชทานมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาวัดป่าอ้อ

เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2563 จิตอาสาพระราชทาน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย นำโดย ผศ....

28 ส.ค 2563 08:00:00

จิตอาสาพระราชทานมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายพัฒนาพื้นที่ภายในมหาลัย

เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2563 จิตอาสาพระราชทาน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ได้พัฒนาพ...

10 ส.ค 2563 08:00:00

ข่าวภาคเหนือ 10 สิงหาคม 2563 การจัดการขยะในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

ข่าวภาคเหนือ 10 สิงหาคม 2563 การจัดการขยะในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

...

31 ก.ค 2563 08:00:00

จิตอาสาพระราชทาน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย พัฒนาบริเวณตึกสำนักงานอธิการบดี

วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ.2563 จิตอาสาพระราชทาน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ได้ร่วมกัน...

17 ก.ค 2563 08:00:00

จิตอาสาพระราชทาน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย พัฒนาสุสานบ้านโป่งพระบาท

กองอาคารสถานที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ทำกิจกรรม “จิตอาสา เราทำความ เพื่อชาติ...