กรุณารอสักครู่..

วีดีทัศน์กองบริหารกายภาพสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย

19 มิ.ย 2563 08:00:00

จิตอาสาพระราชทาน ประชาชนจิตอาสา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายร่วมพัฒนารอบอาคารพลังงานทดแทน19/06/63

จิตอาสาพระราชทาน ประชาชนจิตอาสา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายร่วมพัฒนารอบอาคารพลังงานทดแท...

12 มิ.ย 2563 08:00:00

จิตอาสาพระราชทาน ประชาชนจิตอาสา นักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย พัฒนาพื้นที่รอบรั้วมหาลัย

จิตอาสาพระราชทาน ประชาชนจิตอาสา นักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย พัฒนาพื้นที่รอบรั้...

5 มิ.ย 2563 07:00:00

จิตอาสาพระราชทาน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายร่วมรื้อหลังคาบ้านผู้ได้รับความเสียหายจากพายุ

จิตอาสาพระราชทาน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายร่วมรื้อหลังคาบ้านผู้ได้รับความเสียหายจากพา...

29 พ.ค 2563 08:00:00

แนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

แนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

...

22 พ.ค 2563 08:00:00

จิตอาสาพระราชทานร่วมนำสิ่งของ เครื่องใช้ นำไปถวายวัดห้วยปลากั้งพร้อมเก็บกวาดทำความสะอาดบริเวณวัด

จิตอาสาพระราชทานร่วมนำสิ่งของ เครื่องใช้ นำไปถวายวัดห้วยปลากั้งพร้อมเก็บกวาดทำความสะอ...

24 เม.ย 2563 08:00:00

จิตอาสาพัฒนาพื้นที่ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย วันที่ 24 เมษายน พ.ศ.2563

จิตอาสาเก็บกวาดใบไม้ กิ่งไม้ พัฒนาพื้นที่ภายในมหาวิทยาลัย วันที่ 24 เมษายน พ.ศ.256...

17 เม.ย 2563 08:00:00

จิตอาสาพระราชทาน ช่วยเหลือนางนาแต มูเซอ ผู้ประสพเหตุไฟไหม้บ้านดอยปู่ใข่ ต.บ้านดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย

เมื่อวันที่ 17 เมษายน 2563 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรชัย มุ่งไธสง อธิการบดีมหาวิทยาล...

13 เม.ย 2563 08:00:00

จิตอาสาพระราชทาน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย แจกหน้ากากเฟสชิวแก่พ่อค้าแม่ค้าในตลาดสดเทศบาลนครเชียงราย

จิตอาสาพระราชทาน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย แจกหน้ากากเฟสชิวแก่พ่อค้าแม่ค้าในตลาดสดเทศ...