กรุณารอสักครู่..

วีดีทัศน์กองบริหารกายภาพสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย

9 เม.ย 2563 08:00:00

จิตอาสาพระราชทาน ม.ราชภัฏเชียงราย ช่วยเหลือผู้ประสบภัยไฟไหม้บ้านทั้งหลัง

จิตอาสาพระราชทาน ม.ราชภัฏเชียงราย ช่วยเหลือผู้ประสบภัยไฟไหม้บ้านทั้งหลัง...

3 เม.ย 2563 13:00:00

จิตอาสาพระราชทาน ม.ราชภัฏเชียงราย มอบหน้ากากพลาสติกใสป้องกันเชื้อไวรัสโควิด-19 [3 เมษายน 2563]

จิตอาสาพระราชทาน ม.ราชภัฏเชียงราย มอบหน้ากากพลาสติกใสป้องกันเชื้อไวรัสโควิด-19 [3 ...

7 ก.พ 2563 08:00:00

จิตอาสาพระราชทาน ๙๐๔ วปร. พัฒนาพื้นที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย [7 กุมภาพันธ์ 2563]

จิตอาสาพระราชทาน ๙๐๔ วปร. พัฒนาพื้นที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย [7 กุมภาพันธ์ 2563...

8 ม.ค. 2563 08:00:00

โครงการช่วยเหลือผู้ประสบเหตุอัคคีภัย หมู่ 13 ต.ดอยลาน อ.เมือง จ.เชียงราย

โครงการช่วยเหลือผู้ประสบเหตุอัคคีภัย หมู่ 13 ต.ดอยลาน อ.เมือง จ.เชียงราย

...

23 พ.ย 2562 08:00:00

จิตอาสา ๙๐๔ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เทิดพระเกียรติเนื่องในวันปิยะมหาราช

จิตอาสา ๙๐๔ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เทิดพระเกียรติเนื่องในวันปิยะมหาราช ในวันที่...

22 พ.ย 2562 08:00:00

จิตอาสาพระราชทาน ๙๐๔ วปร. พัฒนาพื้นที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย (โซนคณะเทคโนอุตฯไปจนถึงประตู ๔ )

วันที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ.2562 จิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. และจิดอาสาของคณะเทคโนโลยี...