กรุณารอสักครู่..

วีดีทัศน์กองบริหารกายภาพสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย

11 ต.ค 2562 08:00:00

จิตอาสา๙๐๔ กำจัดผักตบชวาหอปรัชญา ร.๙ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

กิจกรรมจิตอาสา ๙๐๔ วปร. มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย กำจัดจอกแหน วัชพืช ผักตบชวา บร...

6 ก.ย 2562 08:00:00

จิตอาสาพระราชทาน ๙๐๔ วปร.มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

วันที่ 6 กันยายน 2562 ผศ.ดร.ศรชัย มุงไธสง มอบหมายให้ ผศ.ดร.นาวิน พรมใจสา ผอ ราชั...

30 ส.ค 2562 08:00:00

จิตอาสาพระราชทาน ๙๐๔ วปร.มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย(วัดดอยอินทรีย์)

รายงานผลการปฏิบัติงานของ วิทยากรจิตอาสา หลักสูตรจิตอาสา ๙๐๔ “หลักสูตร.พื้นฐาน” ร...

23 ส.ค 2562 08:00:00

จิตอาสาพระราชทาน ๙๐๔ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย(พัฒนาภายในมหาวิทยาลัย)[23-08-2019]

รายงานผลการปฏิบัติ จิตอาสา 904 “หลักสูตรพื้นฐาน” รุ่นที่ 1/2562 กลุ่มที่ 9

18 ส.ค 2562 08:00:00

จิตอาสาพระราชทาน ๙๐๔ วปร. มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย(กำจัดผักตบชวาหนองขัวแคร่)

รายงานผลการปฏิบัติ จิตอาสา 904 “หลักสูตรพื้นฐาน” รุ่นที่ 1/2562 กลุ่มที่ 9 และ รุ่...

16 ส.ค 2562 08:00:00

จิตอาสาพระราชทาน ๙๐๔ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย(พัฒนาภายในมหาวิทยาลัย)

รายงานผลการปฏิบัติ จิตอาสา 904 “หลักสูตรพื้นฐาน” รุ่นที่ 1/2562 กลุ่มที่ 9 และ รุ่...

11 ส.ค 2562 08:00:00

จิตอาสา ๙๐๔ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย(พัฒนาหมู่บ้านป่าแฝก ต.บ้านดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย)

กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาชุมชน วันที่ ๑๑ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๒ ณ บ้านป่าแฝก ต.บ้านดู่ อ.เมือง ...

2 ส.ค 2562 08:00:00

จิตอาสา ๙๐๔ ทีมงานกองอาคารสถานที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายep3

จิตอาสา ๙๐๔ ทีมงานกองอาคารสถานที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายep3 เราทำความ"ดี"ด้วยหัวใจ...

28 ก.ค 2562 08:00:00

จิตอาสาโครงการ ๑ จังหวัด ๑ ถนนเฉลิมพระเกียติ (ทีมงานกองอาคารสถานที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย)

เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2562 ทีมงานกองอาคารสถานที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ได้เป็นส่...