กรุณารอสักครู่..

วีดีทัศน์กองบริหารกายภาพสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย

27 ก.ค 2562 08:00:00

จิตอาสา 904 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย (กำจัดผักตบชวา บ้านขัวแคร่ ต.บ้านดู่ อ.เมือง จเชียงราย)

วันที่ 27 กรกฎาคม 2562 ทีมงานกองอาคารสถานที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ได้มีส่วนร่วมก...