กรุณารอสักครู่..

กองบริหารกายภาพสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยจิตอาสาพระราชทาน ๙๐๔ วปร. พัฒนาพื้นที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย [7 กุมภาพันธ์ 2563]

เอกนรินทร์ สุปัญโญผู้อัพโหลด: เอกนรินทร์ สุปัญโญ     7 ก.พ 2563 08:00:00

จิตอาสาพระราชทาน ๙๐๔ วปร. พัฒนาพื้นที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย [7 กุมภาพันธ์ 2563] โดยจัดเก็บขยะมูลฝอย ทำความสะอาดบริเวณ สนามกีฬาราชภัฏรวมใจ สระว่ายน้ำ สนามกีฬากลางแจ้ง โรงยิม สนามกีฬาสปอร์ตคอม แพล็กซ์ อาคารคณะครุศาสตร์ (ใหม่) และอาคารที่พักอาศัย uni hous