กรุณารอสักครู่..

กองบริหารกายภาพสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยจิตอาสาพระราชทาน พัฒนาพื้นที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย [30 มีนาคม 2563]

เอกนรินทร์ สุปัญโญผู้อัพโหลด: เอกนรินทร์ สุปัญโญ     30 มี.ค 2563 08:00:00

จิตอาสาพระราชทาน พัฒนาพื้นที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายขุดลอกหนองบัว และกำจัดวัชพืชในหนองน้ำ