กรุณารอสักครู่..

กองบริหารกายภาพสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยผศ.ดร.ศรชัย มุ่งไธสง อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย มอบหมายให้ทีมกองบริหารกายภาพสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย ร่วมกับหน่วยงานในจังหวัดเชียงรายไปพ่นยาฆ่าเชื้อโควิด-19 โรงเรียนพื้นที่ตำบลตับเต่า อ เทิง จ เชียงราย เพื่อจัดทำเป็นสถานกักกันโรค จำนวน 9 โรงเรียน

เอกนรินทร์ สุปัญโญผู้อัพโหลด: เอกนรินทร์ สุปัญโญ     16 มิ.ย 2564 00:00:00

ผศ.ดร.ศรชัย มุ่งไธสง อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย มอบหมายให้ทีมกองบริหารกายภาพสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย ร่วมกับหน่วยงานในจังหวัดเชียงรายไปพ่นยาฆ่าเชื้อโควิด-19 โรงเรียนพื้นที่ตำบลตับเต่า อ เทิง จ เชียงราย เพื่อจัดทำเป็นสถานกักกันโรค จำนวน 9 โรงเรียน