กรุณารอสักครู่..

กองอาคารสถานที่วันที่ 18 มิย 2564 เวลา 12.00-14.30 น ผศ ดร ศรชัย มุ่งไธสง อธิการบดี มอบหมายให้จิตอาสาพระราชทาน นำอุปกรณ์ และน้ำยาพ่นฆ่าเชื้อโควิด-19 ไปช่วยเหลือ รร อบจ ชร

เอกนรินทร์ สุปัญโญผู้อัพโหลด: เอกนรินทร์ สุปัญโญ     18 มิ.ย 2564 12:00:00

วันที่ 18 มิย 2564 เวลา 12.00-14.30 น ผศ ดร ศรชัย มุ่งไธสง อธิการบดี มอบหมายให้จิตอาสาพระราชทาน นำอุปกรณ์ และน้ำยาพ่นฆ่าเชื้อโควิด-19 ไปช่วยเหลือ รร อบจ ชร