กรุณารอสักครู่..

กองบริหารกายภาพสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย"คนค้นข่าว" เจาะลึกทุกประเด็นเข้มข้น โดย "ลุงชาญ" ชาญณรงค์ ชัยชนะ ตอนนั่งในหัวใจ ราชภัฏเชียงราย(ตอน2)

เอกนรินทร์ สุปัญโญผู้อัพโหลด: เอกนรินทร์ สุปัญโญ     17 มิ.ย 2563 08:30:00

#CRRUonairLiVE
8.00 น. เปิดสถานีออนไลฟ์ พบ " ค น ค้ น ข่ า ว "
หลังเคารพธงชาติชมข่าวรับอรุณเช้าวันใหม่
เจาะลึกทุกประเด็นเข้มข้น โดย "ลุงชาญ" ชาญณรงค์ ชัยชนะ