กรุณารอสักครู่..

กองบริหารกายภาพสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย"คนค้นข่าว" จิตอาสาราชภัฏราชเชียงราย สืบสานความพอเพียง ตำรวจ-ทหาร พันธุ์ดี

เอกนรินทร์ สุปัญโญผู้อัพโหลด: เอกนรินทร์ สุปัญโญ     10 มิ.ย 2563 08:30:00

#CRRUonairLiVE
" ค น ค้ น ข่ า ว "
หลังเคารพธงชาติชมข่าวรับอรุณเช้าวันใหม่
เจาะลึกทุกประเด็นเข้มข้น โดย "ลุงชาญ" ชาญณรงค์ ชัยชนะ
ตอน จิตอาสาราชภัฏราชเชียงราย
สืบสานความพอเพียง ตำรวจ-ทหาร พันธุ์ดี
เวลา 8.00 - 8.55 น.