กรุณารอสักครู่..

ไฮไลท์หน้าแรก


รูปภาพ

มร.ชร. ให้บริการลงทะเบียนการฉีดวัคซีนโควิค-19 ให้ประชาชนกลุ่มเสี่ยงในจังหวัดเชียงราย

    7 มิ.ย 2564 08:00:00

เมื่อวันที่ 7 มิ.ย.2564 ผศ.ดร.ศรชัย มุ่งไธสง รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย มอบหมายให้ ผศ.ดร.นาวิน พรมใจสา รองอธิการบดี และ อ.สุพรรณ วนิชปริญญากุล คณบดีสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ นำคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ เข้าร่วมปฏิบัติงานกับทางโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ในการให้วัคซีนกับผู้สูงอายุและกลุ่มเสี่ยงวันแรก ที่ห้างสรรพสินค้าบิ๊กซี สาขาอำเภอเมืองเชียงราย ทั้งนี้คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ของมหาวิทยาลัย จะปฏิบัติงานร่วมกับทีมแพทย์ พยาบาล และบุคลากรโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์เพื่อให้บริการประชาชนชาวเชียงราย ระหว่างวันที่ 7-16 มิถุนายน 2564 ณ ห้างสรรพสินค้า Big C สาขา อ.เมืองเชียงราย และห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลพลาซ่าเชียงราย

หมวดข่าว

กิจกรรมกองอาคาร

© 2019 Developed by เอกนรินทร์ สุปัญโญ.