กรุณารอสักครู่..

ไฮไลท์หน้าแรก


รูปภาพ

มรรช ร่วมกับ สาธารณสุขจังหวัดเชียงราย จัดประชุมอาจารย์ เจ้าหน้าและนักศึกษาจำนวน 50 คน เพื่อซักซ้อมการดำเนินการกรอกข้อมูลเพื่อฉีดวัคซีน โควิด 19

    6 มิ.ย 2564 09:00:00

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายมอบหมายให้อาจารย์สุพรรณ วนิชปริญญากุล คณบดีวิทยาศาสตร์สุขภาพ ร่วมกับ สาธารณสุขจังหวัดเชียงราย จัดประชุมอาจารย์ เจ้าหน้าและนักศึกษาจำนวน 50 คน เพื่อซักซ้อมการดำเนินการกรอกข้อมูลเพื่อฉีดวัคซีน  โควิด 19 ให้กับกลุ่มที่ทาง สสจ.และจังหวัดนัดหมายเพื่อรึบการฉีดวัคซีน ที่ห้างสรรพสินค้า big c เวลา 09.00-12.00 น และเซนทรัล เวลา 14.00-19.00 น ในระหว่างวันที่ 7-16 มิย 64

#งานเพื่องท้องถิ่นสังคม

#งานจิตอาสา

#งานการให้ความร่วมมือกับองค์กรเครือข่าย

#มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

#มหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

หมวดข่าว

กิจกรรมกองอาคาร

© 2019 Developed by เอกนรินทร์ สุปัญโญ.